Tiltakozás az őzek kilövése ellen Szombathelyen

Nem értek egyet azzal és mélységesen felháborítónak tartom, hogy Szombathelyen - ahol a rossz és hiányos  kerítés miatt az őzek bejutnak a temetőbe és  lelegelik a sírokról a virágokat -  ahelyett, hogy a temető tulajdonosát ill. az illetékest  a kerítés helyreállítására köteleznék, inkább az őzeket akarják legyilkolni!

Barbár,  kegyetlen és embertelen, aki ezt kitalálta, engedélyezte és véghezviszi!

Már régóta itt az ideje, hogy az emberiség megértse azt, hogy az állatok is érző lények, akik ugyanúgy éreznek, mint mi, de  panaszkodás nélkül szenvednek, szavak nélkül még tiltakozni sem tudnak. Ők is csak annyit akarnak, mint mi: boldogan élni ezen a Földön.

Az emberiség kötelessége az, hogy védje őket, akik annyira kiszolgáltatottak! Ehelyett többnyire csak fájdalmat okozunk nekik és megöljük őket szórakozásból, sportból, okkal-ok nélkül, kisérleti célból, ki tudja még hány indokból, tekintet nélkül arra,  hogy az állatoknak is ugyanolyan joguk van itt élni, mint nekünk!

Eezenfelül  a tervük törvénybe is ütközik!

"a vadászati törvény szerint TILOS 1.§ (1) E törvény alkalmazásában tiltott vadászati módnak minősül:

i) a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével a csillagászati napnyugtát egy órával követő és a csillagászati napkeltét egy órával megelőző időpontok közötti vadászat (a továbbiakban: éjszakai vadászat).
Információink szerint a kilövésekre május 17-24-én és június 3-9-én, este tíz és hajnali öt óra között kerül majd sor.

Követeljük, hogy állítsák le az őzek - vagy bármilyen állat - kilövését, és a temető tulajdonost kötelezzék a kerítés építésére!