Támogassuk feltalálóinkat!

Támogassuk feltalálóinkat!

Ez az egész társadalom ügye, és érdeke, a kormányzat is tartsa ezt kötelességének!

A Változó Világ Mozgalom (VVM) úgy értékeli, hogy éppen a nemzeti kormány hagyta cserben a nemzet feltalálóit.

Magyarországon hosszú ideig működött egy adekvát konstrukció a mindenkori innovációs hatóság kezelésében, 5let néven. Ennek ésszerű, igazságos és transzparens működésével kapcsolatban 2010-ig valóban lehettek jogos aggályok, mégsem a megszüntetés volt a helyes lépés, ahogy a mostani kormány azonnal intézkedett.

Egy ilyen konstrukció hiánya bűn a magyar feltaláló társadalommal szemben. A feltalálók nincsenek sokan, ezért többen gondolhatják úgy is, hogy a közösség egészének nem kell foglalkozni az ő ügyükkel. Ez helytelen, rövidlátó hozzáállás. Senki nem lehet biztos, hogy holnap nem éppen az ő fejéből pattan-e ki egy csodálatos ötlet. Ne kelljen akkor szembesülni azokkal a keserves tapasztalatokkal, amelyeket mások már szereztek. De ha nem te, esetleg éppen fiad vagy lányod kerülhet ilyen helyzetbe. Vagy egy ismeretlen, akinek a gyógyszere megmenti életedet, vagy csak szebbé, jobbá teszi életedet.

Az államnak is elemi érdeke is, de főleg kötelessége is, hogy a túlünk, állampolgároktól beszedett irdatlan összegű adóból, még mielőtt az elveszítené közpénzjellegét, kellő támogatást biztosítson az új találmányok megvalósításához, amit három lépésben célszerű megtenni, ahogy ez a kimúlt 5let-nél volt. Rossz érv, hogy a találmány életrevalóságáról a piacnak kell döntenie. Az államnak nem döntenie kell, hanem támogatni. És senki ne gondolja, hogy ha a feltaláló kap egy szerény anyagi támogatást, a piaccal nem kell megvívnia hosszú, keserves harcát.

Magától értetődik, hogy a közpénzt nem szabad meggondolatlanul osztogatni. Nem kellene lehetővé tenni, hogy zavaros elmék vagy szélhámosok havonta igényeljék az újabb és újabb támogatást. Bizonyára itt is az első diploma ingyenességéhez hasonló elvet kellene követni: a hatóság az első találmány megvalósításához biztosítsa az optimális támogatást, minden esetleges újabb találmány támogatásának formája és mértéke erősen függjön az első sikerétől.

Üzenjük, és követeljük a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivataltól, a parlamenti pártoktól, minden érintett szervezettől az 5letet pótló támogatási konstrukció életre hívását.

Változó Világ Mozgalom

 

Köszönjük, ha megtekinted és, ha egyetértesz velük, támogatod a többi petíciónkat is: www.valtozovilag.hu/vvm/peticio.htm