TILTAKOZÁS az ELTE-n Heller Ágnest és másokat ért inzultus miatt

TILTAKOZÁS az ELTE-n Heller Ágnest és más egyetemi tanárokat származásuk miatt ért inzultus miatt


A Sant’Egidio Közösség megdöbbenését és felháborodását fejezi ki az ELTE-n Heller Ágnest és más egyetemi tanárokat származásuk miatt ért inzultus miatt. Még sokan élnek azon közül a honfitársaink közül, akiket zsidó származásuk miatt nem csak emberi méltóságukban aláztak meg, de állampolgári jogaiktól, javaiktól, majd szabadságuktól is megfosztottak, sőt, szeretteiket pusztították el. Ők tanúsítják, hogy a holokauszt nem váratlanul, légüres térben történt meg. A megvetés, a kirekesztés és végül a faji erőszak mindennapossá váló gesztusaiból gyorsuló örvény támadt, amely elnyelte sokak életét. De a célba vett áldozatokkal együtt kis híján eltűnt benne az európai, s vele az ezeréves magyar kultúra, civilizáció és emberség.


Egy magyar holokauszt-túlélő mondta a Sant’Egidio Közösség „Európai fiatalok egy erőszaknélküli világért” mottóval rendezett auschwitzi zarándokútján, 2012 szeptemberében sok száz közép-európai diák előtt: „A krematóriumok lángját eloltották. De a hamu alatt ott szunnyad a gyűlölet parazsa. Segítsetek megakadályozni, hogy újra lángra kapjon! Segítsetek, segítsetek,segítsetek!”


Segítünk azzal, ha kimondjuk: aki honfitársaink, ember és ember között származási alapon tesz különbséget, az ennek az országnak a legnemesebb, szent istváni hagyományai ellen vét és megtagadja Európa keresztény és világi humanista örökségét. De nem elég elítélni ezt a szégyenletes cselekedetet. Nem elég nemet, igent is kell mondanunk. Szeretnénk őszinte együttérzésünkről biztosítani Heller Ágnest és mindazokat, akiket vele együtt megbántottak.Szeretnénk továbbá megvallani hitünket és reményünket, hogy nem csak szükséges és lehetséges az együttélés, a közös jövő a különböző kultúrájú, származású emberek között, hanem szép is. Magyarságunkat, s főként emberségünket csak együtt, nem pedig egymás ellenében tudjuk kiteljesíteni.


Sant’Egidio Közösség

Európai fiatalok egy erőszak nélküli világért mozgalom

www.santegidio.org

www.facebook.com/santegidio.kozosseg

santegidio@freemail.hu, santegidio.pecs@gmail.com


Egyetértek a Sant'Egidio Közösség nyilatkozatában foglaltakkal: