Tiltakozás a kormány emlékezetpolitikája ellenhttp://zsido.com/upload/th/nemet_megszallas_nepszabi.jpg(Karikatúra: Marabu, forrás: Népszabadság)

(Protest against the Hungarian government’s memory politics - For English please scroll down)
(A tiltakozáshoz csatlakozni a szöveg alján, az angol verzió alatti adatmezők kitöltésével lehet.)


Alulírottak tiltakozunk az ellen, hogy a magyar kormány úgy dönt emlékezetpolitikai kérdésekről, hogy a döntéshozatalból a történész és muzeológus szakmát valamint más társadalomtudományok képviselőit kizárja.

Kifogásoljuk, hogy a tervezett megszállási emlékmű és a Sorsok Háza múzeum kapcsán a döntéshozatal és a kivitelezés megindítása előtt a legcsekélyebb társadalmi vitára sem volt mód.

Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány tagjai és tisztviselői az eddig felmerült kritikus hozzászólásokról nem folytatnak érdemi vitát, hanem ezeket ellenzéki pártpolitikai áskálódásnak vagy külföldi támadásnak állítják be.

Elfogadhatatlannak tartjuk magyar állampolgárként, hogy a nemzeti emlékezet kanonizálását a kormány jókra és rosszakra való leegyszerűsítéssel kívánja megvalósítani, ahelyett, hogy a nemzet számára lehetőséget biztosítana a felelősség vállalására.

Tiltakozunk az ellen, hogy Wass Albertről, Nyirő Józsefről és egyéb lejárt szavatosságú személyiségekről neveznek el közintézményeket és közterületeket, nyíltan semmibe véve azt, hogy az érintettek életművének központi részét képezi a rasszista, illetve antiszemita nézetrendszer.

Aggályosnak tartjuk, hogy a kormány egyfelől tudományos és művészeti műhelyeket szüntet meg, másfelől saját politikai érdekeinek alárendelve, s a szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyva újakat alapít.

Úgy véljük, hogy mindez hitelteleníti azokat a nyilatkozatokat, amelyek a magyar állam nevében kérnek bocsánatot a holokausztért.

Budapest, 2014. március 19.
(Magyarország német megszállásának 70. évfordulója, a Magyar Holokauszt - 2014 - Emlékév nyitónapja)

 1. Agárdi Péter, irodalomtörténész
 2. Aknai Katalin, művészettörténész
 3. Alföldi Róbert, színész-rendező
 4. Angyal Ádám, közgazdász
 5. Ara-Kovács Attila, külpolitikai szakértő
 6. Bárdos Judit, esztéta
 7. Bíró András, társadalomkutató
 8. Bíró Zsuzsanna Hanna, oktatáskutató
 9. Bitó László, író
 10. Bojtár Endre, irodalomtörténész
 11. Bozóki András, politológus
 12. Bretter Zoltán, filozófus
 13. Csáki György, közgazdász
 14. Csáki Judit, színikritikus
 15. Csákó Mihály, szociológus
 16. Csaplár Vilmos, író
 17. Csepeli György, szociálpszichológus
 18. Cserba Júlia, művészeti író
 19. Csordás Gábor, író
 20. Dalos György, író
 21. Deczki Sarolta, irodalmár
 22. Dés László, zeneszerző
 23. Donáth László, evangélikus lelkész
 24. Eörsi László, történész
 25. Erdélyi Ágnes, filozófus
 26. Fábri Péter, író
 27. Falusi Mariann, énekes
 28. Fazekas Csaba, történész
 29. Feitl István, történész
 30. Fenyves Katalin, történész
 31. Ferge Zsuzsa, szociológus
 32. Fodor Tamás, színész-rendező
 33. Forrai Gábor, filozófus
 34. Frojimovics Kinga, történész
 35. Gábor György, vallásfilozófus
 36. Geréby György, filozófiatörténész
 37. Hajdu István, műkritikus
 38. Háberman Zoltán, szociális munkás
 39. Halász Géza, közgazdász, grafikus
 40. Halmai Gábor, jogász
 41. Harsányi László, társadalomkutató
 42. Hegedűs András, közgazdász
 43. Heller Ágnes filozófus
 44. Herczog Mária, szociológus
 45. Hosszú Gyula, történelemtanár
 46. Iványi Gábor, lelkipásztor
 47. Jakab Attila, vallástörténész
 48. Jalsovszky Katalin, muzeológus
 49. Kálmán C. György, irodalomtörténész
 50. Kamarás István, szociológus
 51. Karády Viktor, szociológus
 52. Kárpáti György, filmrendező
 53. Karsai György, klasszika-filológus
 54. Karsai László, történész
 55. Kelemen János, filozófus
 56. Kenedi János, tudományos kutató
 57. Kiss Endre, filozófus
 58. Klaniczay Gábor, történész
 59. Komoróczy Géza, történész
 60. Kovács Éva, szociológus
 61. Kovács M. Mária, történész
 62. Kozák Gyula, szociológus
 63. Krasztev Péter, kultúrantropológus
 64. Laki Mihály, közgazdász
 65. Lang Györgyi, énekes
 66. Lendvai L. Ferenc, filozófus
 67. Lichtmann Tamás, irodalomtörténész
 68. Lőrinc László, történelemtanár
 69. Ludassy Mária, filozófiatörténész
 70. Lukács Péter, oktatásszociológus
 71. Lukáts Andor, színész-rendező
 72. Majsai Tamás, theológus, református lelkész
 73. Marsovszky Magdaléna, kultúrakutató
 74. Mérei Anna, családterapeuta
 75. Merényi Judit, előadóművész
 76. Mink András, történész
 77. Molnár Judit, történész
 78. Nagy Péter Tibor, történész, szociológus
 79. Németh Sándor, vezető lelkész
 80. Ormos Mária, történész
 81. P. Szűcs Julianna, művészettörténész
 82. Papp Gábor, történész
 83. Parti Nagy Lajos, író
 84. Perecz László, filozófus
 85. Pótó János, történész
 86. Rainer M. János, történész
 87. Révész Béla, politológus
 88. Ruff Tibor, teológus
 89. Rugási Gyula, filozófus
 90. Somlai Péter, szociológus
 91. Somogyi Gábor, belsőépítész
 92. Stein Anna, festő- és szobrászművész
 93. Székely Gábor, történész
 94. Szuhay Péter, kulturális antropológus
 95. Szűcs László Gergely, filozófus
 96. Szűts Miklós, festő
 97. Tamás Gáspár Miklós, filozófus
 98. Tatár György, filozófus
 99. Tillmann József, filozófus
 100. Törzsök Erika, szociológus
 101. Uhrman Iván, történész, filológus
 102. Ungvári Tamás, irodalomtörténész
 103. Ungváry Krisztián, történész
 104. Vajda Júlia, szociológus, pszichológus
 105. Vajda Mihály, filozófus
 106. Valastyán Tamás, filozófus
 107. Várhegyi Éva, közgazdász
 108. Vásárhelyi Mária, szociológus
 109. Vitányi Iván, szociológus
 110. Vojnich Erzsébet, festő
 111. Závada Pál, író

______________________________________________________________________________
English version

Protest against the Hungarian government’s memory politics


We, the undersigned, protest against the Hungarian government’s practice of taking decisions concerning memory politics by excluding historians, museum professionals and representatives of other social sciences.

We object to the fact that, prior to the decision being taken to establish the monument to the German occupation and the House of Fates museum, no opportunity was allowed for even a minimal social debate.

We regard it as worrying that members and representatives of the government are not engaging in a meaningful debate with criticisms of the plans, but rather present these criticisms as the machinations of opposition parties, or foreign attacks.

As Hungarian citizens, we regard it as unacceptable that the government wishes to canonize national memory by simplifying into “good” and “bad”, instead of allowing the nation the opportunity to accept responsibility.

We protest against the fact that public institutions and public spaces are being renamed after Albert Wass, József Nyirő and other deeply controversial historical figures, clearly ignoring the fact that racism and anti-Semitism constituted a central element of these individuals’ life works.

We regard it as worrying that, on the one hand, the government is closing academic and artistic institutions, and on the other, opening new institutions, subordinated to its own political interests, and disregarding professional opinion.

We believe that the above undermines and contradicts those apologies made in the name of the Hungarian state for the Holocaust.

19 March 2014, Budapest - Hungary
(70th anniversary of the German occupation of Hungary and the beginning of the Hungarian Holocaust Memorial Year 2014)

 1. AGÁRDI, Péter, literary historian
 2. AKNAI, Katalin, art historian
 3. ALFÖLDI, Róbert, actor-director
 4. ANGYAL, Ádám, economist
 5. ARA-KOVÁCS, Attila, foreign affairs expert
 6. BÁRDOS, Judit, aesthete
 7. BÍRÓ, András, sociologist
 8. BÍRÓ, Zsuzsanna Hanna, educational researcher
 9. BITÓ, László, writer
 10. BOJTÁR, Endre, literary historian
 11. BOZÓKI, András, political scientist
 12. BRETTER Zoltán, philosopher
 13. CSÁKI, György, economist
 14. CSÁKI, Judit, drama critic
 15. CSÁKÓ, Mihály, sociologist
 16. CSAPLÁR, Vilmos, writer
 17. CSEPELI, György, social psychologist
 18. CSERBA, Júlia, art writer
 19. CSORDÁS, Gábor, writer
 20. DALOS, György, writer
 21. DECZKI, Sarolta, literary scientist
 22. DÉS, László, composer
 23. DONÁTH, László, Lutheran pastor
 24. EÖRSI, László, historian
 25. ERDÉLYI, Ágnes, philosopher
 26. FÁBRI, Péter, writer
 27. FALUSI, Mariann, singer
 28. FAZEKAS, Csaba, historian
 29. FEITL, István, historian
 30. FENYVES, Katalin, historian
 31. FERGE, Zsuzsa, sociologist
 32. FODOR, Tamás, actor-director
 33. FORRAI, Gábor, philosopher
 34. FROJIMOVICS, Kinga, historian
 35. GÁBOR, György, philosopher of religion
 36. GERÉBY, György, historian of philosophy
 37. HAJDU, István, art critic
 38. HÁBERMAN, Zoltán, social worker
 39. HALÁSZ, Géza, economist, graphic artist
 40. HALMAI, Gábor, jurist
 41. HARSÁNYI, László, sociologist
 42. HEGEDŰS, András, economist
 43. HELLER, Ágnes philosopher
 44. HERCZOG, Mária, sociologist
 45. HOSSZÚ, Gyula, professor of history
 46. IVÁNYI, Gábor, pastor
 47. JAKAB, Attila, historian of religion
 48. JALSOVSZKY, Katalin, museologist
 49. KÁLMÁN, C. György, literary historian
 50. KAMARÁS, István, sociologist
 51. KARÁDY, Viktor, sociologist
 52. KÁRPÁTI, György, film director
 53. KARSAI, György, classical philologist
 54. KARSAI, László, historian
 55. KELEMEN, János, philosopher
 56. KENEDI, János, scientific researcher
 57. KISS, Endre, philosopher
 58. KLANICZAY, Gábor, historian
 59. KOMORÓCZY, Géza, historian
 60. KOVÁCS, Éva, sociologist
 61. KOVÁCS, M. Mária, historian
 62. KOZÁK, Gyula, sociologist
 63. KRASZTEV, Péter, cultural anthropologist
 64. LAKI, Mihály, economist
 65. LANG, Györgyi, singer
 66. LENDVAI, L. Ferenc, philosopher
 67. LICHTMANN, Tamás, literary historian
 68. LŐRINC, László, professor of history
 69. LUDASSY, Mária, historian of philosophy
 70. LUKÁCS, Péter, sociologist of education
 71. LUKÁTS, Andor, actor-director
 72. MAJSAI, Tamás, theologian, reformed pastor
 73. MARSOVSZKY, Magdaléna, cultural researcher
 74. MÉREI, Anna, family therapist
 75. MERÉNYI, Judit, artist
 76. MINK, András, historian
 77. MOLNÁR, Judit, historian
 78. NAGY, Péter Tibor, historian, sociologist
 79. NÉMETH, Sándor, senior pastor
 80. ORMOS, Mária, historian
 81. P. SZŰCS, Julianna, art historian
 82. PAPP, Gábor, historian
 83. PARTI NAGY, Lajos, writer
 84. PERECZ, László, philosopher
 85. PÓTÓ, János, historian
 86. RAINER, M. János, historian
 87. RÉVÉSZ, Béla, political scientist
 88. RUFF, Tibor, theologian
 89. RUGÁSI, Gyula, philosopher
 90. SOMLAI, Péter, sociologist
 91. SOMOGYI, Gábor, interior designer
 92. STEIN, Anna, painter and sculptor
 93. SZÉKELY, Gábor, historian
 94. SZUHAY, Péter, cultural anthropologist
 95. SZŰCS, László Gergely, philosopher
 96. SZŰTS, Miklós, painter
 97. TAMÁS, Gáspár Miklós, philosopher
 98. TATÁR, György, philosopher
 99. TILLMANN, József, philosopher
 100. TÖRZSÖK, Erika, sociologist
 101. UHRMAN, Iván, historian, philologist
 102. UNGVÁRI, Tamás, literary historian
 103. UNGVÁRY, Krisztián, historian
 104. VAJDA, Júlia, sociologist, psychologist
 105. VAJDA, Mihály, philosopher
 106. VALASTYÁN, Tamás, philosopher
 107. VÁRHEGYI, Éva, economist
 108. VÁSÁRHELYI, Mária, sociologist
 109. VITÁNYI, Iván, sociologist
 110. VOJNICH, Erzsébet, painter
 111. ZÁVADA, Pál, writer

 


Felelős Emlékezetpolitikát    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével