Szolidaritási nyilatkozat a Csíki Játékszín ügyében

Alulírottak, a MASZÍN Magyar Színházi Szövetség vezetői és hozzájuk csatlakozó, a csíkszeredai kollégákkal szolidáris intézményvezetők, független színházi alkotók, társulatvezetők, színházi szakemberek és kulturális menedzserek, aggodalommal figyeljük a Csíki Játékszín körül kialakult fejleményeket és sajtónyilatkozatokat, és legfőképpen az ezt a helyzetet kiváltó jelenséget.

Az 1998-ban létrejött Csíki Játékszín, alapítója, Parászka Miklós irányítása alatt az erdélyi, romániai és összmagyar színházi paletta fontos intézményévé vált, amelyben jelentős alkotók fordultak meg. Adott már otthont országos jelentőségű seregszemlének, a 2014-es Ifesztnek is, öt kiadást megélt gyermek- és ifjúsági színházi fesztiválja, a Lurkó Fesztivál pedig színházaink és bábszínházaink fontos találkozási pontja.  

Úgy gondoljuk, hogy az olyan kulturális intézmények, mint a Csíki Játékszín – akárcsak a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, vagy a sajtóban szintén szóbahozott, Bocsárdi László alapította gyergyói Figura – olyan értéket jelentenek, amelynek esetleges szervezeti átalakításához a legnagyobb körültekintéssel, konkrét hatástanulmányokon alapuló előkészítéssel, nem utolsósorban pedig az érintett alapítókkal, menedzserekkel, művészekkel, háttéralkalmazottakkal, a csíkszeredai közönséggel, szakmai szervezetekkel, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű szakértőkkel való elmélyült és alapos egyeztetést, illetve társadalmi konzultációt követően érdemes csak hozzálátni, annak kockázatát elkerülendő, hogy csorbát szenvedjen ezen intézmények évtizedes, kitartó értékteremtő munkája, intézményi autonómiája, és veszélybe kerüljenek eddigi fejlődésük vitathatatlan eredményei.

Mint kulturális menedzserek, társulat- és intézményvezetők, felelős színházi szakemberek, magunk is tisztában vagyunk azzal, milyen nehéz a fenntartó önkormányzatok helyzete olyan esetekben, amikor a törvényalkotó nem rendel központi forrásokat némely, tetemes többletkiadást jelentő intézkedése mellé – legyen szó akár fizetésemelésről, akár az intézmények által az alkalmazottak után fizetendő járulékok növeléséről –, ezen intézkedések finanszírozását pedig kizárólag a helyi vagy megyei önkormányzatokra hárítja. A magunk részéről értjük, hogy az ilyen lépésekkel számos kis- és közepes méretű város önkormányzata kerül rendkívül nehéz helyzetbe.

Ugyanakkor még a legsúlyosabb válsághelyzetek esetében sem látunk érvényes alternatívát az érintettekkel való őszinte párbeszédre, az alapos, és szakszerű hatástanulmányon alapuló elmélyült előkészítésre, egy közösség legfontosabb kulturális értékeit képviselő intézményrendszer átszervezése esetében.

Ugyanakkor szeretnénk felhívni a kulturális intézményeket fenntartó helyi- és megyei önkormányzatok figyelmét erre az áldatlan helyzetre, és kérjük, hogy amennyiben a kormány intézkedései miatt, valamint saját költségvetési stabilitásuk megőrzése érdekében hasonló lépésekre kényszerülnek, vagyis kulturális intézmények sorsáról kell dönteniük, tegyék azt történelmi felelősségük tudatában, empátiával, a szükséges szakszerűséggel és megfontoltsággal, úgy, hogy ezek intézményi autonómiája, értékteremtő munkája és fejlődési lehetőségei ne csorbuljanak a meghozott intézkedések által.  

Egyúttal szeretnénk kifejezni őszinte szakmai szolidaritásunkat is valamennyi csíkszeredai színházi alkotó és táncművész kollégánkkal, e sokféle bizonytalansággal terhelt pillanatban is kívánunk nekik sok erőt, kitartást és töretlen elhivatottságot a csíkszeredai közönség, illetve a színház- és táncművészet szolgálatában kifejtett értékteremtő munkájukhoz!

A MASZÍN Magyar Színházi Szövetség elnöksége nevében:  

Balázs Attila, elnök, Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Temesvár 

Bessenyei Gedő István, ügyvezető elnök, Harag György Társulat, Szatmárnémeti  

Czvikker Katalin, titkár, Szigligeti Színház, Nagyvárad 

Nagy Pál, külkapcsolatokért felelős alelnök, Tomcsa Sándor Színház, Székelyudvarhely  

Tapasztó Ernő, belkapcsolatokért felelős alelnök, Aradi Kamaraszínház  

Továbbá:

Bocsárdi László a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója

Tompa Gábor a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója

Albu István a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház igazgatója

Novák Eszter a nagyváradi  Szigligeti Társulat művészeti vezetője

Keresztes Attila a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának művészeti igazgatója

Zakariás Zalán a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészeti vezetője

Márton Imola a sepsiszentgyörgyi M Stúdió művészeti vezetője

Stier Péter a Szatmárnémeti Északi Színház megbízott főigazgatója

Ovidiu Caița a Szatmárnémeti Északi Színház román tagozatának művészeti igazgatója

Demeter András István  

dr. habil. Ungvári Zrínyi Ildikó egyetemi tanár, a Játéktér folyóirat szerkesztője

dr. Lázok János egyetemi tanár

dr. Kovács Levente rendező, professor emeritus

Bartha József díszlettervező, egyetemi tanár

Bessenyei István színész, a Proszcénium Alapítvány elnöke, a Harag György Társulat örökös tagja

Nagy Orbán színész, a szatmári Hagyományos Kultúrát Megőrző és Támogató Központ aligazgatója

Czintos József színész, a Harag György Társulat örökös tagja

Márk Nagy Ágota rendező

Mezei Kinga színész, rendező

Burák Ádám a CoIn Theatre Company London művészeti vezetője

Spiró György író

Kovács András Ferenc író

Tasnádi István író, rendező

Lőkös Ildikó dramturg

Upor László dramturg, író

Forgách András író, dramaturg

Bérczes László rendező

Radnóti Zsuzsa dramaturg

Darvay Nagy Adrienne színháztörténész, író

Csirák Csaba színháztörténész

A Színházi Kritikusok Céhének testülete  

Stuber Andrea a Színházi Kritikusok Céhének elnöke

Papp Tímea kritikus

Proics Lilla kritikus

Lakos Anna kritikus

Boros Kinga kritikus, tanár, a Színház folyóirat szerkesztője

Dobák Lívia kritikus

Varga Anikó a Játéktér folyóirat főszerkesztője

Szűcs Katalin Ágnes kritikus, a Criticai Lapok főszerkesztője

László Beáta Lídia a Játéktér folyóirat szerkesztője 

Zalán Tibor író

Müller Péter író

Bognár Róbert író, műfordító

Radnai Annamária dramaturg

Sediánszky Nóra dramaturg, rendező

Sorin Militaru rendező

Victor Ioan Frunză rendező

Adriana Grand díszlettervező

George Costin színész  

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület nevében:

Barabási Attila a Maros Művészegyüttes igazgatója

Deák Gyula Levente a Háromszék Táncegyüttes igazgatója

Dimény Levente a Nagyvárad Táncegyüttes művészeti igazgatója

Orendi István az Udvarhely Néptáncműhely igazgatója  

A Magyar Táncművészek Szövetségének Elnöksége  

Könczei Árpád zeneszerző, koreográfus

Hégli Dusan koreográfus, a pozsonyi Ifjú Szivek Táncszínház művészeti igazgatója

Fodor Katalin a budapesti Közép-Európa Táncszínház tánckarvezetője

Benő Barna-Zsolt a Bekecs Néptáncegyüttes igazgatója

Kozma Attila a Miskolci Balett művészeti vezetője

Topolánszky Tamás Harangozó-díjas táncművész, a GG Tánc Eger vezetője, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense

Szögi Csaba a budapesti Bethlen Téri Színház művészeti igazgatója

Földi Béla a Budapest Táncszínház igazgatója

Kutszegi Csaba író, kritikus

Demény Péter író

Tóth-Páll Miklós színész, az Ady Endre Társaság elnöke, a Harag György Társulat örökös tagja

Lendvai Zoltán rendező

Visky András író, dramaturg, egyetemi tanár, a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészeti aligazgatója

Zsigmond Andrea a BBTE Színház és Televízió Karának oktatója , a Játéktér folyóirat szerkesztője

Vlad Massaci rendező

Boris Lijesevic (Szerbia) rendező

Lucie Málková rendező

Mihai Donici látványtervező

Iuliana Vîlsan látványtervező

Amelia Kraigher teatrológus (Szlovénia)

Voicu Rădescu a bukaresti Teatrul Luni, Green Hours alapítója

Máté Gábor Katona József  Színház, Budapest

Csoma Judit színművész, Budapest

Gyüdi Sándor a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója

Schilling Árpád rendező

Kövesdy István rendező

Vadas László rendező

Szász János rendező

Barabás Olga rendező, Ariel Színház, Marosvásárhely

Dunkler Réka webszerkesztő, Játéktér folyóirat   

Radu Afrim rendező

Patkó Éva, rendező, egyetemi adjunktus