Szolidaritás a METU oktatói felé

NYÍLT LEVÉL 

Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar 

Dr. Kovács Attila dékán úr részére 

Tisztelt Dékán Úr!

Mi, a Budapesti Metropolitan Egyetem (a továbbiakban: METU vagy Egyetem) Kommunikáció- és Médiatudomány mesterszakos hallgatói a 2023. évi őszi szemeszter kezdete előtt mindössze két héttel, 2023.09.01. napon a sajtóból értesültünk arról, hogy az Egyetem megvált a szakképzésünk egy legjelentősebb oktatójától, Dr. Murai András egyetemi docenstől, valamint két fő további oktatótól is.

Szakmai képzésünk jövője, színvonala vonatkozásában jelentős veszteségként éljük meg az Egyetem döntését Dr. Murai András tanár úr és oktatótársai elbocsátása miatt, és aggodalmunkat fejezzük ki azért, hogy az eddig megszokott és részünkről az Egyetemtől elvárt szakmai színvonal ezt követően várhatóan jelentősen csorbul, a képzés jövője bizonytalanná vált.

Az Egyetem számára is nyilvánvalónak kellett lennie, hogy Dr. Murai András a Kommunikáció és Médiatudomány mesterszak meghatározó oktatója, aki emberi és szakmai értékeivel méltán kivívta a hallgatók elismerését, és nagyban hozzájárult a képzés magas színvonalához, elbocsátása az Egyetem és a hallgatók érdekei ellen hat.

Sérelmezzük és kifogásoljuk, hogy az Egyetem részéről – különösen méltatlan módon szakmaiságukhoz - a transzparens kommunikáció elmaradt, a képzésben részt vevő hallgatókat sem a döntést megelőzően, sem utólagosan nem tekintették partnernek, semmiféle tájékoztatást nem kaptunk, miközben feltehetően az Egyetem számára is nyilvánvaló, hogy a képzésben meghatározó oktatók elbocsátásával döntésüknek komoly hatása lehet a szakmai képzésünkre, a médiatudomány terén való fejlődésünkre.Az

Egyetem sajtóban megjelent nyilatkozata, amely szerint Dr. Murai András részére a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó javaslatot tettek, azt a látszatot kelti, hogy összességében a felek egyező akaratából szűnt meg a munkaviszony, azonban nyilvánvaló, hogy az efféle közös megegyezés legfeljebb jogi relevanciával bír, ugyanakkor aligha tükrözi a tanár úr és oktatótársai valós szándékát. Hallgatóikként visszautasítjuk ezt a kommunikációt, amely méltatlan valamennyi érintetthez. 

Megütközésünket, értetlenségünket és aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy Dr. Murai András személyében az Egyetem éppen azzal az oktatójával nem kíván együtt dolgozni, aki szakemberként és mentorként a hallgatók körében modern, jövőbe mutató tudása, szakmaisága miatt rendkívül elismert, méltatott, tisztelt és népszerű volt, szakdolgozati konzulensként pedig közvetlenül is számítottunk az irányítására.  

Az Egyetem azon válaszlevelében foglalt, az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar  átalakításának indokolásául adott álláspontjának valóságalapját, melyet az index.hu online médium változtatás nélkül közölt, megkérdőjelezzük, álláspontjukat aggasztónak tartjuk és vitatjuk: 

„Budapesti Metropolitan Egyetem a folyamatos fejlődésben hisz, amely egyebek mellett például az újságírói szakma digitális és fenntarthatósági szempontokra fókuszáló átalakulására adott válaszok szem előtt tartását, a kor és a hallgatók folyamatosan változó igényeinek megfelelő oktatást jelenti, amelyek miatt a kar átalakítása vált szükségessé.”

Az Egyetem Kommunikáció és Médiatudomány mesterszakos hallgatóikként visszautasítjuk, hogy a meghatározó oktatók elbocsátása a Kar fejlődését szolgálná, megtett lépésük az igényeink kielégítését támogatná, az újságírói szakma digitális és fenntartható fejlődését szolgálná, és ezúttal felhívjuk a figyelmüket arra, hogy döntésük mindezekkel ellenkező hatást vált ki.

Elvárjuk, hogy az Egyetem adjon nyílt tájékoztatást - www.metropolitan.hu honlapon közzétéve a 2023/24 őszi szemeszter kezdetéig - Dr. Murai András munkaviszonya megszüntetésének valós okairól, gyakorlati információt a két hét múlva kezdődő 2023. évi őszi szemeszter tartalmáról, beleértve mind az oktatók személyét és az általuk oktatott tárgyakat.

Kijelentjük, hogy jelen levelünk egyben szolidaritás az Üzleti, Kommunikációs és Turisztikai Kar oktatói felé is, akik ezt követően vélhetően megnövekedett munkát lesznek kénytelenek ellátni, és a Dr. Murai András távozásával beállt szakmai színvonal csökkenés nem az oktatóink szakmaiságát minősíti, hanem mentorunk egyediségére, pótolhatatlanságára kíván utalni.

Tisztelt Dékán Úr!

Az Ön szavainak összefoglalóját ajánljuk figyelmébe: „(…) célja az általa megismert nemzetközi gyakorlatokra támaszkodva tovább erősítse a METU alkotóegyetem jellegét. Egy olyan egyetemét, melynek célja, hogy Kelet-Közép-Európa vezető piaci egyeteme legyen, ahol a hallgató és oktató egyaránt megtalálja személyes és szakmai kiteljesedésének útját. Oktatói egyben mentorok is, akik a hallgatókkal partnerként, az önálló gondolkodást, kreativitást fejlesztve dolgoznak együtt.”

Dr. Murai András a tanulókat kollégáknak hívta, minket egytől-egyig egyenlő partnerként kezelt, véleményünket meghallgatva, egyetértve vagy azt cáfolva izgalmas és okos „vitákat” generált az óráin. Gyakorlatias oktatása a közös és önálló alkotást is fejlesztette.

Ezúton is sajnálatunkat fejezzük ki az Egyetem intézkedése nyomán Dr. Murai András tanár úr és oktatótársai távozását illetően, és felhívjuk az Egyetem vezetésének figyelmét arra, hogy jövőbeni intézkedéseivel a hallgatók érdekeit és a szakmai képzés színvonalának emelését kiemelten vegye figyelembe. 

Budapest, 2023. szeptember 4.


A Metropolitan Egyetem kommunikáció - és médiatudomány MA, levelező 2022-es évfolyam hallgatói közössége    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy A Metropolitan Egyetem kommunikáció - és médiatudomány MA, levelező 2022-es évfolyam hallgatói közössége láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

Telefonszámát nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...