Szent László lovagkirályunk jelvénye (nyilaskereszt) legyen dekriminalizálva!

hekf.jpg

Szent László (Kr. u. 1046-1095) apostoli király pajzsán volt látható hadijelvénye, a nyilaskereszt. Ez a magyarságnak egy közel 1000 éves jelképe. Szent László királyunk az egyházi hagyomány szerint még életében csodákat tett, majd halála után is, ami miatt szentté avatták.

Screenshot_2020-08-30_Szent_László_legenda_2_jpg_(JPEG_kép,_700_×_1007_képpont).png
Szent László a Magyar Anjou-legendáriumban
(Kr. u. 1320)


A szkítákat, hunokat és magyarokat, vagyis a lovasíjász népeket a középkorban a Nyilas csillagjeggyel, a krónikás hagyományunkban szereplő ősatyánkat, Hunor és Magor apját, Nimródot (Ménrót) pedig az Orion csillagképpel azonosítják, akinek kezében szintén egy íj van. Így mi, ősi nyilas nemzetként, hagyományunkból eredően büszkén tekintünk Szent László királyunk hadijelvényére.
Ahogyan Nagy Konstantin (Kr. u. 306-337) a keresztet festette a katonái pajzsára, úgy Szent László királyunk pajzsán a nyilaskereszt volt. A szent jelképek eredményezték győzelmeiket.

Coa_Romania_Town_Székelykeresztúr.svg_.png
Székelykeresztúr címere
(benne a Szent László-féle nyilaskereszt)

 

 

taplanszentkereszt.jpg
Táplánszentkereszt címereJézus Krisztus és Szűz Mária nevében követeljük Szent László királyunk hadijelvényének, a nyilaskeresztnek a dekriminalizálását, hisz ez az Apostoli Magyar Királyság egy hagyományos és szent jelképe.
Felszólítunk minden magyar embert, hogy támogassa a petíciót!


Magyar Népegyház,,Dr. Hóman Bálint javasolta Meskónak a nyilaskeresztet, ami Szent László király hadijelvénye lehetett." (Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 29. - 2005)

,,A nyilaskereszt és a hungarista lobogó ősi történelmi magyar jelvények. Szent László a pajzsán nyilaskeresztet hordott, innen vettük át. A hungarista lobogó színei és összetétele az Árpád-házi királyok lobogója szerint, ahogyan az Árpád-házi Bélák hordatták maguk előtt és mint Árpád-házi lobogók ismeretesek. Ebbe a lobogóba helyeztük bele az ismert módokon a nyilaskeresztet." (Szálasi Ferenc naplói - 1942)

,,Zászlónkon a harcos keresztény Magyarország vérrel megszentelt jelvénye, a nyilaskereszt ... Jelvényében a keresztes hadjárat nyilaskeresztjét és a fehér Nagy-Magyarországot viseli, és amely mozgalomnak minden ténykedése oda irányul, hogy az ország határait minél hamarabb visszaszerezzük." (Meskó Zoltán - Országgyűlési Napló, 20. kötet - 1934)

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Magyar Népegyház petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...