Petíció az állatvédő civil szervezetekért

Mondj nemet a tervezett civil törvény azon rendelkezéseire, amelyek hátrányosan érintik és gátolják az állatvédő civil szervezeteket!

ONLINE PETICÍÓ AZ ÁLLATVÉDŐ CIVIL SZERVEZETEKÉRT!

A tervezett civil törvény módosítás (2011. … törvény az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról – MÉG NINCS SZÁMA, MERT EGYEZTETÉS ALATT VAN) 57.-59., valamint 61. paragrafusaiban foglaltak ellehetetlenítik az állatvédelemmel foglalkozó, a nagy magyar valóságban általában veszteséggel és kizárólag csak önkéntesek munkájával működő civil szervezeteket a közhasznú státusz, valamint a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felajánlásainak megszerzésében.

Miért fontos a közhasznú státusz?

Mivel a tervezett törvény 59.§-a szerint közszolgáltatási szerződést csak közhasznú státusszal rendelkező szervezettel lehet kötni, így kizárják pl. annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi borzalmas sintértelepek helyett állatvédő szervezetek vegyék át az önkormányzatoktól szerződéssel az ebrendészeti feladatok elvégzését és az állatok sorsa a 14 napos karantén után ne az altatás legyen.

A tervezet a közhasznúsági besorolást nem teljesítményhez, hanem olyan számvitel, pénzügyi mutatókhoz köti, amelyeknek semmi köze a valós társadalmi hasznossághoz, és az adott civil szervezet által képviselt társadalmi értékekhez. Legalább 2 lezárt éves működés szükséges, mindkét évben legalább 1 millió Ft-os bevétel, nullszaldós vagy nyereséges működés és ami a leghajmeresztőbb, kötelező foglalkoztatás, mivel az összes ráfordítás (kiadás, költség) minimum 10%-ában határozza meg a tervezet a kötelező személyi jellegű kiadásokat, azaz a bérköltségeket. Csak ekkor szerezheti meg egy civil szervezet a közhasznú minősítést!

A kötelező foglalkoztatást nem az elsősorban magánadományokból és önkéntes munkával működő civil szervezeteken kellene számon kérni!

A nyereségesen működő állatvédő civil szervezet, pedig ritka jelenség, még a nagy múltúak között is. Ha van egyáltalán...

Miért lenne veszélyben ezentúl a személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felajánlásának megszerzése?

A tervezet 61.§ (1) bekezdésének c) pontja szerint a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezetnek adott támogatás (adomány) után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény, illetve személyi jövedelemadó kötelezettséget érintő kedvezmény illeti meg. Magyarul, kizárólag az a cég, illetve magánszemély kap adókedvezményt, aki közhasznú státusszal rendelkező civil szervezetnek adományoz. És mivel érthető módon mindenkinek – legyen az cég vagy magánszemély - fontos, hogy ahogy csak lehet csökkentse az adóját, az adakozó szándékúak jelentős része oda fog adományozni, ahol már megvan a közhasznú státusz!

Ne hagyjuk, hogy az eddig is semmibe vett magyarországi állatvédelem további csorbákat szenvedjen!

Fogjunk össze, és mentsük meg a maradék lehetőségeinket, hogy minél több állatot menthessünk meg!

Követeljük, hogy a fent nevezett törvénytervezet 57.-58., valamint 61. paragrafusainak vonatkozó pontjait változtassa meg a jogalkotó úgy, hogy a közhasznú státusz megszerzésének feltételeit a valós civil viszonyokhoz alakítsa, azaz törölje el a bevezetni kívánt gazdasági és pénzügyi kritériumokat, továbbá követeljük, hogy törölje el azt a tervezett rendelkezést, miszerint adókedvezményben kizárólag a közhasznú státusszal bíró civil szervezetek számára adakozók részesülhetnek!

 

Aláírásommal támogatom ezt a civil kezdeményezését, amelynek célja, hogy megakadályozza az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek helyzetének romlását és lehetőségeik szűkítését!

Szervező: Dr. Kiss Anita

Kapcsolat a szervezőkkel: anita.kiss.bp@gmail.com

Kérem, hogy csak valós polgári névvel vagy valós szervezeti névvel írjátok alá!