Székely nemzetiség a 2022-es magyarországi népszámláláson

A székely nemzetiségről röviden

Idézetek

 • "A székelyek társadalma

  A székelyek hasonlóan a többi keleti néphez, kezdetben valószínűleg vérségi kötelékeken alapuló nemzetségi szervezetben éltek. Zárt közösségük miatt, társadalmi felépítésük archaikus jellegzetességei a középkor alatt mindvégig fennmaradtak, a székelyeknél még a 16. század elején is kimutatható a nemzetségek és az azokon belüli ágak továbbélése. Földjeiket közösen birtokolták, szokásjoguk alapja a személyes szabadság és a közös tulajdon volt, közösségüket az oklevelekben universitasnak nevezték.

  A székelyek univerzitása hat nemzetségre, nemzetségeik pedig négy-négy ágra oszlottak.

  Székely nemek és ágak:
  Örlöcz nem: Szovát, Bod, Seprőd, Eczken ágak
  Meggyes nem: Dudor, Kürt, Gyáros, Meggyes ágak
  Adorján nem: Vaja, Telegd, Váczmán, Poson ágak
  Ábrahám nem: Új, Karácson, Gyerő, Nagy ágak
  Jenő nem: Boroszló, Balási, Új, Zomoru ágak
  Halom nem: Halond, Náznán, Péter, György ágak"

  Wikipédia

  (A német eszméket szolgálók figyelmébe is!)

A 2022-es magyarországi népszámlálás

"Azért fontos és szükséges tízévente népszámlálást végrehajtani, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz. ."

Népszámlálás 2022

 

Hivatalos tájékoztatás a kérdőívekről

Hivatalos online kitöltési útmutató

 

Meddig és hogyan kell kitöltenem a kérdőívet?

"2022. október 1 és 16. között a kérdőív önállóan, az erre a célra létrehozott online felületen tölthető ki.

Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg."

Népszámlálás 2022

 

A kérdőívek kitölthetőek:

 

Kezdeményezés célja:

A népszámlálás célja

Ha ön is rendelkezik székely felmenővel. Közös ügyeink előmozdítása érdekében kérem, tüntesse fel a 2022-es magyarországi népszámlálási kérdőíven a székely nemzetiséghez való tartozását!

Szerezzünk együtt érvényt a székely nemzetiség elismerésének, tudatva az állami önkénnyel létezésünket!

Az összegyűjtött aláírások száma csupán statisztikai célú, a kezdeményezés elérésének mutatójául szolgál.
Az aláírások nem fognak mentésre, továbbításra kerülni a peticiok.com adatfeldolgozótól.
Az aláírás törölhető a peticiok.com felületén vagy kérésre töröltethető e-mail-ben.

Segédlet:

elso_szekely_nemzetiseg1.jpg

12.1-es pont: első helyen megjelölt nemzetiség.

 

vagy

 

masodik_szekely_nemzetiseg1.jpg

12.2-es pont: második helyen megjelölt nemzetiség.

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Károly Károly petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...