Petíció Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáért

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tekintettel arra, hogy az Európai Ügyészség létrehozásának lehetőségét az Európai Unió működéséről szóló szerződés irányozza elő a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről szóló címében, valamint hogy az Európai Unió tagállamai kötelesek védeni az Unió pénzügyi érdekeit a bűncselekményekkel szemben, melyek minden évben jelentős anyagi károkat okoznak, jelenleg azonban ezeknek a bűncselekményeknek a nemzeti büntető igazságügyi hatóságok általi kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása nem minden esetben elégséges, az Európai Unió Tanácsa 2017. október 12-én elfogadta az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló 2017/1939. számú EU rendeletet.
Az együttműködést létrehozó tagállamok a következők voltak: Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia, amely tagállamok 2017. április 3-án értesítették az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot arról, hogy a rendelettervezet alapján megerősített együttműködést kívánnak létrehozni.
A rendelet elismeri, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözése – léptéke és hatásai miatt – uniós szinten jobban megvalósítható. A jelenlegi helyzet – amikor is az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények büntetőjogi üldözése kizárólag az uniós tagállami hatóságok kezében van – nem minden esetben elégséges e cél eléréséhez.  
Tekintettel arra, hogy az Európai Ügyészség feladatai ellátását a rendelet hatálybalépését követő legalább 3 év eltelte után kezdi meg, ezúton kezdeményezzük a létrejött Kormánynál, hogy ezen határidőn belül Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködéshez történő csatlakozása iránt intézkedjen.

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Horváth László petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGYFizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...