Támogasd a családi birtokokból álló település kezdeményezését Magyarországon és világszerte!

Szándéknyilatkozat

Aláírásommal támogatom, hogy


a családi birtoktelepülést – amely mintegy 1 hektár (10.000 m2) nagyságú családi birtokokból áll össze - mint életformát elismerjék, s hogy a kormányok és állami tisztségviselők megteremtsék az ehhez szükséges keretfeltételeket és törvényi alapokat.

Támogasd aláírásoddal a családi birtoktelepülés életmodelljét!


Családi birtoktelepülés – mit is jelent ez?
Több mint 15 évvel ezelőtt, Oroszországban családok és egyének kezdték el feleleveníteni örökségük emlékét, s valóra váltották azon vágyukat, hogy újra szabadon, a természetben éljenek: a családi birtokukon. E történések egy globális tudatváltozás kifejezői. Mi egy világmozgalom része vagyunk, s örülünk, hogy bemutathatjuk Neked kezdeményezésünket.

„Ki mint vet, úgy arat“
Mindazt a szeretetet, amelyet az ember a földjének ad, vissza is kapja tőle. Így jön létre a Szeretet Tere, amely a benne élőt vezeti és támogatja a kiteljesedése felé.
Egyre több és több ember termeti meg a Szeretet Terét saját földterületén. Ez a vízió egyfajta felgyógyulást hoz el az emberek, családok, közösségek, s voltaképp az egész bolygó számára.

A település céljai

  1. Egy vidékies életmodell megteretmése olyan emberek generációi számára, akik önállóan és örömmel telve élnek a Földön.
  2. Független, természettel együtműködő települések kialakítása, a kulturális élet fellendítésével együtt – ebbe minden beletartozik, mint például egészségügy, tanulói műhelyek (iskola) és közösségi terek.
  3. Egy olyan életkörnyezet kialakítása, amelyben gyermekek – a foganntatástól kezdve – megtapasztalhatják a bőséget, és kibontakoztathatják teremtői képességüket.
  4. A föld természetes állapotának visszaállítása és fenntartása, valamint tájjellegű növény- és állatfajok újrahonosítása.
  5. Teherbíró gazdaság, valamint változatos tanuló- és munkakörök létrehozása a településen belül.

A családi birtoktelepülés kialakítása új, globális tudatunk kibontakozásához járul hozzá, amellyel az ember újra emlékezik a teremtés természetes rendjére, s aszerint éli szabad és örömteli életét a Földön. Ez az elgondolás minden ember számára nyitott, nemzetiségre, vallásra és korra való tekintet nélkül, s szinte a világ minden részén megvalósítható.

Bővebb információ a honlapunkon található: www.terra-animam.eu


A családi birtoktelepülés gondolata Oroszországból származik. Bővebb leírása V. Megre Anasztáziáról szóló, „A zengő cédrusok” című könyvsorozatában olvasható.