Tiltakozás a választások tisztátlansága ellen

Kedves Reding Biztos,
mi, magyar-európai állampolgárok mélységesen aggódunk a 2014. április 6-i magyar parlamenti választások jogszerűsége/jogszerűtlensége miatt. 2010-hez és a korábbi időszakokhoz képest a kormányzó Fidesz oly mértékben változtatta meg a választás szabályait, hogy nem lehetséges tisztességes és egyenlő választásokról beszélni. A kampány néhány szabályát még azután is módosította a kormányzó Fidesz-többség, hogy Áder elnök kihirdette a választás napját. A mögöttünk hagyott években Ön, Mrs Reding, a Bizottság és a Velencei Bizottság kritikát fogalmazott meg mindezzel kapcsolatban. A kormány, a kormányzó Fidesz csak kisebb, formális változtatásokat hajtott végre, de később a törvény és más szabályozások által még egyenlőtlenebbé vált a helyzet. Ezáltal az ellenzék kampánya gyakorlatilag akadályozott!
Kérjük az Európai Bizottságot és minden európai szervezetet, hogy tiltakozzon, állítsa meg a magyar kormány és pártja, a Fidesz-KDNP ilyetén tevékenységét, s segítsen bennünket, Magyarország állampolgárait és az ellenzéki pártokat szabad és egyenlő választásokhoz!


Dear Commissioner Reding,
we, Hungarian-European citizens are deeply worried about the legality/illegality of the Hungarian parliamentary elections due on 6th April 2014. The governing Fidesz party has changed the rules of the elections compared to 2010 and the periods before to such extent that it is not possible to talk about fair and equal elections. Some campaign regulations have been modified by the governing majority Fidesz even after President Áder published the day of the election.
In the years behind us you, Mrs Reding, the Commission, the Venice Commission have announced critics about all this. The government, the governing party Fidesz only made small, formal changes but with changes in the law and other regulations later, the situation became even more unequal.
The opposition’s campaign is therefore practically hindered!
We ask the European Commission and all European organizations to protest, to stop the Hungarian government and its party Fidesz-KDNP in this activity and help us, citizens of Hungary and the opposition parties to free and equal elections!