a Qualitas Gimnáziumi Alapítvány felhívása

a Qualitas Gimnáziumi Alapítvány felhívása

A Qualitas Gimnáziumi Alapítvány (székhelye: 1237 Budapest, Vágóhíd utca 86.; Adószáma: 18063363-2-43; Nyilvántartási száma: 01-01-0005095; Törvényes képviseló: Kovács György Gergely kuratóriumi elnök) a mai napon az alábbi

felhívást teszi közzé a Qualitas Gimnázium megmentése érdekében:

Követeljük, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztálya saját hatáskörben vonja vissza a Qualitas Gimnázium mííködési engedélyének módosítását jogsértően elutasító BP/1009/03952-18/2023 ügyiratszámú határozatát és adion helyt a Oualitas Gimnázium működési engedélyének módosítására irányuló kérelemnek!

Követeliük, hogy a Magyar Államkincstár azonnali hatállyal folyósítsa a 2023. október 1. napiától felfüggesztett normatívát (nem állami köznevelési tevékenységhez kapcsolódó támogatást), mivel az a Qualitas Gimnázium működéséhez elengedhetetlen!

Minden jóérzésú ember és szervezet támogatását tisztelettel kérjük.

Aki egyetért a követelésünkkel kérjük, hogy szíveskedjen ehhez csatlakozni, egyúttal jelezheti az álláspontját a Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztály emailcimére vagy 1035 Budapest, Váradi utca 15. postai címére küldött üzenetében is!

Követelésünk alapia és indokai

Mint az már az országos botrány következtében ismert 2023. szeptember 12. napján 10:00-i kezdettel a végrehajtó rendőrségi közreműködéssel tanítási időben az utcára tette az idén 30 éves budapesti Qualitas Gimnáziumot, 270 gimnáziumi tanulóval és 30 tanárral egyetemben.

A Qualitas Gimnázium nyomban felvette a kapcsolatot a Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztályával, ahonnan azt a javaslatot kapta, hogy mielőbb adja be működési engedély módosítása iránt kérelmet. Az országos botrányra is tekintettel teljes támogatásukról biztosították az intézményt, és jelezték, hogy a működési engedély módosítása érdekében minden jogszerű támogatást, szakmai tanácsot megadnak,

A jogszerútlen kiürítést követő 3, napon (2023.09.15.) a Qualitas Gimnáziumi Alapítvány, mint Fenntartó a Qualitas Gimnázium múködési engedélyének módosítása iránti kérelmet adott be. Gimnázium már azon héten megtalálta az új székhelyeként szolgáló csepeli helyszínt és már 2023. szeptember 22-én megállapodott a csepeli iskolaépület bérbevételéről. Már 2023. október 6. napján teljesítettük a Kormányhivatal által előírt összes irat, igazolás, szabályzat stb. csatolását, így a működési engedély módosítás iránti kérelem hiánytalanul rendelkezésére állt a Kormányhivatalnál.

A Kormányhivatal mind a Népegészségügyi Osztályt, mind a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot felkérte a csepeli iskolaépület ellenőrzésére. A szakhatóságok megfelelőnek találták az épületet az oktatási tevékenység végzésére. A Kormányhivatal osztályvezetőjével napi szintú egyeztetéseket folytattunk és folyamatosan jelezte, hogy hamarosan megszületik a határozat a működési engedélyünk módosítása tárgyában. Egyszer sem jelczte, hogy bármilyen jogi akadálya lenne a kérelmünknek, mi több a fent jelzettek szerint a társhatóságokat is bevonta az engedélyeztetési folyamatba, akik szerint is alkalmas az épület az oktatási tevékenységünk végzésére. Megtudtuk, hogy a nemzeti kömevelésról szóló 2011. évi CXC. törvény 84. (5)-(6) bekezdése az ilyen helyzetekben lehetőséget ad az azonnali átszervezésre. A jogszerűtlen kiürítésünk•e tekintettel tanítási év során előterjesztett működési engedélyünk módosítása iránti kérelem az Nkt. fenti szabályainak megfelelt, mivel székhelyünk megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben, mert az épületet birtokából kikerültünk, így az váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű használatra. A Kormányhivatalnak pedig törvényi kötelezettsége a működési engedéllyel rendelkező intézmények fenntartói számára engedélyezni a székhely változását tanítási évben, ha van előre nem látható ok, márpedig a végrehajtói lerohanásunk ilyen ok volt!

Gimnáziumunk a iogtalan kilakoltatásunk után tanáraink és diákjaink áldozatos helytállása mellett hetek alatt talpra állt és már közel 2 hónapia működik az úi csepeli iskolaépületben. Az oktatási tevékenység pedig a kilakoltatásunk óta folyamatos!

A végrehajtói kiürítésünk sokkját éppen csak túlélve 2023. november 24. napján kaptuk kézhez a Kormányhivatal határozatát, mely a Qualitas Gimnázium mííködési engedélyének módosítását elutasította arra hivatkozással, hogy a Belügminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkára nem támogatta a kérelmünket, mert az Államtitkárság szerint azt már 2023. május 31-ig kellett volna előteriesztenünk. úgy. hogy a kiürítésünkre 2023. szeptember 12. napján került sor.

Fontos kiemelnünk, amit egyébiránt maga a határozat is tartalmaz, hogy még 2023. október 11. napján is az Alapítvány volt a Gimnázium soroksári székhelyének a tulajdonosa és a Gimnázium volt az ingatlan haszonélvezője, így érthetetlen és alaptalan a Kormányhivatal és az Államtitkárság azon álláspontja, hogy nekünk legkésőbb 2023. május 31-ig kellett volna kérnünk a működési engedély módosítását. Alaptalan a határozatnak azon megállapítása is, hogy 2023 májusában már sejthettük volna, hogy sor fog kerülni a gimnáziumunk végrehajtó általi kiürítésére, mivel 2023 májusában még nem volt jogerős az árverés, annak jogerősítését csupán 2023. augusztus 22. napján kaptuk meg, másrészt 2023. szeptember 12. napján a végrehajtói kiürítésünkre úgy került sor, h0U még az ingatlan földhivatalba bejegyzett tulajdonosai és haszonélvezői voltunk! Látható tehát, hogy a Kormányhivatal egy teljesíthetetlen feltételhez kötötte a működési engedély módosítása iránti kérelmünket, mégpedig úgy, hogy a Kormányhivatal osztályvezetője folyamatosan hitegetett minket arról, hogy a működési engedély iránti kérelmünk teljesítéséhez szükséges minden támogatást megad a Kormányhivatal!

Megjegyemi kívánjuk egyébiránt, hogy 2023 tavasza óta számos alkalommal kértünk Magyarország Kormányának támogatását a bizonytalan helyzet megoldásában, azonban sem támogatást, sem tanácsot nem kaptunk.

A Kormányhivatal tisztában volt azzal is, hogy az eljárása miatt a Magyar Államkincstár felfüggesztette a Gimnáziumunk állami normatívájának tinanszírozását, így kénytelenek vagyunk magán kölcsönökből finanszírozni a működést! Állami normatíva hiányában nem biztosított a Gimnázium fennmaradása, így a Gimnázium 2023. november 30. napián kénytelen lesz véglegesen bezárni. A Kormányhivatal jogsértö eljárása diákjainkat és tanárainkat a karácsonyi szünet előtt teszi az utcára!

A fentieket elfogadhatatlannak, felháborítónak tartjuk és követeljük a iogsértés azonnali megszüntetését és az idén 30 éves Oualitas Gimnázium továbbmíködésének engedélyezését!

Félreértés ne essék, nem kérünk semmilyen segélyt vagy méltányos elbírálást, hanem követeljük a jogszabály szerint járó működési engedély módosításának jóváhagyását és jogszabály alapján járó - a Magyar Államkincstár által felfüggesztett - normatíva folyósítását!

Budapest, 2023. november 24.

Tisztelettel és köszönettel: az idén 30 éves Qualitas Gimnáziumot fenntartó  Qualitas Gimnáziumi Alapítvány képviseli: Kovács György Gergely kuratóriumi elnök 

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy Qualitas Gimnázium láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...