Tisztességes bánásmódot a konduktoroknak és a rászorulóknak!

1. Kérjük, hogy a Pető András Intézet kiskorú és felnőtt ellátottjainak eddigi magas szintű rehabilitációs ellátása ne sérüljön, sem színvonalban, sem lehetőségeiben! A Felnőtt ambulancia részt vesz a főiskolai hallgatók képzésében, de az ott kezelt betegek ellátására nincs állami támogatás. A határon túli projektekben a mi konduktoraink is aktívan részt vesznek, Erdélyben például, az ottani felnőtt betegekről az anyaország gondoskodik, nagyon helyesen, mi csupán annyit kérünk, hogy hozzájuk hasonlóan az itthoniak is kapják meg ugyanezt a támogatást kezelésükhöz, különös tekintettel arra, hogy a Felnőtt Ambulancián is folyik oktató munka! Ehhez szerencsés lenne, ha ezt nem a kancellária, hanem a főiskola rektorátusa felügyelné, egyrészt mert ott a szakmai kompetencia ehhez, másrészt mert a kancellária eredeti létrehozása, kihelyezése bizonyos intézmények élére elsősorban a gazdasági, pénzügyi átvilágítások céljából jött létre.

2. Kérjük, hogy sorolják a konduktorokat képzettségüknek, munkakörüknek, szakmai gyakorlatuknak, hallgatókkal végzett oktatómunkájuk szintjének megfelelő konduktori bértáblázatba, a pedagógusokkal azonos módon és feltételekkel, életpályamodell megalkotásával! A pedagógusi besorolással a heti óraszám és a szabadság is az eddigi maradhat.

3. Kérjük, hogy ne szüntessék meg a bentlakásos gyermekek ellátást, mert így semmi esélye a vidéki gyerekeknek a mindennapi konduktív foglalkozásra, fejlődésük nem lenne biztosított. Ne csorbuljon a gyerekek konduktív pedagógiához való joga.

4. Kérjük, hogy az évek óta húzódó tisztázatlan anyagi elszámolásokat, az Intézet gazdálkodását, a mindenkori felelős vezetőket egyszer s mindenkorra világítsák át.

5. Kérjük, hogy az összes vitás kérdésben együttműködésre képes, mozgássérült gyerekek és felnőttek sorsáért tenni akaró új kancellárt jelöljenek ki a Pető Intézet élére. Hívja vissza az elküldött nagy tudású konduktorokat, hogy a harmadik generációval ne szűnjön meg a konduktív pedagógia, és ne szűnjön meg egy világhírű hungaricum. Mivel a felnőtt terület igen speciális, a konduktorhallgatók keveset tanulnak róla, ezért mindig szakavatott konduktori gárda tanította be a terület iránt hivatást érző újakat. Nélkülük nem fejlődhet ki egy professzionális új generáció. Tehát kérjük vissza az elküldött konduktorainkat, számukra elfogadható, emberséges körülményekkel, szerződéssel!

6. Mind a kiskorúak szülei, mind a felnőtt ellátottak az intézettől kapjanak értesítést az őket érintő változtatásokról, ne a médiából értesüljenek elsőként.