TILTAKOZÁS A HAZÁNKAT ÉRT HAMIS, MEGALÁZÓ VÁDAK ELLEN ÉS A KERESZTÉNYSÉG VÉDELME

 

T I L T A K O Z Á S SZELLEMI "TOBORZÁS" HAZÁNK VÉDELMÉBEN, KERESZTÉNYSÉG AURÓPAI UNIÓS ALAPOKMÁNYBA VALÓ BEHELYEZÉSE ÜZENET AZ EURÓPA PARLAMENT ÉS A LIBE-BIZOTTSÁG, VALAMINT JUDITH SARGENTINI  RÉSZÉRE

KEDVES HONFITÁRSAIM, BARÁTAIM!

KÉRNÉM, LEGYETEK KEDVESEK ELOLVASNI ÉS TÁMOGATNI A KÖVETKEZŐKBEN MEGFOGALMAZOTT TILTAKOZÁST HAZÁNK TOVÁBBRA IS MEGALÁZÓ ÉS HAMIS TÁMADÁSA, A ROMBOLÓ "SZELLEMISÉGŰ" ÉS ÉRTÉKTELENSÉGET ÉLTETŐ LIBE-BIZOTTSÁG ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ HAZÁNK ELLENI NEMTELEN FELLÉPÉSÉVEL SZEMBEN.

SZERETNÉM FELKÉRNI AZ EGYHÁZAK KÉPVISELŐIT IS -AKIK ÍGY ÉRZIK- MIUTÁN KRISZTUS ERRE TANÍTOTT ÉS FEL IS SZÓLÍTOTT, HOGY LEGYÜNK SZILÁRDAK, RENDÍTHETETLENEK, ÉS VALLJUK MEG ŐT AZ EMBEREK ELŐTT, VALAMINT MINDEN HAZASZERETŐ HONFITÁRSAMAT, , HOGY NE HAGYJUK MAGUNKAT, ÉS A LEGNAGYOBB HATÁROZOTTSÁGGAL KÖZÖLJÜK BRÜSSZELEL, HOGY NEM HAGYJUK TIPORNI, "BÜNTETGETNI" AZT A MAGYAR HAZÁT, AMELY A LEGNAGYOBB ÉRTÉKET, A KRISZTUS-HITET KÉPVISELI, VÉDELMEZI, A HAZÁNK ELLENI MONDVA CSINÁLT ELJÁRÁSOKAT VISSZAUTASÍTJUK! KÉREM, TÁMOGASSATOK, MOST ÉS AMIKOR A MAGYAR HÍRLAPBAN ISMÉT MEGJELENTETEM A TILATKOZÁSUNKAT, ÚJBÓL "SORAKOZZUNK FEL" ÉS A LEGNAGYOBB ERŐVEL LÉPJÜNK FEL HAZÁNK MEGALÁZÁSÁVAL SZEMBEN. KÖVETELJÜK ATTÓL A "BIZOTTSÁGTÓL" , AMELY MINDIG ROSSZINDULATÚAN, HAMISAN LÉP FEL MAGYARORSZÁG ELLEN, JOGTALANUL ELÍTÉL MINKET:, HOGY HAGYJANAK FEL MAGYARORSZÁG ROSSZINDULATÚ JOG,-ÉS BECSÜLETSÉRTŐ TÁMADÁSÁVAL. KÉRLEK HONFITÁRSAIM, CSATLAKOZZATOK! LEGYÜNK SOKEZREN, HOGY ISMÉT DEKLARÁLJUK, NEM IGAZAK A HAZÁNKAT ÉRT MEGALÁZÓ VÁDAK, ÉS NEM HAGYJUK MAGUNKAT! KÉREM, CSATLAKOZZATOK, ÍRJÁTOK ALÁ, HOGY NEM ADJUK FEL! ARRA GONDOLTAM, MOST A TETSZÉS NYILVÁNÍTÁSOK TÖMEGE UTÁN KÜLDÖM EL BRÜSSZELBE A TILTAKOZÁSUNKAT!  KÖVETELJÜK TOVÁBBÁ, HOGY A KERESZTÉNYSÉG LÉTFONTOSSÁGÁT, MINT FUNDAMENTUMOT IS HELYEZZÉK BE AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPOKMÁNYÁBA.   SZERETETTEL, KÖSZÖNETTEL: SOLTÉSZ ENIKŐ


A PETÍCIÓ CÉLJA TOVÁBBÁ AZ, HOGY HAZÁNK ÉS EGÉSZ EURÓPA KERESZTÉNY IDENTITÁSÁHOZ VALÓ RAGASZKODÁSUNKAT IS KIFEJEZZE