Szent László lovagkirályunk jelvénye (nyilaskereszt) legyen dekriminalizálva!

hekf.jpg

Szent László (Kr. u. 1046-1095) apostoli királyunk pajzsán volt látható hadijelvénye, a nyilaskereszt. Ez a magyarságnak egy közel 1000 éves jelképe. Szent László királyunk az egyházi hagyomány szerint még életében csodákat tett, majd halála után is, ami miatt később szentté avatták.

Screenshot_2020-08-30_Szent_László_legenda_2_jpg_(JPEG_kép,_700_×_1007_képpont).png
Szent László a Magyar Anjou-legendáriumban
(Kr. u. 1320)


A szkítákat, hunokat és magyarokat, vagyis a lovasíjász népeket a középkorban a Nyilas csillagjeggyel, a krónikás hagyományunkban szereplő ősatyánkat, Hunor és Magor apját, Nimródot (Ménrót) pedig az Orion csillagképpel azonosították, akinek kezében szintén egy íj van. Így mi, ősi nyilas nemzetként, hagyományunkból eredően büszkén tekintünk Szent László királyunk hadijelvényére.
Ahogyan Nagy Konstantin (Kr. u. 306-337) a keresztet festette a katonái pajzsára, úgy Szent László királyunk pajzsán a nyilaskereszt volt. A szent jelképek eredményezték győzelmeiket.


Coa_Romania_Town_Székelykeresztúr.svg_.png
Székelykeresztúr címere
(benne a Szent László-féle nyilaskereszt)

 

 

taplanszentkereszt.jpg
Táplánszentkereszt címere

 

 putaendo_flag1.png

A chilei Putendo település címere

 
Jézus Krisztus és Szűz Mária nevében követeljük Szent László királyunk hadijelvényének, a nyilaskeresztnek a dekriminalizálását, hisz ez az Apostoli Magyar Királyság egy hagyományos és szent jelképe.
Felszólítunk minden magyar embert, hogy támogassa a petíciót!


Magyar Népegyház
,,Dr. Hóman Bálint javasolta Meskónak a nyilaskeresztet, ami Szent László király hadijelvénye lehetett." (Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 29. - 2005)

,,A nyilaskereszt és a hungarista lobogó ősi történelmi magyar jelvények. Szent László a pajzsán nyilaskeresztet hordott, innen vettük át. A hungarista lobogó színei és összetétele az Árpád-házi királyok lobogója szerint, ahogyan az Árpád-házi Bélák hordatták maguk előtt és mint Árpád-házi lobogók ismeretesek. Ebbe a lobogóba helyeztük bele az ismert módokon a nyilaskeresztet." (Szálasi Ferenc naplói - 1942)


,,Zászlónkon a harcos keresztény Magyarország vérrel megszentelt jelvénye, a nyilaskereszt ... Jelvényében a keresztes hadjárat nyilaskeresztjét és a fehér Nagy-Magyarországot viseli, és amely mozgalomnak minden ténykedése oda irányul, hogy az ország határait minél hamarabb visszaszerezzük." (Meskó Zoltán - Országgyűlési Napló, 20. kötet - 1934)


,,Volt egy Szent László nevű királyunk, a legnagyobb magyar királyok egyike, aki a Kr. u. 11. században uralkodott és nevét legendák övezik. Az ő emlékére kellene tábortüzet gyújtanunk - nem azért, mert Magyarországon ő léptette érvénybe az első zsidótörvényeket, hanem azért, mert ő használta először mozgalmunk jelvényét: a harcos kereszténységet szimbolizáló nyilaskeresztet." (Újlaki Miklós - Szent László tábortűz - 1981)

,,Időszerű-e a nyilaskereszt? A válasz erre egy ellenkérdés: Mikor nem volt időszerű? - Mint szimbólum, egyesítette magában keresztény hitünket és őseink győzedelmes harci fegyverét. Árpád-házi Szent László királyunk pajzsát díszítette ez a jelvény, azét a királyét, akinek nagysága, szent élete és európai tekintélye előtt az egész akkori világ meghajolt. A magyar nemzeti szocialista mozgalmak hozták vissza e jelvényt, sok százados pihenés után, hogy mint harci jelvény, jelleget és értelmet adjon az új világért folytatott küzdelemben." (Polgár Lajos - Visszahozom a nyilaskeresztet - 1995)


,,Szent László napja van, aki Magyarország királya volt a Kr. u. 11. században. A nyilaskereszt jegyében folytatott eredményes harcot a pogányok ellen. Korának és a magyar történelemnek kimagasló alakja volt, akárcsak a legújabb korban Szálasi Ferenc, aki szintén a nyilaskereszt jegyében vezette népét a legújabbkori pogányság: a kommunizmus ellen. Neki és hungarista harcosainak köszönhető, hogy a fél Európa megmenekült a bolsevista rémuralomtól." (Út és Cél, XXIII. évfolyam, 8. szám - 1971)

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Magyar Népegyház petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...