Tanárok viselkedésének moderálása

Tisztelt Aláíró fél!

A mai iskolarendszerben sajnos nem tudhatjuk azt, hogy melyik diák, és mikor állhat szemben az egyik tanárával,  azért mert nemkívánatos módon rágalmazza, illetve sérti a diák önbecslését/bizalmát. A petíciónkban azt foglaljuk össze, hogy miféle módon lehetne javítani az esetleges támadásokon, valamint ennek igen is vannak következményei.

Székesfehérvár, SzC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Diákjai

A becsületsértés elsősorban az emberi méltóságot sértő, gyalázkodó cselekményekkel szemben biztosít büntetőjogi oltalmat. A becsületsértés vétségét az valósítja meg, aki a rágalmazás esetén kívül mással szemben a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben, és/vagy nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el.

Igen, pár mondat de mégis jó lenne néhány tanár fejébe verni, hogy a diák és a tanár is ugyanolyan ember, csak egy papír választ el és néhány év.

Összegyűjtöttük a diákok és a tanárok jogait és kötelességeit, ami nyilvánvalóan leírja hogy; 

1993/VXXIX. Törvény alapján:

§ (1) A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.

Tanári részről:

§ (1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy személyét, mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék.

A diákok jogai és kötelezettségei: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=67

A tanárok jogai és kötelezettségei: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=71

Kérjük amennyiben úgy gondolja, hogy sértették önbecslését, illetve bármilyen más formában gúnyt űztek a személyes életéből, írja alá ezt a peticiót. A peticióval a célunk az, hogy lássák a tanárok, hogy mi is emberekből vagyunk, mi is élni szeretnénk felnőttként, de ha csorbítják az önbizalmunk nem pedig növelik, nos akkor nehéz lesz. A peticiót legfőképpen egy székesfehérvári intézményhez indítottok ki, hogy radikális lépésekkel változásokat érjünk el, mind az oktatásunkban, mind abban amit kapunk az iskolai időben. Köszönöm ha elolvastad! Tiszteld önmagad, Tiszteld a tanárod, de ne sérts!
Facebook