Teljes kártalanítást a Baumag és Duna Profit károsultjainak is!

 

 

Magyar Nemzeti Bank

Petíció Windisch László Alelnök Úr részére  

Tisztelt Alelnök Úr!  

 

Ön 2015 áprilisában a Quaestor botrány kirobbanása után egy sajtótájékoztató keretében egyértelműen kijelentette, hogy a befektetni szándékozó Quaestor károsultak több éven keresztül kötvény helyett a semmit vásárolták meg. Tette ezt annak ellenére, hogy semmilyen hatósági vizsgálat, nyomozás még el sem kezdődött, amire talán hivatkozhatott volna.

Ezen tényszerű bejelentésére figyelemmel, követeljük Öntől, hogy értelmezését ugyanígy fejtse ki a Baumag Általános Befektetési, majd jogutódja a Baumag Ingatlanfejlesztési Szövetkezet által folytatott fiktív üzletrészek értékesítésének vonatkozásában is, mivel a Baumag Általános Befektetési Szövetkezet már a cégbejegyzés megtörténte előtt is, vagyis az alapbejegyzési kérelem időszakában már folytatta ezt a befektetési tevékenységet, és közel nyolc éven keresztül volt a gyakorlatában minden lehetséges állami felügyeleti szerv ellenőrzése mellett. A jogsértő befektetési szolgáltatás keretében a Baumag működése nyolc éve alatt közel 200 Milliárd db, (nem tévedés 200 milliárd db!) fiktív (nem létező) 1 Forint névértéken feltűntetett üzletrészt értékesített a megtévesztett, befektetni szándékozó ügyfelek részére, hasonlóan a fiktív Quaestor vállalati kötvényekhez. Ez a működési elv nem stratégiai kérdés volt, hanem maga volt a stratégia.

A szegedi Ítélőtábla 2005-ben jogerős végzésében kimondta, hogy a befektető nem ismerhette, hogy a Baumag Szövetkezet csalárd, felróható magatartással üzletrész tőkét nem képezett, nem volt olyan üzletrész, amelyet eladhatott volna, ill. visszavásárolhatott volna.

Szintén agyonhallgatott, a kísértetiesen hasonló befektetési tevékenységet folytató befektetési szövetkezetnek csúfolt, Duna Profit  Szövetkezet jogsértő működése, amely 7 Md Ft össz névértékben fiktív szövetkezeti célrészjegyeket értékesített 7 ezer ügyfelének.

A különbség csak annyi volt a két szövetkezet között, hogy a Baumag Szövetkezetnél üzletrésznek, a Duna Profitnál pedig célrészjegynek nevezték az eladott semmit úgy, hogy mindkét esetben piacképes, értékkel rendelkező, szabályosan képzett és létező pénzügyi terméknek, legális pénzügyi befektetési lehetőségeknek tüntették fel azokat! (Ugyanilyen fiktív célrészjegy kibocsájtás történt pl.: a Vertical Invest Ingatlanszövetkezet esetében is.)

Mindkét szövetkezet rendkívül alacsony alapítói vagyonnal rendelkezett, a Baumagnál mindösszesen 70.000, a Duna Profit esetében pedig 3 millió Ft volt a bejegyzett tőke, azaz  mögöttes vagyon és fedezet hiányában folytatták a működésüket.

A befektetési szövetkezeteknek csúfolt bűnbandák a teljes működésük során a Magyar Állam költségvetését bevételhez jutatták azzal, hogy közel 20 ezer befektetni szándékozó ügyfélnek a semmit értékesítették készpénz ellenében az állami szervek hathatós, tudatos közreműködésével, (cégbejegyzés hiányosságai, ellenőrzés hatékonytalansága), és közben pedig az adóhatóság igényt tartott folyamatosan a forrásadó megfizetésére, azaz megadóztatta a semmit.

Ugyanakkor, a Baumag Szövetkezettel összefüggésben pedig elhallgattak egy csalás sorozatot, és az abból fakadó, 100 milliós adócsalást is, amivel a költségvetésnek ekkora kárt okoztak adó visszatérítés formájában.

Mivel az Önök birtokában is fellelhetőek az erre vonatkozó joganyagok, követeljük Öntől, hogy ezen szövetkezetek esetében is, a nagy nyilvánosság előtt mondja ki nekünk, Baumag és Duna Profit károsultaknak is, hogy „Önök is a semmit vették meg.”

A fent leírtak figyelembe vételével követeljük 100 %-os kártalanításunkat végre 12 év után!

Követeljük vissza befektetett tőkénket a beígért hozamokkal együtt, valamint mindezen felül a 12 év veszteségeire a mindenkor jegybanki alapkamat számítása szerint!

Elegünk van a pártok egymásra mutogatásából, ügyünk agyon hallgatásából, szőnyeg alá söpréséből, a 12 éve tartó sehová sem vezető pereskedésekből, jogi csűrcsavarokból, a 11 éve tartó eredménytelen felszámolási eljárásokból!

Itt és most, 20 ezer aljas módon megkárosított ember és családjaik követelik vissza, az állami ellenőrzés mellett ellopott megtakarításaikat, öngondoskodásra szánt pénzeiket!!!!!!!!

Nem mi hibáztunk, nem mi voltunk a felelőtlenek!

Keservesen összekuporgatott pénzünket a haszon reményében nem az éj leple alatt hordtuk zug bukméker irodákba, ahová csak ajánlásokra lehetett bekerülni, hanem, a hazug módon, állami engedéllyel, állami ellenőrzés alatt működő, legálisnak feltűntetett befektetési lehetőségek álarca mögé bújt, országos hálózatot működtető, pénzelnyelő bűnszövetkezetekbe, amelyeknek valós tevékenységéről nem tudtunk és nem is tudhattunk!!!!!!

Mondassék ki végre az Állam felelőssége abban, hogy az ilyen, és ehhez hasonló gazdasági bűncselekmények újból és újból megismétlődhetnek Magyarországon, megnyomorítva, ellehetetlenítve, a tönk szélére juttatva az ország becsületesen  dolgozó állampolgárait!

12 éve ülünk az árok szélén, ahová a mindenkori hatalom kényszerített minket, szeretnénk végre onnan felállni!  

A Quaestor törvény módosítása során követeljük a törvény kiterjesztését a Baumag és Duna Profit károsultjaira is!

 

Szabó József károsult