Tárgyalásokat a felsőoktatásért!



Tárgyalásokat a felsőoktatásért!


Azokhoz fordulunk, akik érintettek a magyar társadalom és a magyar felsőoktatás jövőjében. Megszólítjuk oktató, kutató és nem oktató kollégáinkat az egyetemeken és főiskolákon, a hallgatókat, és minden középiskolai tanárt, diákot, szüleiket, nagyszüleiket,  a formális és szerveződés alatt lévő civil szervezeteket.

Az elmúlt napok egyetemi eseményei, a hallgatók, a középiskolás diákok tüntetései világosan megmutatták a közvéleménynek, hogy a Kormány fejlesztési koncepció nélkül hozott megszorító, visszafejlesztő
és elvonó intézkedései válságos helyzetbe, lassan a szakadék szélére sodorják a magyar felsőoktatást. Évről-évre tízezrek esnek el a továbbtanulás hazai lehetőségétől, a társadalmat pedig megfosztják a jövőt formáló értelmiségének
megújulásától.

Ezek a gondolatok jelentek meg régen látott egységben a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája
(http://www.hook.hu/c/document_library/),
a Magyar Rektori Konferencia (http://www.mrk.hu/2012/12/06/) közleményeiben, a Felsőoktatási Dolgozók
Szakszervezeté
nek állásfoglalásában (http://fdsz.hu/?q=hu/node/542 ). Ezek a törvényes képviseletre jogosult testületek, és mi, a petició kezdeményezői (volt debreceni egyetemistákból álló baráti társaság) is
elengedhetetlennek tartjuk, hogy a törvényhozó és végrehajtó hatalom birtokosai a döntést megelőzően érdemi egyeztetést folytassanak a felsőoktatás jelenlegi szereplőivel. Hallják meg az érintettek véleményét, ne hozzanak róluk/rólunk döntéseket a szakmai szervezetek és az érdekképviseletek álláspontjának megismerése és figyelembe vétele nélkül. (Ettől akkor sem lehet eltekinteni, ha így nem lehet jövő szerdáig „rendbe tenni” a felsőoktatást.)

Kérjük, hogy aláírásukkal támogassák a hallgatók, a felelős egyetemi vezetők és a munkavállalók képviselőinek igényét a konstruktív tárgyalásokra!

Debrecen, 2012. december 16.

 

Dr. Harangozó István fizikus

Dr. Varga Zsuzsa vegyész

Tóthné Medve Marianna középiskolai tanár

Zékány László vegyész

Dr. Biró-Kaszás Éva filozófia tanár

Dr. Biró Sándor vegyész

Dr. Juhász István középiskolai tanár

Dr. Balogh László Levente politológus

Dr. Tóth Péter fizikus

Dr. Kiss Sándor fizikus