Teleki Téka Marosvásárhely Magyar Örökség Díj

A nemes nemes dolgokat tervez és a nemes dolgokban meg is marad
(Ézs 32,8)

 

Javaslat/előterjesztés
a marosvásárhelyi Teleki Téka
Magyar Örökség Díj-jal történő
elismeréséhez

 

Budapest, 2011. november 16.


A javaslat

Alulírottak azzal fordulunk a Magyar Örökség Díj t. Bírálóbizottságához, hogy az 1802-ben gróf Teleki Sámuel által Marosvásárhelyen alapított könyvtárat, a mai nevén: a Teleki Tékát részesítse elismerésben, alapításának 210. évfordulójának évében, 2012-ben.

Indoklás

Gróf Teleki Sámuel végrendeletében vagyonának jelentős részét hitbizománnyá alakította a nevét viselő bibliotéka és ásványtani gyűjtemény fenntartása és gyarapítása céljából. A több évtizeden keresztül elkötelezettséggel és szakértelemmel gyarapított gyűjteményt az Alapító – ahogyan írta is,    "a tudományoknak nemzetemben s hazámban elő-mozdításokra" szánta –  nyilvános könyvtárként,  közhaszonra kívánta működtetni.


Mecénási gesztusa gróf Széchényi Ferenc azon közcélú felajánlásához hasonlítható, amellyel a mai nemzeti könyvtárunkat megalapította.
Ez a tette – megítélésünk szerint – önmagában is érdemes arra, hogy „magyar örökségként” tartsuk nyilván, a magyar kultúrnemzet tudatában így megőrizve.


A gróf Teleki Sámuel által létrehozott gyűjteménynek a magyar könyvtártörténetben való egyedülálló jelentőségét az adja, hogy valamennyi tudományágra kiterjedően tartalmazza a korszak irodalmát, kiegészítve az európai kultúra alapját adó görög-római klasszikusok műveivel, valamint a középkor teológiai-filozófiai irodalmával. Az Alapító feleségének, iktári Bethlen Zsuzsannának magyar könyvtára alkotja a Teleki Téka gyűjteményének hungarika részét.
Gróf Teleki Sámuel a negyvenezer kötetes enciklopédikus gyűjtemény hozzáférhetőségét, egyben nemzetközi ismertségét kívánta szolgálni azzal a könyvkatalógussal, amelyet 1796-1819 között Bécsben jelentetett meg.

A marosvásárhelyi Teleki Téka, művelődés- és kultúrtörténeti kincseivel együtt, kutatóhelyként ma is ékessége az összmagyar könyvtárügynek. Ezen állapotának eléréséhez jelentősen hozzájárultak a két évszázad során a gyűjteményt megőrző, gondozó és feltáró tudós könyvtárosok.

Az ő hozzáértésük és elkötelezettségük elismeréséül is azt javasoljuk, hogy a  –  romániai Maros megyei könyvtár részeként működő   –  Teleki Téka „Magyar Örökség Díj”-ban részesüljön.Tisztelettel


Fügedi Péterné, az Országos Széchényi Könyvtár ny. főosztályvezetője
Haraszti Pálné, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének volt alelnöke
dr. Somkuti Gabriella könyvtártörténész, az OSZK ny. osztályvezetője
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )