Szülői petíció a XVIII. kerületi óvodák összevonása ellen

  •  A XVIII. kerület polgármestere a veszélyhelyzetre való hivatkozással, rendkívüli eljárás keretében, Magyarországon példa nélküli mértékben, 20 óvoda és 9 tagóvoda önállóságát, egyszemélyes határozattal kívánja megszüntetni. Jogutódként 1 óvodát hozna létre 28 tagóvodával. Mindezt három hét alatt, éppen a veszélyhelyzet miatt ellehetetlenülő érdemi szakmai- és szülői egyeztetés nélkül.

A határozat a veszélyhelyzeti eljárást a 2011./CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésére alapozza, ám ez a szervezeti átalakításokat határozottan és kiemelten megtiltja.

A határozatot rosszul és felületesen előkészítettnek tartjuk. Nem mérlegeli és konkretizálja azokat a hátrányokat, terheket, amik az átalakítás okán a gyermekeket, szülőket, dolgozókat fogják érni és az általa előnyként feltüntetett állítások nem tartalmaznak sem konkrétumokat, sem a megvalósításra, illetve a  fenntarthatóságra vonatkozó  számításokat és elképzeléseket.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy miközben az összevonás fő célja a gazdasági optimalizálás, a dokumentum nem tartalmaz pénzügyi, gazdaságossági kalkulációkat, ahogyan garanciákat sem.

Elfogadhatatlannak és érthetetlennek tartunk egy munkahelyeket veszélyeztető, költségeket rövid- és középtávon - saját elemzésük szerint is - növelő beruházást.

Elfogadhatatlannak tartunk a gyermeknevelést és oktatást elsősorban gazdasági szempontból megközelítő mindenféle intézkedést. A gyermekek érdekeit e témakörben mindenek felett kell értékelni!

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az átszervezés miatt a humánerőforrás átcsoportosításával számolva, a nem elhanyagolható érdeksérelmeken felül, nem veszik figyelembe a gyermekek és az óvónők igényeit.

Elfogadhatatlannak tartjuk az intézményeket képviselő, azok értékeiért dolgozó – szakmai-,  munkaerő- és gazdasági erőforrásait az adott óvodához igazító és felkutató – intézményvezetők ellehetetlenítését, az egészséges versenyhelyzet kiiktatását.

A határozat kifejezetten kimondja, hogy jelenleg a kerületben az óvodai nevelés és oktatás színvonala magas, sokszínűsége pedig hatékony. Szakmailag tehát semmi nem indokolja ezt a társadalmi konzultációt nélkülöző, az érintettek érdekeit ilyen súlyos mértékben semmibe vevő  veszélyhelyzeti  -de azzal semmilyen összefüggésben nem álló - intézkedést.

Mivel a jelenlegi veszélyhelyzetben jogszabály nem teszi lehetővé párbeszéd kezdeményezését sem szakmai, sem szülői fórumok keretében, ezért szükségesnek tartjuk a határozat visszavonását és egy többoldalú, érdemi konzultáció lehetőségének megteremtését a veszélyhelyzet elmúltával.

 

 

Az előterjesztés az alábbi linken érhető el:

 

 https://www.bp18.hu/images/2020_T%C3%9CI/m%C3%A1rcius/Vesz%C3%A9lyhelyzet/94_20200505_el%C5%91terjeszt%C3%A9s.pdf?fbclid=IwAR0S6eitNw9htpn8dDDFf4GZt07YUworzFGXAh_YwQyK3FxSw8CLOTocDOQ

 

 

 

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem Schäffer Andrea, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook