Segítsenek! Állítsuk meg a gyermekek fejlődésére káros, gyűlölet-és félelemkeltő plakátok kihelyezését!

Tisztelt Szülőtársaim, Kollégáim! Tisztelt Embertársaim!

A Gyermekvédelmi Törvény napokban történő módosítása kapcsán szeretném felhívni a figyelmet egy gyermekeket érintő, nagyon fontos problémára:

  A Törvény alapján:

6. § (1) *  A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéshez.

4) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön.

Úgy tapasztalom, hogy a gyermekek jelenleg nincsenek védve az ilyen hatásoktól. Az utcákon járva, közlekedve gyakran olyan tartalmakat látnak, melyek ellentétesek a Törvény fentebb említett szövegével.

Javaslom, hogy a Törvény 6.§ (6) pontjában jelenjen meg a következő, kiemelt, médiahozzáférésről szóló  kiegészítés:

6. § (6) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei bővítését segítő, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz hozzáférjen, továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak, a megfélemlítés és a pornográfia.

Ennek alapján javaslom:  Az ilyen tartalmú médiatermékekhez ne férjen egyetlen gyermek sem hozzá. Közterületeken, hirdető felületeken legyen tilos megjelenítésük. Vizsgálja ezeket szakértő a gyűlöletkeltés, erőszak, a megfélemlítés tekintetében. Különösen gondolok itt az óriásplakátokra, melyeket az ajánlott életkor megjelenítésével nem lehet a gyermekektől elzárni.  Megjelenésük monumentális, tartalmuk összeegyeztethetetlen eddigi tapasztalataikkal, ezért is szorongáskeltő hatásúak.

A gyűlöletkeltés, a megfélemlítés, az erőszak ellentmond az oktatási intézmények elveivel, tanításával és a legtöbb család értékrendjével egyaránt. A gyermekek mást látnak, hallanak, tapasztalnak nevelési-oktatási intézményükben, családjaikban, mást a köztereken. Ez az ellentmondás szintén veszélyezteti mentális fejlődésüket, értékrendjük tiszta és stabil kialakítását.   

Javaslatomat - megfelelő számú támogató aláírás esetén - eljuttatom az illetékes államtitkárságra és több párthoz is. Remélem, lesz olyan politikai erő, mely javaslatom mellé áll. Bízom benne, hogy megértik többen az ügy fontosságát és a felelősség súlyát.  

Támogató aláírásodat köszönöm

2024.04.25.

                                                Eipel Ilona

                                    pedagógiai szakpszichológus

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Eipel Ilona láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...