Szociális szakemberek szolidaritásnyilatkozata a diákok és a tanárok mellett

E nyilatkozatot aláíró szociális szakemberek és szervezetek szolidaritásukat fejezik ki minden pedagógussal, diákkal és szülővel, akik felvállalták a magyar oktatási rendszerért történő kiállást. Bátorítunk minden embert arra, hogy adjon hangot véleményének és álljon ki a társadalmilag kiemelkedő fontosságú ügyek mellett!  

Az aláíró szociális szakemberek felhívják a szakma, a döntéshozók és a széles nyilvánosság figyelmét arra, hogy az oktatás minden szintje és formája elengedhetetlenül fontos a szociális problémák megelőzésében és hatékony kezelésében is. 

Megfelelő oktatás nélkül nincs sikeres társadalom! Az oktatás a társadalmi integráció legfontosabb intézménye!   A szociális szakma a hátrányok leküzdéséért dolgozik - nem csak a szegénység kapcsán -, ha ezt a hátrányt a köznevelés területén tovább fokozza a Kormány a jelenlegi oktatási stratégiájával, s mellette a szociális terület szakmai tartalma is csökken, akkor az emberek korlátozása történik a mindennapi életükben:

  • az életben való eligazodásban, 
  • a pályaválasztásban,
  • a jó munkahely elérésében,
  • az egészséges család működtetésében,
  • a közösségben való részvételben,
  • az érdekérvényesítésben,
  • a boldogulásban, boldogságban.  

A társadalmi problémák megelőzésében és sikeres leküzdésében elengedhetetlen a jól működő köznevelési rendszer (valamint a szakképzési rendszer és a felsőoktatás is). Elengedhetetlenek tartjuk a társadalmilag és anyagilag is megbecsült szakemberek alkalmazását, az innovatív gondolkodást fejlesztő, akadálymentes oktatási rendszert, a társadalmi hátrányok kompenzálását elősegítő támogató szakemberek és rendszerek jelenlétét.   A tanszabadság, az alapvető munkavállalói jogok biztosítása, a tisztességes fizetés és az egyenlőséget szolgáló, nem szelektív, nem szegregáló, azaz minőségi közoktatás követelése egymástól elválaszthatatlan.  

Ezúton kérünk minden szociális szakembert, hogy álljanak ki a pedagógusok, a diákok és a szülők ügye mellett és erre hívják fel mások figyelmét is!    

 

Szociális Szakmai Szövetség

Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete

Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség)

Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE)

Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Közhasznú Egyesülete

Van Esély Alapítvány

Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete

Civil Bázis

Twist Olivér Alapítvány

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

 

Aczél Anna

Bányai Emőke  

Benkó Erzsébet

Bódy Éva

Darvas Ágnes

Fehér Boróka

Ghyczy Gellért

Gáborné Aczél Ágnes

Gróf András

Kozma Judit

Miklós Kata

Noszkai Gábor

Tánczos Éva

Tóbiás László

Vajda Kinga

 


Szociális szakemberek és szervezeteik, Bányai Emőke    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével