TÁMOGATÓ NYILATKOZAT - Ne terjesszék az Országgyűlés elé és ne fogadják el a pedagógus státusztörvényt!

TÁMOGATÓ NYILATKOZAT

Ne terjesszék az Országgyűlés elé és ne fogadják el a pedagógus státusztörvényt!

Megismertük a készülő „A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról” szóló törvénytervezetet, röviden az un. pedagógus státusztörvényt.

A tervezet több rendelkezését elhibázottnak, károsnak tartjuk, amely nem alkalmas az ágazat problémáinak megoldására, ezzel szemben több un. „szerzett jogot” von el a unkavállalóktól, növeli a pedagógusok kiszolgáltatottságát, csökkenti autonómiájukat. Félő, hogy a jogszabály következtében sokan fogják elhagyni a pályát, tovább súlyosbítva az amúgy is komoly pedagógushiányt, ez pedig tovább növelheti a rendszerben maradók amúgy is rendkívül magas munkaterhelését.

Az elmúlt másfél év megmutatta, hogy az ágazat nagyon mély válságba jutott. A pedagógusok tömegei mellett szülők és diákok tömegei, a társadalom nagy része mozdult meg, hogy modern, a kor színvonalának megfelelő oktatást harcoljanak ki,

·         tartalmi és strukturális változásokat a tananyagban,

·         csökkenő munkaterhelést tanulóknak és pedagógusoknak, valamint

·         méltó bérezést az oktatási ágazatban dolgozók számára.

A nyitott szakmai és szociális párbeszéd elmaradt, a tiltakozások ezért utcai demonstrációk, munkabeszüntetések és polgári engedetlenség formájában jelentek meg. Meggyőződésünk, hogy a pedagógusok sztrájkjogának korlátozása, új hátrányos jogállás bevezetése helyett a válságból kivezető utat a tárgyalóasztalhoz való visszatérés jelentheti. A közoktatás problémáit, a jobbító szándékkal fellépők megmozdulásit nem fegyelmi kérdésként kell kezelni, és nem is az új státusztörvény jogfosztó rendelkezéseivel.

Éppen ezért az új tervezet több pontját elfogadhatatlannak tartjuk:

·         Elfogadhatatlan, hogy a nevelőtestületek összetételében akár 50 százalékra nőhet az óraadók száma, hiszen ez rendkívüli mértékben megnövelheti a főállásban foglalkoztatottak munkaterheit.

·         Elfogadhatatlan, hogy megszűnik a nevelőtestület autonómiája, a testület csak a házirend tekintetében rendelkezhet döntési jogkörrel.

·         Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató egyoldalúan elrendelheti a kötetlen munkaidő intézményen belüli eltöltését.

·         Elfogadhatatlan, hogy próbaidő 6 hónapra nő.

·         Elfogadhatatlan, hogy a napi munkaidő 12 órára, a heti munkaidő 48 órára növelhető, illetve elrendelhető a vasárnapi munkavégzés is.

·         Elfogadhatatlan, hogy az ingyen elrendelhető eseti helyettesítések száma 30 alkalomról (max 60 óra) 80 órára emelkedik.

·         Elfogadhatatlan, hogy a tanév július 15-ig meghosszabbítható.

·         Elfogadhatatlan, hogy a szabadság időtartamából 15 napra berendelhető a pedagógus.

·         Elfogadhatatlan, hogy a kinevezést a munkáltató egyoldalúan módosíthatja.

·         Elfogadhatatlan, hogy a felmentési idő 2-8 hónap helyett 2-re rövidül, miközben a lemondási idő viszont 2-ről akár 6 hónapra nő.

·         Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató a tankerületen belül egyoldalúan elrendelheti az áthelyezést bármely másik intézménybe, ráadásul megfelelő költségtérítés nélkül.

·         Elfogadhatatlan a pedagógusok szólásszabadságának korlátozása. A pedagógus még munkaidőn kívül sem nyilatkozhat negatívan a közoktatásról.

·         Elfogadhatatlan, hogy megfigyelhetnék a pedagógus saját tulajdonában lévő számítástechnikai eszközeit, sőt elektronikus eszközökkel a pedagógus is megfigyelhető.

·         Elfogadhatatlan, hogy ismét megjelenik a törvényben a fegyelmi felelőségre vonás. A fegyelmi büntetés mértéke akár 6 hónapon át 20%-os illetmény csökkenés is lehet.

·         Elfogadhatatlan, hogy a nők negyven év utáni nyugdíjba vonulásakor a felmentési idő időpontját a munkáltató határozza meg.

·         Elfogadhatatlan, hogy az új jubileumi jutalom számításakor nem számítható be a táppénz, a GYED, a GYES stb. időtartama, amennyiben az meghaladta a 30 napot.

·         Elfogadhatatlan, hogy a munkáltató újabb szakképesítés, szakképzettség megszerzését írhatja elő.

·         Elfogadhatatlan a szakszervezeti jogok korlátozása.

Álságos a tanulók érdekére hivatkozni, hiszen a felsorolt passzusok mindegyike ellentétes a tanulók érdekeivel. Az oktatási ágazat humán erőforrását jelentő pedagógusok érdekeinek semmibe vétele alapjaiban veszélyezteti az ágazat működőképességét, ezáltal a gyerekek tanuláshoz fűződő alkotmányos jogát.

A kormány az Európai Uniónak benyújtott EFOP Plusz programban vállalta, hogy nem fog egyoldalúan bevezetni a pedagógusok munkaterheit növelő, a meglévő szakmai autonómiát korlátozó vagy a szakma vonzerejét csökkentő szabályokat. A státusztörvény tervezete azonban szembe megy a kormány vállalásaival. A törvény esetleges elfogadása így azzal a veszéllyel járhat, hogy az Európai Bizottság nem biztosítja a beígért pedagógus béremelés uniós fedezetét, így az ágazat bérhelyzete tovább romlik, ami beláthatatlan következményekkel járhat. Ebben a helyzetben felelős magatartás az, ha a törvénytervezet nem kerül az Országgyűlés elé.

A fóti Németh Kálmán Általános iskola pedagógusait és országos szinten a pedagógusokat támogatva. felszólítjuk a kormányt, hogy VONJA VISSZA a tervezet!


Reka Toth, Németh Kálmán Általános iskola, Fót SZMK elnök    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Reka Toth, Németh Kálmán Általános iskola, Fót SZMK elnök petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...