Tisztességes bérezést! Ratifikálják a Szociális Karta 4.cikkelyét

Követeljük az Európai Szociális Karta 4. cikkelyének magyarországi ratifikálását!

Az Európai Szociális Karta az európai polgárok, köztük a magyarok jogait és jólétét védi. Ennek bizonyos pontjait a magyar állam ratifikálta, azonban a 4. cikkelyt a Tisztességes Bérezésről NEM! 

Petíciónkban követeljük, hogy a magyar kormány ratifikálja a 4. cikkelyt, amely így szól: 

4. cikk: A tisztességes díjazáshoz való jog

E jog tényleges biztosítása érdekében a Szerződő Felek elismerik, hogy a dolgozóknak joguk van az olyan díjazásra, amely mind a dolgozóknak, mind pedig családjuknak tisztes életszínvonalat biztosít.

Elismerik a dolgozók túlmunkáért járó magasabb díjazáshoz való jogát, a férfi és női dolgozók egyenlő értékű munkáért egyenlő díjazásra való jogát; illetőleg minden dolgozó azon jogát, hogy ésszerű előzetes értesítést kapjon munkaviszonyának megszüntetéséről.

A 4. cikket ratifikáló államok azt is vállalják, hogy a munkabérből csak olyan levonásokat eszközölnek, amelyek megfelelnek az ország jogszabályainak, előírásainak, illetve a kollektív szerződések, vagy döntőbírói ítéletek által előírtaknak. A Karta kiköti azt is, hogy „A tisztességes díjazáshoz való jogról szóló cikk által megfogalmazott jogokat szabadon létrehozott kollektív szerződések, törvényes bérrögzítő mechanizmusok vagy a nemzeti feltételeknek, gazdasági kultúrának megfelelő egyéb eszközök révén kell gyakorolni."

Reméljük, ezzel a petícióval is sikerül felhívni a társadalom figyelmét a problémára. Aláírásával Ön is nyomást gyakorolhat a kormányra, hogy ismerjék el jogainkat!