Petíció Magyarország Európai Ügyészséghez történő csatlakozásáért

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Tekintettel arra, hogy az Európai Ügyészség létrehozásának lehetőségét az Európai Unió működéséről szóló szerződés irányozza elő a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségről szóló címében, valamint hogy az Európai Unió tagállamai kötelesek védeni az Unió pénzügyi érdekeit a bűncselekményekkel szemben, melyek minden évben jelentős anyagi károkat okoznak, jelenleg azonban ezeknek a bűncselekményeknek a nemzeti büntető igazságügyi hatóságok általi kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása nem minden esetben elégséges, az Európai Unió Tanácsa 2017. október 12-én elfogadta az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló 2017/1939. számú EU rendeletet.
Az együttműködést létrehozó tagállamok a következők voltak: Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia, amely tagállamok 2017. április 3-án értesítették az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot arról, hogy a rendelettervezet alapján megerősített együttműködést kívánnak létrehozni.
A rendelet elismeri, hogy az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények üldözése – léptéke és hatásai miatt – uniós szinten jobban megvalósítható. A jelenlegi helyzet – amikor is az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények büntetőjogi üldözése kizárólag az uniós tagállami hatóságok kezében van – nem minden esetben elégséges e cél eléréséhez.  
Tekintettel arra, hogy az Európai Ügyészség feladatai ellátását a rendelet hatálybalépését követő legalább 3 év eltelte után kezdi meg, ezúton kezdeményezzük a létrejött Kormánynál, hogy ezen határidőn belül Magyarországnak az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködéshez történő csatlakozása iránt intézkedjen.