Roma Rom Összefogás 2014 Egy cél, egy érdek

Országunkban működő, roma érdekeket képviselő szervezetek, egyesületek, emberek!

Hozzátok fordulunk! Egy történelmi felhívást kezdeményezünk felétek!

Úgy érezzük, annyi, de annyi minden érte országunkban nemzetünket a kisebbségi törvény figyelmen kívül hagyása által, hogy az felsorolhatatlan. Nincs érdekvédelmünk! A mandátumot szerzett képviselők nem állnak ki értünk. Ezáltal a politika áldozatai vagyunk - jogtalanul. A szélsőséges politikai pártok lejárató kampányt folytatnak ellenünk. Bűnbaknak kiáltanak ki bennünket. Ezáltal szegénység és nyomor vár ránk. Családjaink megélhetése nem biztosított! Teljes a kilátástalanság. Dolgoznánk, de nem tudunk. Átmeneti közmunkával, látszatmegoldásokkal sem tudjuk gyermekeinket nevelni. Ezért írjunk történelmet, mutassuk meg, hogy tudunk mi, romák is összefogni. Tudunk és akarunk sorsunkon fordítani! Nem lehet bennünket leírni! Nem oszthat meg bennünket a politika, a hatalom! Álljunk ki történelmünk, hagyományaink, értékeink mellett! Tegyünk tanúbizonyságot! Erre kötelez bennünket őseink küzdelme is.

Testvéreim, lássuk be, ha nem fogunk össze, soha, de soha nem tudunk sorsunkon változtatni! Szövetkezzünk egységbe! Az egység törhetetlen. Hát ezért kiáltunk felétek, az ország minden roma testvéréhez, mert „Nem elég jóra vágyni: a jót akarni kell! És nem elég akarni: de tenni, tenni kell! A jószándék kevés!”

Kérlek benneteket, csatlakozzatok kiáltványunk mellé!

Együtt, egymásért kéz a kézben, zászlónkon e jelszóval hirdessük egységünket:

EGY CÉL, EGY ÉRDEK!


Roma Rom Összefogás 2014    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével