TÁMOGATÓ NYILATKOZAT - Ne terjesszék az Országgyűlés elé és ne fogadják el a pedagógus státusztörvényt!

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT

Ne terjesszék az Országgyűlés elé és ne fogadják el a pedagógus státusztörvényt!

Megismertük a készülő „A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” szóló törvénytervezetet, röviden az un. pedagógus státusztörvényt.

A tervezet több rendelkezését elhibázottnak, károsnak tartjuk, amely nem alkalmas az ágazat problémáinak megoldására, ezzel szemben több un. „szerzett jogot” von el a unkavállalóktól, növeli a pedagógusok kiszolgáltatottságát, csökkenti autonómiájukat. Félő, hogy a jogszabály következtében sokan fogják elhagyni a pályát, tovább súlyosbítva az amúgy is komoly pedagógushiányt, ez pedig tovább növelheti a rendszerben maradók amúgy is rendkívül magas munkaterhelését.

Az elmúlt másfél év megmutatta, hogy az ágazat nagyon mély válságba jutott. A pedagógusok tömegei mellett szülők és diákok tömegei, a társadalom nagy része mozdult meg, hogy modern, a kor színvonalának megfelelő oktatást harcoljanak ki,

·         tartalmi és strukturális változásokat a tananyagban,

·         csökkenő munkaterhelést tanulóknak és pedagógusoknak, valamint

·         méltó bérezést az oktatási ágazatban dolgozók számára.

A nyitott szakmai és szociális párbeszéd elmaradt, a tiltakozások ezért utcai demonstrációk, munkabeszüntetések és polgári engedetlenség formájában jelentek meg. Meggyőződésünk, hogy a pedagógusok sztrájkjogának korlátozása, új hátrányos jogállás bevezetése helyett a válságból kivezető utat a tárgyalóasztalhoz való visszatérés jelentheti. A közoktatás problémáit, a jobbító szándékkal fellépők megmozdulásit nem fegyelmi kérdésként kell kezelni, és nem is az új státusztörvény jogfosztó rendelkezéseivel.

Éppen ezért az új tervezet több pontját elfogadhatatlannak tartjuk:

·         Elfogadhatatlan, hogy a nevelőtestületek összetételében akár 50 százalékra nőhet az óraadók száma, hiszen ez rendkívüli mértékben megnövelheti a főállásban foglalkoztatottak munkaterheit.

·         Elfogadhatatlan, hogy megszűnik a nevelőtestület autonómiája, a testület csak a házirend tekintetében rendelkezhet döntési jogkörrel.

·         Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató egyoldalúan elrendelheti a kötetlen munkaidő intézményen belüli eltöltését.

·         Elfogadhatatlan, hogy próbaidő 6 hónapra nő.

·         Elfogadhatatlan, hogy a napi munkaidő 12 órára, a heti munkaidő 48 órára növelhető, illetve elrendelhető a vasárnapi munkavégzés is.

·         Elfogadhatatlan, hogy az ingyen elrendelhető eseti helyettesítések száma 30 alkalomról (max 60 óra) 80 órára emelkedik.

·         Elfogadhatatlan, hogy a tanév július 15-ig meghosszabbítható.

·         Elfogadhatatlan, hogy a szabadság időtartamából 15 napra berendelhető a pedagógus.

·         Elfogadhatatlan, hogy a kinevezést a munkáltató egyoldalúan módosíthatja.

·         Elfogadhatatlan, hogy a felmentési idő 2-8 hónap helyett 2-re rövidül, miközben a lemondási idő viszont 2-ről akár 6 hónapra nő.

·         Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató a tankerületen belül egyoldalúan elrendelheti az áthelyezést bármely másik intézménybe, ráadásul megfelelő költségtérítés nélkül.

·         Elfogadhatatlan a pedagógusok szólásszabadságának korlátozása. A pedagógus még munkaidőn kívül sem nyilatkozhat negatívan a közoktatásról.

·         Elfogadhatatlan, hogy megfigyelhetnék a pedagógus saját tulajdonában lévő számítástechnikai eszközeit, sőt elektronikus eszközökkel a pedagógus is megfigyelhető.

·         Elfogadhatatlan, hogy ismét megjelenik a törvényben a fegyelmi felelőségre vonás. A fegyelmi büntetés mértéke akár 6 hónapon át 20%-os illetmény csökkenés is lehet.

·         Elfogadhatatlan, hogy a nők negyven év utáni nyugdíjba vonulásakor a felmentési idő időpontját a munkáltató határozza meg.

·         Elfogadhatatlan, hogy az új jubileumi jutalom számításakor nem számítható be a táppénz, a GYED, a GYES stb. időtartama, amennyiben az meghaladta a 30 napot.

·         Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató újabb szakképesítés, szakképzettség megszerzését írhatja elő.

·         Elfogadhatatlan a szakszervezeti jogok korlátozása.

Álságos a tanulók érdekére hivatkozni, hiszen a felsorolt passzusok mindegyike ellentétes a tanulók érdekeivel. Az oktatási ágazat humán erőforrását jelentő pedagógusok érdekeinek semmibe vétele alapjaiban veszélyezteti az ágazat működőképességét, ezáltal a gyerekek tanuláshoz fűződő alkotmányos jogát.

A kormány az Európai Uniónak benyújtott EFOP Plusz programban vállalta, hogy nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat. A státusztörvény tervezete azonban szembe megy a kormány vállalásaival. A törvény esetleges elfogadása így azzal a veszéllyel járhat, hogy az Európai Bizottság nem biztosítja a beígért pedagógus béremelés uniós fedezetét, így az ágazat bérhelyzete tovább romlik, ami beláthatatlan következményekkel járhat. Ebben a helyzetben felelős magatartás az, ha a törvénytervezet nem kerül az Országgyűlés elé.

A fóti Németh Kálmán Általános iskola pedagógusait és országos szinten a pedagógusokat támogatva. felszólítjuk a kormányt, hogy VONJA VISSZA a tervezet!


Reka Toth, Németh Kálmán Általános iskola, Fót SZMK elnök    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Reka Toth, Németh Kálmán Általános iskola, Fót SZMK elnök petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...