Szülői kérelem_Ürömi Óvoda

Üröm Község Önkormányzatának Képviselőtestülete    

2096, Üröm Iskola u. 10.                                                           

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Hölgyek!

Tisztelt Képviselő Urak!  

Az Ürömi Napraforgó Óvodába (Sonnenblume Kindergarten) járó gyermekek szülei, valamint a település választópolgárai az alábbi kérésekkel fordulunk a Tisztelt Testülethez:

1) Sajnálattal és megrendülten értesültünk arról, hogy az Ürömi Napraforgó Óvoda nevelőtestületi állományából 9 fő (8 óvónő – közülük egy kismama – és egy logopédus) távozik a nyár folyamán, egy fő pedig tavaly novemberben ment el. Úgy tudjuk, hogy a jelenleg megbízott óvodavezető meg sem próbálta őket marasztalni. Több csoport így szakképzett óvodapedagógus nélkül marad!  

Munkaviszonyuk megszüntetésének – tudomásunk szerint – orvosolható személyi okai vannak. Az érintett pedagógusokat lelkiismeretes, kiváló szakembereknek tartjuk. Ismerjük őket óvodásaink szemén és lelkén keresztül, s ismerjük őket szülői szerepünkön keresztül. Gyermekeink örömmel járnak az óvodába, otthon csillogó szemmel mesélnek élményeikről, s rendkívül megnyugtató számunkra, hogy bizalommal és szeretettel fordulnak nevelőik felé. Ugyanakkor szülőként is minden alkalommal a gyermekeink iráni elköztelezettséget, magas színvonalú szakmai munkát és az óvónői hivatás szeretetét tapasztaljuk.  

Bizonyára egyetértenek abban, hogy az óvodás korú gyermekek számára is nagyon fontos, hogy nyugodt és kiegyensúlyozott körülmények között éljék mindennapjaikat - amit leginkább azzal lehet biztosítani, ha nem változik az óvónők személye, és minél kisebb a fluktuáció egy-egy csoportban; illetve, hogy hivatásuknak élő óvónők készítsék fel őket az iskolába indulásra, elindítva őket egy kevésbé védett Élet felé. A szülők óvoda választásának egyik legfőbb szempontja az óvodapedagógus személye.  A felmondások okát és részleteit nem ismerjük, de azt gondoljuk, hogy az esetleges személyes konfliktusok megfelelő kommunikációval történő rendezésével elkerülhető lenne óvodai csoportok, illetve a tagóvoda megszüntetése és nem utolsó sorban tartható lenne a csoportokon belüli optimális létszám a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvénynek (továbbiakban: Köznevelési törvény) megfelelően.  

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a legnagyobb felelősség a szülőé. Erre tekintettel is azt kérjük Önöktől, hogy a Képviselő-testület jogszabály által biztosított irányítói és fenntartói hatáskörében eljárva vizsgálja meg az óvodát érintő nagy létszámú munkaviszony megszűnés okát, s tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az érintett óvónők ne hagyják el az intézményt. Segítsenek abban, hogy a településünkön élő és dolgozó szakemberek továbbra is a község gyermekeit neveljék, tanítsák és gondozzák óvodáinkban. 

2) Üröm Község Önkormányzata pályázatot hirdetett az Ürömi Napraforgó Óvoda óvodavezetői munkakörének ellátására. A pályázat beadásának határideje 2022. augusztus 24. napja. A kiírás szerint a pályázót a Kulturális Bizottság hallgatja meg, s véleményét mérlegelve a Képviselő-testület nevezi ki.

A - Köznevelési törvény 2019. évi módosításai megszüntették a pályázat kiírójának azt a kötelezettségét, hogy az intézményvezetői pályázatok elbírálását megelőzően beszerezze az intézmény nevelőtestületének a pályázat részét képező vezetési programmal kapcsolatos szakmai véleményét. Ugyancsak megszűnt az a rendelkezés, hogy a fenntartó az intézmény vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt köteles beszerezni az intézmény alkalmazotti közösségének, az óvodaszéknek, a szülői szervezetnek a véleményét. Semmiféle jogszabály nem tiltja azonban azt, hogy a pályázat kiírója a továbbiakban is kikérje a nevelőtestület véleményét a pályázat részeként benyújtott vezetési programról, sőt a továbbiakban is ki lehet kérni a fentiekben megjelölt partnerszervezeteknek (alkalmazotti közösség, szülői közösség) a pályázatot benyújtó személy megbízásával kapcsolatos véleményét.    

Mivel egy intézményvezető személye, vezetői programja rendkívül meghatározó a létesítmény minden területre kiható működésében, kérjük, hogy a Képviselő-testület a pályázati eljárásban kérje ki a nevelőtestület és a szülői közösség véleményét. Tekintettel arra, hogy az intézményvezetői pályázat részeként benyújtott vezetési program közérdekből nyilvános adat, annak kiadásának, vélemények bekérésének törvényes akadálya nincs.  

Ugyan a pályázati kiírás nem tartalmazza, de biztosak vagyunk abban, hogy a Képviselő-testület döntése során - tekintettel az óvoda nemzetiségi köznevelési intézmény jellegére - a Köznevelési törvény 84. §. (9) bekezdés c) pontja alapján a település Német Nemzetiségi Önkormányzatának egyetértési jogát is ki fogja kérni.  

Kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, Képviselő Hölgyeket és Urakat, hogy levelünkben foglaltakat tárgyalják meg, s hozzák meg támogató döntéseiket.  

A polgármesteri és helyi képviselő választás alkalmával településünk jövőjét az Önök kezébe helyeztünk, s most reménykedünk abban, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 32. §. (1) bekezdésében foglaltakat Önök is a települést és az állampolgárokat segítő alázattal és tisztelettel teljesítik.  

„Az önkormányzati képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.”  

Tisztelettel,  

Aláíró Ürömi Óvodások Szülei

Aláíró Ürömi Lakosok

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Ürömi Szülők petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...