Petíció a Támogató Szolgálatokért

Címzettek:

Dr. Réthelyi Miklós

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Dr. Matolcsy György

Nemzetgazdasági Minisztérium

Dr. Lázár János

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportjának elnöke

 

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetési törvényéről szóló T/4365. számú törvényjavaslatában a „Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont finanszírozása” céljából tervezett összeg 4.448.300.000 Ft értékkel került tervezésre. Élve Magyarország 2011-ben elfogadott Alaptörvényének XXV. cikkében rögzített jogunkkal, a támogató szolgáltatásban dolgozók és a szolgáltatást igénybevevők nevében ezúton fordulunk Miniszter Úrhoz panaszunkkal.

Kérjük, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium tegyen meg minden szükséges lépést azért, hogy a szolgáltatók megkaphassák a 2012. évre a működésükhöz szükséges állami támogatást!

Kérésünk alátámasztására szeretnénk bemutatni azokat a tényeket és érveket, melyeket a szolgálatban dolgozó munkatársakkal gyűjtöttünk össze, s melyek mindegyikét tudjuk igazolni a rendelkezésre álló adatok birtokában!

 1. A költségvetési törvény tervezetében rendelkezésre álló összeg a 2011. évi keret 60%-a, ebből az eddigiek mellett további két szolgáltatás országos szintű működését kellene fedezni. Ez nyilvánvalóan irreális elvárás.
 2. A tervezett összeg a pályázati finanszírozású szolgáltatások jelentős részének azonnali megszűnését jelenti! A támogató szolgáltatások esetében a jelenleg működő 340 szolgáltatóból akár 170-200 is kieshet rendszerből, ezzel egész kistérségnyi területeken maradnak segítség nélkül a fogyatékkal élők. A „túlélő” szolgáltatók esetében a támogatás csökkenése és a 2012. évre tervezett intézkedések többletköltségei kritikus pénzügyi helyzetet teremhetnek, kapacitásuk pedig csak minimális és romló minőségű szolgáltatásra lesz elegendő. Különösen nehéz helyzetbe kerülnek az alacsony feladatmutatóra befogadást nyerő és a vállalt feladatmutatót jelentősen túlteljesítő szolgáltatók.
 3. Az intézkedések veszélyeztetik a támogató szolgáltatás célcsoportját, az alapvető szükségletek kielégítését, akadályozza a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, akadályozza a fogyatékkal élők és családtagjaik munkavállalását és növeli a célcsoport kiszolgáltatottságát, krízishelyzetek kialakulásának veszélyét. Összességében 12-14.000, szociálisan rászorult, súlyos fogyatékossággal élő személy ellátása kerül veszélybe!
 4. A támogató szolgáltatások számos tevékenységi eleme a más szolgáltatói rendszerek által nem pótolható, kiváltható. A forráselvonás közvetve negatívan befolyásolja a célcsoport által igénybe vett közszolgáltatások működését, a fejlesztést, habilitációt-rehabilitációt folytató intézmények, oktatási intézmények, egészségügyi és szociális szolgáltatók működése károsodhat az által, hogy a célcsoport nem lesz képes a szolgáltatásokhoz hozzáférni.
 5. A szolgáltatások megszűnése óriási mennyiségi és minőségi humánerőforrás veszteséget is jelent (a munkanélkülivé váló szociális szakdolgozók száma csak a támogató szolgálatnál 700-1000 főre tehető) melynek szimbolikus és anyagi értéke is jelentős! Az utcára kerülő szakemberek tovább rontják a hazai foglalkoztatási adatokat, a foglalkoztatásba való bevonásuk közvetlen és járulékos költségek összességében többe fognak kerülni, mintha eredeti munkakörükben dolgoztak volna tovább.
 6. Miközben a szolgáltatásra jogosultak és a szolgáltatás iránti igények jelentősen emelkedtek az elmúlt években, a szolgáltatási kapacitás éppen ellenkezőleg, jelentős csökkentés előtt áll. A támogató szolgáltatás iránti potenciális és valós kereslet is jelentősen nőtt az elmúlt években, az ennek való megfelelés csak a szolgálatok finanszírozásának javításával érhető el.
 7. Az állami humán szolgáltatások csökkentése után számítani lehet a „fekete gondozás” széles körű és tömeges megjelenésére. A „fekete gondozás” kontrollálhatatlan szakmai tartalommal működik, az igénybevevői kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, emellett komoly nemzetgazdasági károkat is okoz.
 8. A költségvetési törvény jelen formájában arról ad tanúbizonyságot, hogy az állam nem kíván az Alaptörvényben, a nemzetközi szerződésekben, illetve a hazai jogrendben vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, a fogyatékkal élők társadalmi csoportját magára hagyja.
 9. A támogató szolgáltatások működtetése összességében a ráfordításokkal nagyságrendileg megegyező bevételhez juttatja az állami költségvetést, ugyanakkor kiváltja drágább és kevésbé hatékony ellátási formák (pénzbeli támogatások, bentlakásos intézményi férőhelyek) létrejöttét és fenntartását.
 10. A pályázati finanszírozási rendszerben működő szolgáltatások az elmúlt években kijelölték a szociális humán szolgáltatások fejlesztési irányát, értékes szakmai tapasztalatokhoz juttatták a döntéshozókat, modellértékű szakmai programokat valósítottak meg (a rendszer számos eleme jelenik meg a Nemzeti Szociálpolitikai Programban is). A jelen költségvetési törvény ennek a három éves munkának az eredményeit teszi tönkre, ahelyett, hogy továbbvinné, tovább építené a rendszert.
 11. A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek tervezett kiváltásában a támogató szolgáltatás fontos szerepet játszik. A 2012-2014. évi befogadással kapcsolatos szakmai előkészítő tevékenységekben ez szemlélet nagy hangsúlyt kapott (Szakmai ajánlás Támogató szolgálatok részére, 2011). Ennek tükrében a rendelkezésre álló forrásokat nem szűkíteni, hanem éppen ellenkezőleg, bővíteni kellene, hiszen a kitagolás során jelentős új igényeket kell ellátnia a szolgáltatásnak.

 

Mit kérünk?

 1. A pályázati rendszerben finanszírozott szolgáltatások kapják meg 2012-ben is legalább a 2011. évre kifizetett támogatási összeget, a pályázati rendszerbe belépő új szolgáltatások ne kaphassanak kevesebb pályázati támogatást, mint amennyi a 2011. évben normatív támogatásként kifizetett támogatás összege volt!
 2. A finanszírozásba kerüljön beépítésre az évek óta kompenzáció nélkül marad inflációs értékvesztés, valamint a 2012-re tervezett kormányzati intézkedések okozta többletkiadások fedezete (az I. pontban jelzett összeg minimum 15%-a)!

 

Tisztelettel várjuk Miniszter Úr válaszát!

 

A támogató szolgáltatásban dolgozók

és a szolgáltatás igénybevevői.