Tiltakozás a Politikatörténeti Intézet ellehetetlenítése ellen

 

Petition to stop government offensive against the Institute of Political History in Hungary

 

Tiltakozunk a kormánytöbbség jogállamiságot sértő újabb lépése ellen! A támadás ezúttal a Politikatörténeti Intézet, illetve az annak kereteiben működő Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár ellen indult, az ott őrzött iratok jelentős részének rekvirálására irányul. Ezen fontos történelmi dokumentumok államosításának elfogadható szakmai indokai nincsenek. A kutatás nem könnyebbé, hanem nehezebbé válik. A levéltár mindenki előtt nyitva áll, magas szakmai színvonalú szolgáltatást nyújt, munkájában a rendszeres állami szakfelügyelet 20 éve nem talált kivetnivalót.

Az iratok elkobzásának kizárólag politikai okai vannak, amit a törvényjavaslat abszurd indoklása is jelez. A készülő törvénnyel meg akarják könnyíteni a Politikatörténeti Intézet által használt épületrész kiürítését, egyúttal tovább nehezítik az állami támogatás megvonásával egyébként is nehéz helyzetbe hozott intézmény közhasznú munkáját, tudományos tevékenységét és kritikai szellemi műhelyként való működését.

Az újabb lépés része annak az intézményátalakító és szimbolikus politikának, amely révén a hatalmon lévők a történelem birtokba vételére, saját szemléletmódjuk „hivatalossá” avatására törekszenek. Ebbe a folyamatba tartozik a közterek átalakítása és átnevezése, a szobrok cseréje, a kulturális és tudományos intézmények élén a vezetőváltások sorozata, a kikényszerített elbocsátások, a finanszírozás diszkriminatív módja. De ennek része volt az 1956-os Intézet önállóságának felszámolása, a Lukács Archívum tudományos működésének megbénítása, a hatalom által nem kedvelt filozófusok elleni durva támadás is.

A kormánytöbbség jelenlegi akciójának van egy új, rendkívül veszélyes vonása. Bebizonyosodott, mi a célja az új alaptörvény bevezetőjében foglalt történelemhamisító kinyilatkoztatásnak az 1944 és 1990 közötti időszakról. A nyilatkozatok alapján azt lehetett gondolni, hogy ennek csupán szimbolikus jelentősége van. Most kiderült, hogy jogforrásnak tekintik konkrét törvényhozási aktushoz, utat nyitnak a magyar baloldal elítéléséhez, a „vádlottak padjára” ültetéséhez. E lépés veszélyes precedenst teremthet, amely ellen fel kell emelnünk a szavunkat!

 

* * * * * * *

 

We protest against a new step of the governing majority in Hungary that abuses the rule of law. In this case the attack is directed against the Institution of Political History (Politikatörténeti Intézet) and the Archives of Political History and Trade Unions; the aim is to confiscate the most of the documents that are treasured there. There are no acceptable professional arguments for this nationalization. It makes the research of these materials more difficult. The Archive is open for everybody, offers high level professional services, and the regular state supervisions have not ever found any problems with its work during the last two decades.

The aims of the confiscation of these documents are purely political ones, which is clearly visible in the quite absurd preamble of the amendment. With the help of the planned bill, the governing political forces want to facilitate to themselves to seize the building of the Institution of Political History, and throw even more difficulties in the way of its public work, scientific activity as a critical workshop, although the Institute is already in a hard situation because of the absence of any state sponsorship.

This step is just another part of the symbolic and reinstitutionalizing policy of the governing political forces to make their own aspects „official” and occupy history itself. Reconstructing and renaming public places, replacing sculptures and monuments, withdrawing appointments to the leading positions of cultural and scientific institutions, forced lay-offs, discriminative financing – all of these are parts of the same progress. Similar actions were the liquidation of the independence of the 1956 Institute, the paralyzing of the scientific work of the Lukács Archive or the abusive attacks against some philosophers who are not preferred by the power.

The present action of the governing majority has a new, extremely dangerous side. Hence the real aim of the history-falsifying revelation about the period between 1944 and 1990 in the Preamble of the new Basic Law is clearly proven. Before – based on some statements – it only looked like a symbolic act. Now it became clear that it is used as source of law for legislation, opens the gate to condemn and „convict” the Hungarian left. This step could be an ominous precedent, and we are obliged to raise our voice against it!

If agree, please sign this petition...

 

 

Budapest, 2012. május 16.

 

Agárdi Péter, irodalomtörténész, egyetemi tanár

Bojtár Endre, irodalomtörténész

Csáki György, közgazdász, tanszékvezető egyetemi tanár

Donáth László, evangélikus lelkész

Ferge Zsuzsa, akadémikus

Fleck Zoltán, jogszociológus, tanszékvezető egyetemi tanár

Gombár Csaba, szociológus, politológus

Gyáni Gábor, történész

Heller Ágnes, filozófus

Horgas Béla, író, szerkesztő

Horgas Judit, író, szerkesztő

Krausz Tamás, történész

Krémer Ferenc, történész, szociológus

Levendel Júlia, író, szerkesztő

Lugosi Győző, történész

Németh Péter, újságíró

Ormos Mária, történész

Pajkossy Gábor, történész

Pitti Zoltán, közgazdász

P. Szűcs Julianna, főszerkesztő, egyetemi tanár

Somlai Péter, szociológus

Standeisky Éva, történész

Szalavetz Andrea, tudományos főmunkatárs

Székely Gábor, történész

Szigeti Péter, jogász, politológus

Szilágyi Ákos író, szerkesztő

Szűcs Katalin Ágnes, szerkesztő, kritikus

Szvák Gyula, történész, tanszékvezető egyetemi tanár

Tamás Gáspár Miklós, filozófus

Tamás Pál, szociológus

Ungvári Tamás, író

Valuch Tibor, történész

Várhegyi Éva, közgazdász

Vásárhelyi Mária, szociológus, tudományos főmunkatárs

Vida István, történész

Vonyó József, történész, c. egyetemi tanár

Vörös T. Károly, újságíró

Závada Pál, író