Támogatom, hogy a demokratikus ellenzéki pártok ne külön-külön, hanem egy közös választási szövetségben induljanak a 2018-as választáson

A 2018-as választásnak az ország jövője szempontjából hatalmas tétje van. Eldől, hogy Magyarország egy XXI. századi, demokratikus irányba fejlődik tovább, vagy marad és bebetonozódik a tudást nem becsülő, gyűlöletpolitikát folytató, Magyarországot Európától elszakító, az ország vagyonát privát bankszámlaként kezelő diktatórikus rezsim. A Választási Törvény átalakítása mindannyiunkat nehéz helyzetbe hozott, pártokat és választókat egyaránt, hiszen ezen feltételek mellett szinte esélytelen egy kormányváltás, különösen akkor, ha az ellenzéki oldalon álló pártokból mindenki csak a saját érdekét nézi, és nem hajlandó összefogni senkivel annak érdekében, hogy megszabadulhassunk a jelenlegi hatalomtól. A VÁLASZ – Változást Akaró Szavazók Pártját azok a választók alapították, akik úgy gondolják, nemcsak négyévenkénti biodíszletként szeretnének részt venni és beleszólni az ország életébe, hanem aktívan tenni is akarnak azért, hogy országunk egy skandináv típusú jóléti állammá válhasson. A választók többsége már nem bízik a régi pártokban, és bizalmatlan az új pártokkal szemben. Nem érzik bennük az változtatásra képes erőt, és úgy látják, csak a Parlamentbe kerülés a cél. A jelenlegi rendszer leváltható, de csak abban az esetben, ha azt tesszük, amit a szavazóink joggal elvárnak tőlünk, azaz egyesítjük erőinket a választás idejére. Leváltható, ha képesek vagyunk arra, hogy ne azt keressük egymásban, ami szétválaszt, hanem azt, ami összeköt, ha nem azon versengünk, hogy melyik párt adja a miniszterelnököt, és tudatosan törekszünk a kompromisszumokra. Ha a választók azt látják, hogy a demokratikus ellenzéki pártok képesek egy közös cél érdekében háttérbe szorítani egyéni- és pártérdekeiket, van esély arra, hogy elmenjenek szavazni, és az X-et az Demokratikus Választási Szövetségre tegyék. Nem lesz egyszerű a közös munka, de aki ebben a nehéz helyzetben sem hajlandó az együttműködés­re, attól vajon mi várható egy esetleges kormányra kerülés során? Most nincs helye az önzésnek, nincs helye a pártérdeknek és nincs helye a személyes ambícióknak sem.   A FIDESZ-KDNP koalíciónak választókörzetenként egyetlen közös jelöltje lesz. Nekünk is arra kell törekednünk, hogy a Demokratikus Választási Szövetségnek is csak egy legyen: a legjobb, a legalkalmasabb, a választók által legelfogadottabb személy, akit a Pártelnökök Tanácsa választ és jelöl, függetlenül attól, hogy melyik párt javasolta. Csak így van esélyünk a győzelemre. A VÁLASZ – Változást Akaró Szavazók Pártja ezért meghirdeti a „HEGYLAKÓ-PROGRAM”-ot, és azt kéri, mondjuk ki együtt, hogy körzetenként „csak egy maradhat”. A Demokratikus Választási Szövetség 2017. szeptember 24-én, vasárnap 10 órakor tartja első találkozóját, melyre a pártelnököket vagy döntési jogkörrel felruházott helyettesüket várjuk. (A helyszínről később adunk tájékoztatást.) A Szövetségnek nem lesz egyszemélyi vezetője, mindenről a Pártelnökök Tanácsa határoz majd (a Szövetség együttműködési szerződése, a jelöltek kiválasztása, az országos lista összeállítása, a kampány módja, a miniszterelnök jelölt személye stb.). Tisztelt Elnök Asszony/Elnök Úr! Most rajtunk, pártokon a sor! Ideje, hogy kiderüljön, kik azok, akiket csak a pártfinanszírozás motivál, kik azok, akiknek csak az a célja, hogy négy évre beüljenek a parlamenti székbe, és kik azok, akik valóban az ország és a benne élők sorsát és jövőjét tartják fontosnak. Ha nem vagyunk képesek összefogni, nem érdemeljük meg a választók bizalmát! Kérem, hogy 2017. szeptember 15-ig szíveskedjenek e-mailben visszajelezni (elnok@valaszpart.hu), hogy részt kívánnak-e venni a Demokratikus Választási Szövetség munkájában, s hogy az Önök részéről ki képviseli a pártot a találkozón.

Budapest, 2017. augusztus 27.


Dr. Katona Andrea - VÁLASZ - Változást Akaró Szavazók    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével