Serényi István állami kitüntetése

SERÉNYI ISTVÁN állami kitüntetése érdekében

Magyar Becsület Rend

Serényi István a magyar emigráció egyik legkiemelkedőbb egyénisége ma már 95 éves. Egész életét a magyarság és a szabadság szolgálatának szentelte és szenteli mind a mai napig.

Kiváló atlétaként többszörös vidéki, majd kétszeres országos futó bajnok volt. 1936-ban egyike volt azoknak, akik az olimpiai lángot vitték Berlin felé. 1948-ban a Londoni olimpiai keret tagja volt.

Mint újságíró, a Nemzeti Sport munkatársaként dolgozott, később a Veszprémi Hírlap újságírója lett, majd a Veszprémi Vármegyét szerkesztette. A háború után hazafias és nemzeti hangvételű cikkei miatt kényszermunkára ítélték. 1947-ben szabadult, de az újabb megtorlástól tartva előbb Ausztriába, majd az Egyesült Államokba menekült, ahol a magyar egyesületi életnek aktív szereplője lett.

Az 1956-os forradalom véres leverése adta meg azt a végső lökést, amely meghatározó irányt adott életének: a hazát és a magyarságot szolgálni élete végéig. 1959 és 1962 között három olyan tüntető akciót hajtott végre, amelyek az USA-ban és világszerte is a magyar ügy elismert harcosává tették:

  • Hruscsov szovjet államfő 1959. évi amerikai látogatásakor Serényi a New York-i Szabadságszobor szemét fekete lepellel kötötte be, jelképezve az USA vakságát a magyar szabadságharc eltiprójával szemben.
  • 1960 októberében hat nap alatt New York-ból Washington-ba futott, megtéve minden nap egy maratoni távot, hogy a Fehér Háznál a világsajtó nyilvánossága előtt átnyújtsa a Rabnemzetek Memorandumát Nixon akkori alelnöknek.
  • 1962-ben „Emlékezz Magyarországra” és „Szabadságot Magyarországnak” feliratú trikóban San Francisco-ból New York-ba gyalogolt 74 nap alatt, megjavítva ezen a 6000 km-es távon a fennálló rekordot.

Felhasználva az így megszerzett hírnevét, 1970-ben dél-amerikai körútra indult, hogy a magyar igazságot hirdesse. Óriási munkásságát mind Nixon elnök, mind Reagan elnök elismerte. 1988-ban európai körútja során trianoni és erdélyi memorandumokat adott át vezető állami személyeknek. 1989-ig 4 világrész 47 országába vitte a magyar ügyet a világ nyilvánossága elé. 1991óta Bécsben él. Az évtizedek alatt kiépített nemzetközi kapcsolatai révén „csendes diplomáciával” ma is igyekszik minden magyar ügyet elősegíteni és előadásaival a magyar ifjúság nemzeti öntudatát erősíteni.

A címben lévő névre kattintva rövid videó látható a 95 éves Serényi Istvánról.

Kérjük,
aláírásával támogassa a Magyar Becsület Rend állami kitüntetés adományozását
Serényi Istvánnak!


A Magyar Becsület Rend: a köztársasági elnök adományozhatja – a miniszterelnök előterjesztésére – a nemzet érdekében teljesített kiemelkedő szolgálat vagy hősiesség elismerésére.