PETÍCIÓ A SZEGÉNYEKET SÚLYOSAN ELHANYAGOLÓ SZOCIÁLPOLITIKA ELLEN


FIGYELEM!
ALÁÍRÁSMEZŐ  A SZÖVEG ALJÁN 
GÖRGESSEN LEFELÉ!----------------------------------------------------

 

T a r t a l o m 
Kiáltvány
annak angol, német fordítása
video-interjú
Tanulmány
fórumban figyelmet érdemlő hozzászólások, idézett cikkek, videók

------------------------------------------------------


A Polgárjogi Mozgalom 2013 január 25-én a Népszabadság c. napilap által közölt kiáltványának eredeti szövege képezi a petíció alapdokumentumát. A megszólított kormány ezt a mai napig válasz nélkül hagyta. 


 
Önökhöz, az ország valamennyi polgáráért, a nemzet biztonságáért felelős kormánytagokhoz fordulunk és kiáltunk segítségért azok nevében és azok helyett, akiknek szava nem hallatszik el az Önök magas hivataláig!


A magyar népességből 4 millió emberért szólunk, de elsősorban a mintegy egymilliónyi súlyos nyomorban és kitaszítottságban szenvedőért, melynek jelentős része a faji gyűlölettel is körbevett cigány lakosság.

Ezúton hívjuk fel a magyar kormány illetékeseinek a figyelmét arra, hogy humanitárius katasztrófa fenyeget Magyarországon. A kirekesztettek jelentős része nem jut semmilyen jövedelemhez, ezért nincs tüzelőjük, vizük, világításuk, ruhájuk, megfelelő hajlékuk, emiatt jelentős részük éhezik, fázik, betegség gyötri, miközben lenézik, sokszor vérig sértik őket…

Nem tudni, hányan szenvednek a lakhatás, a meleg, a ruházat, az élelem, a gyógyszer hiányától, mert nincsenek átfogó kutatások. Vajon miért? Tényleg lemondott a
kormány az ország 1/3-áról, ahogy azt Bogár László kormányközeli közgazdász ecsetelte mint a miniszterelnök által is osztott, de a nyilvánosság előtt nem vállalt ítéletüket? Mi az oka, hogy az államigazgatásban, a médiában, a kormányközeli tudományos nyilvánosságban nem találkozunk egyetlen szociálisan érzékeny szaktekintéllyel, nemzetközileg jegyzett társadalomtudóssal, szociális szakemberrel?

A szenvedő, különösen az alacsony nyugdíjú és a vidéki cigány-„rezervátumokban” haláltusáját vívó embereknek joguk tudni, hogy lemondott-e róluk Magyarország, vagy sem! Kapnak-e segítséget a túlélésre, vagy csak saját magukban és egymásban bízhatnak?

Szerintünk a mai végállapotok egyik közvetlen oka az elhibázott közfoglalkoztatási program, amely a legszegényebbeknek havi 47 ezer forint éhbért nyújtott – de a költségvetésnek havi 120 ezer Ft-ba került –, a családok számára a minimális létfeltételekre sem elég. Ráadásul ez a közmunka is leállt. Az újonnan kiírt pályázati programok márciusban indulnak. Vagyis április hónapig mintegy százezer családot közvetlen fizikai veszélyeztetésbe sodor ez a pazarló és embertelen szociálpolitika.

A három hónapra biztosított „álláskeresési támogatás” a világon legrövidebb időn belül teszi földönfutóvá a munkát nem találó embereket és családtagjaikat. Múlt év végi felmérés szerint a hajléktalanok körében már 25% a cigány emberek aránya, vagyis legalább háromszoros a népcsoport felülreprezentáltsága; sokuk véleménye szerint egy budapesti hajléktalan kevesebbet éhezik, mint egy vidéki nyomortelepen élő munkanélküli.

S a szerencsétlenek nemhogy segítséget, de még együttérzést sem tapasztalnak. A szolidaritást mint a társadalmat összetartó lelki-erkölcsi szövetet felszámolta az évtizedes szegény- és cigányellenes politika és az azt kiszolgáló média, amely szerint „aki szegény, az magára vessen: cigány, megérdemli sorsát”. És a romák ellen tovább folyik a gyűlölködő, dehumanizáló és népirtó propaganda. Követeljük, hogy a legolcsóbb szavazatszerzés érdekében se engedjék feláldozni az ország nyugalmát, a társadalmi összetartozást, és a leghatározottabban lépjenek fel az uszító, közösségsértő irományokkal szemben!

Tiltakozunk az ellen, hogy a szegénységet együttérzés nélkül szemléljék, hogy a szegényeket önhibásként, megvetett cigányokként kezeljék, hogy önök passzívan várakozzanak, miközben csendben emberek tömegei rokkannak bele a nyomorba, és hullanak el, mint az „állatok” – ez is egy módja annak, „hogy ne legyenek”…

Tisztelt Orbán-kormány! Amennyiben alkotmányos felelősségüknek tartják az életmentést, a következőket javasoljuk:

– Azonnali intézkedésként javasoljuk, hogy a kormány, együttműködve a helyhatóságokkal, állítson fel ingyen konyhákat és melegedőket a válságtelepüléseken. Ahol nem biztosított az iskolás gyermekek étkezése, ott mindennap, ahol kapnak étkezést, ott legalább hétvégén egyszeri meleg ételt biztosítson az állam részükre és családtagjaik részére.

– A téli tüzelő előteremtése érdekében nyissák ki az állami tulajdonú erdőket a szegények előtt, és onnan meghatározott fajtájú, nagyságú és tömegű hulladék vagy élő fát hozhassanak szervezett formában a rászorulók. E programhoz való csatlakozásra kellene hívni az erdőbirtokos urakat is!

– Ahol életveszélyt jelent a tüzelő hiánya, kérjük, hogy az önkormányzatok és az állami hivatalok nyissák meg a középületeket a bajbajutottak előtt: üres iskolaépületeket, tornatermeket, polgármesteri hivatalokat, raktárakat.

– Az orvoshiányos gettótelepülésekre indítsanak mobil orvosi rendelőket, tartsanak szűrővizsgálatokat, mert rendkívül sok az ellátatlan, beteg ember. Különösen nagyarányú a pánikos depresszióban szenvedő anyák száma.

Tartós válságkezelésként:

– Javasoljuk, hogy az állam hathatós intézkedései révén teremtse meg a feltételeit annak, hogy minden családból kötelező legyen legalább egy főt alkalmazni! Ha erre nem képes a gazdaság, a település vagy a munkaügyi hivatal, az esetben adják vissza a még az előző kormány alatt elvett, a munkanélküli házastársat megillető másik jövedelempótló támogatást (munkanélküli-segélyt), a 21 800 Ft-ot, amit emeljenek fel a korábbi összegre!

– Elvárjuk, hogy az államilag, EU által támogatott vállalkozásoknak kötelező legyen tartósan munkanélkülit fölvenniük! Olyan cég ne juthasson állami vagy EU-s támogatáshoz, amely a társadalmi kötelezettségvállalásnak a minimális feltételeit sem teljesíti.

– Követeljük, hogy az állam ismerje (f)el és szüntesse meg azt a rasszista szociálpolitikai gyakorlatot, amely faji alapon tesz különbséget a segítségre szoruló magyar állampolgárok között.

A totális katasztrófa elkerülése érdekében kérjük gyors intézkedésüket! Kérjük megérteni, hogy nyílt levelünk nem politikai indíttatású támadás a jelen kormány ellen, semmiképp! Kiáltványunk őszinte jajkiáltás, szolidaritás- és felelősségvállalás honfitársainkért, egyben kiállás országunk erkölcsi és fizikai túléléséért.


_______A Polgárjogi Mozgalom nevében Horváth Aladár, Kiss Anikó
-------------------------------------


Kiegészítés:


El Hassan Róza  képzőművész kérését messzemenően támogatva az alábbakat s beemelem a petícióba:

"aláírom, ha beleveszítek, hogy az úniós roma támogatátsok elmúlt tíz évben történt felhasználásáról azonnal vizsálatot kértek elrendelni, továbbá a támogatások és azok költségvetésének azonnali nyilvánosságra hozatalát, továbbá, hogy azok, akik nagymértékű támogatásokat költöttek el sikertelenül, csődbe ment vállalkozásokra a magánvagyonukkal is feleljenek!"


a Káltvány (NÉPSZABADSÁG)
http://nol.hu/lap/forum/20130125-kialtvanymagyarorszag_kormanyahoz_21

Ladány János szoclógiai elemzése (videointerjú)
http://youtu.be/Qx-EJlsRQoc


Horváth Aladár angol nyelvű tanulmánya:
https://docs.google.com/file/d/0BxXvO8-aEUAiZWZEVm9yZndPWkU/edit?usp=sharing

----------------------

a petíció angol nyelvű fordítása:


Appeal to the Hungarian government

 

We appeal to you, the members of the Hungarian government, who are responsible for the welfare of Hungary’s citizens and the security of the Hungarian nation. We cry for help on behalf of those whose voice cannot reach your high office.

 

Of the Hungarian population, we speak on behalf of four million people and especially the one million living in abject poverty, including the Roma, who are also beset by racism.

 

Hungary is facing a humanitarian disaster. A sizeable section of the Roma have no income whatsoever, which means they do not get heating fuel, water, lighting, clothes and proper accommodation. Many of them live without enough food; suffer from the cold and diseases. That is on top of a humiliating treatment they are often exposed to.

 

In the absence of relevant surveys, we do not know the number of people who suffer from the shortage of appropriate housing, heating, clothes, food and medicine. Why are such surveys absent? Has the government given up on a third of the Hungarian population in the same way as did the other day László Bogár, an economist in the entourage of the government? Is that the covert policy of the Prime Minister and his cabinet members? Why aren’t there any established, internationally renowned social scientists and welfare experts in the mainstream media and the pro-government think tanks?

 

People in the lowest income brackets, especially those eking out a bare existence on a token pension and those below the poverty line in rural Roma “ghettos” have the right to know whether or not official Hungary has given up on them. Can they count on any assistance to survival?

 

The way we see it a cause of the present crisis is a mistaken workfare programme. Beneficiaries get a pittance of a monthly HUF 47 000 (EUR 163) but it costs for the treasury a gross of a monthly HUF 120 000 (EUR 410). Such a pay does not make both ends meet for a family. By the way, at present even that workfare programme is at a standstill and the next stage is unlikely before April. It means that until April this inhuman welfare policy is directly threatening the livelihood of about a 100 000 families.

 

In Hungary the welfare to work programme is only available for three months – which is a negative world record.

 

Data from late last year indicate that the Roma account for a quarter of the homeless, which means they are three times overrepresented in that category. In terms of food, the homeless of Budapest are thought to be better off than the jobless who live in out of way rural “ghettos”.

 

Those living on the margin cannot count on either help or empathy. Solidarity – the fabric that connects the members of society – has been eroded by recent years’ public policies that have ignored the plight of the poor and of the Roma. The media convey the messages that the poor cannot blame anyone else but themselves and the Roma deserve their difficulties.

 

There has been no end in incitement to spread hatred of the Roma. Stop sacrificing social peace and cohesion in the hope of winning more votes at the polls. Take resolute steps to ban racist publications.

 

Enough of indifference to poverty. Stop journalists who call the Roma “animals” and who write that they “should disappear from the face of the earth”.

 

We appeal to Viktor Orbán’s government. If you take your constitutional commitment to save lives seriously, we recommend that you should take the following measures.

 

Steps that need to be taken immediately.

 

–   The government, acting in cooperation with the local authorities, should set up soup kitchens and hypothermia shelters in crisis-stricken localities. The state should ensure a hot meal for schoolchildren and their family members every day in places where schoolchildren have no access to food during classes and where they do, during the weekend.

 

– The poorest should be allowed to collect wood in an organized form in state-owned forests. The private owners of woods should be requested to follow suit.

 

– Local authorities and state agencies should open unused schools, gym halls, municipal offices and storage facilities for families who face hyperthermia because of the shortage of fuel.

 

– Mobile medical dispensaries should regularly visit rural “ghettos” without local health service. Mothers are especially exposed to depression and panic disorder.

 

 

Proposed steps of strategic crisis management.

 

– The state should see to it that at least one member of each family should be employed. If that is impossible, and if both members of a couple are unemployed, both of them should get unemployment benefit to the tune of at least HUF 21 800 (EUR 75).

 

– Companies that get Hungarian state aid or aid from some European Union fund should employ at least one person who has been chronically unemployed.

 

– The state should admit and do away with instances when racial discrimination distorts the distribution of welfare relief.

 

Unless measures are taken without delay, the country is facing a disaster. This appeal is not politically motivated and is not meant to undermine the prestige of the government.

Our only purpose is to dramatize the need for solidarity with those struggling to survive.

 

25 January 2013

 

On behalf of the Civil Rights Movement:

Aladár Horváth and Anikó Kiss


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


a petíció német fordítása:


APPELL AN DIE REGIERUNG UNGARNS

Wir wenden uns an Sie, die Mitglieder einer Regierung, die für alle

Bürger dieses Landes und für die Sicherheit der ganzen Nation

verantwortlich sind. Wir appellieren an Sie und bitten um Hilfe im Namen

derer, deren Wort nicht an Ihr hohes Amt vorzudringen vermag.

Unser Anliegen ist es, für 4 Millionen Mitbürger und innerhalb dessen

vor allem für jene Menschen, eine Million an der Zahl, vorzusprechen,

die in unserem Land in höchster Not und in Ausgestoßenheit leben, unter

ihnen vor allem die Angehörigen der Minderheit der Roma, die sich über Not

und Leid hinaus auch einem Rassenhass gegenübersehen müssen.

Wir mahnen hiermit die Zuständigen der Regierung dieses Landes an

eine humanitäre Katastrophe, an deren Rand Ungarn heute angelangt ist. Die

Ausgestoßenen  verfügen meistens über gar kein Einkommen, sie haben

kein Holz und keine Kohle zum Heizen, sie haben keinen Strom und kein

Wasser, keine Bekleidung und keine menschenwürdige Behausung. Sie

hungern und frieren und werden von Krankheiten heimgesucht, während

sie sich zugleich Demütigungen und tiefsten Beleidigungen ausgeliefert

sehen müssen.

Man kann jedoch nicht wissen, wie hoch genau die Zahl derer ist, die

in Ermangelung eines Obdachs Leid tragen, Wärme nicht genießen und

Bekleidung, Lebensmittel und Arznei nicht besitzen, da keine

umfassenden Erhebungen auf diesem Gebiet durchgeführt werden. Warum

wohl? Sollte  tatsächlich das stimmen, was Lászlo Bogár, ein

regierungsnaher Ökonom in einem selbst vom Ministerpräsidenten

geteilten, vor der Öffentlichkeit jedoch verheimlichten

"Verdikt" ausgesprochen hat, dass nämlich die Regierung auf ein Drittel der

Bevölkerung einfach verzichtet hat? Worauf wäre es sonst

zurückzuführen, dass weder im Staatsapparat, noch in den

Mainstream-Medien sowie in regierungsnahen Wissenschaftlerkreisen

sozial sensible Experten, international anerkannte Gesellschaftswissenschaftler

und Sozialpolitiker anzutreffen sind?

Die Not leidenden, oder höchstens eine Mindestrente beziehenden, in

Ghettos in der Provinz lebenden, heute ihren Überlebenskampf austragenden

Menschen  haben ein Recht darauf zu erfahren, ob das Land

Ungarn sie tatsächlich abgeschrieben hat; ob sie mit einer Hilfe zum

Überleben rechnen, oder aber ausschließlich nur auf sich selbst oder

sich höchstens nur aufeinander stützen können?

Unserer Ansicht nach ist als Grund für die heutige, extreme Situation

jenes verfehlte Projekt zu bezeichnen, in dessen  Rahmen den ärmsten

Familien für öffentliche Arbeiten ein monatlicher Hungerlohn in Höhe

von 47 000 Forint (163 €) bezahlt wird, der den Staatshaushalt jedoch

insgesamt mit 120 000 Forint (410 €)  belastet. Dabei ermöglicht dieses

Einkommen einer Familie nicht einmal das Existenzminimum.

Obendrein ist inzwischen selbst dieses Projekt eingestellt worden. Die

neuen Ausschreibungen laufen erst im März wieder an, was so viel

bedeutet, dass bis April an die Hunderttausend Familien in Folge

dieser verschwenderischen und menschenunwürdigen

Sozialpolitik in unmittebare Lebensgefahr geraten.

Das drei Monate lang zustehende sogenannte "Stellungssuchegeld" macht die

Betroffenen und ihre Familien binnen der weltweit kürzesten Zeit zu

Obdachlosen - ein negativer Weltrekord! Laut einer Erhebung vom Ende

des vergangenen Jahres macht der Anteil der Roma unter den

Obdachlosen heute 25 Prozent aus, womit diese Volksgruppe dreifach

überrepräsentiert auf diesem Gebiet ist. Man hört oft, dass ein

Obdachloser in der Hauptstadt weniger als ein Arbeitsloser in einer

der Elendskolonien in der Provinz Hunger zu leiden hat.

Und diesen elenden Menschen wird nicht nur keine Hilfe, sondern

auch kein Mitgefühl entgegengebracht. Die Solidarität, dieses die

Gesellschaft am Leben erhaltende, seelisch-moralische Geflecht, ist

heute an den Folgen einer nun schon seit Jahrzehnten praktizierten,

armen- und romafeindlichen Politik abgestorben, wozu auch die

servilen Medien ihren entsprechenden Beitrag geleistet hatten. Ihr

Motto ist es: "Wer arm ist, hat es nur sich selbst zu verdanken; wer

als Roma geboren wurde, verdient sein Schicksal". Und diese

hasserfüllte, unmenschliche und massenmörderische Propaganda wird bis

heute fortgesetzt. Wir fordern hiermit alles daran zu setzen,  dass

Menschlichkeit und Solidarität nicht auf dem Altar eines

erhofften, "billigen" Stimmengewinns aufgeopfert werden, und dass man aufs

Entschiedenste gegen Hetz- und Beleidungskampagnen gegen ganze

Gemeinschaften auftritt.

Wir protestieren gegen Ihre Teilnahmslosigkeit und die Behandlung der

Armen als "Selbstschuldige", als verachtete Roma, und wir treten

dagegen auf, dass Sie passiv abwarten, bis Massen von Menschen ins

Elend gestürzt und wie "Tiere" verenden werden - auch ein Mittel dazu,

dass sie, wie es heißt, "fortan nicht mehr vorhanden sind".

Verehrte Regierung Orban! Für den Fall, dass Sie die Rettung von

Menschenleben als eine Ihnen durch das Grundgesetz aufgebürdete

Verantwortung verstehen, schlagen wir folgende Schritte vor:

-  die Regierung soll in Krisenorten - in Zusammenarbeit mit den

lokalen Behörden - unverzüglich Gratisküchen und Aufwärmeräume

einrichten. Wo die Verköstigung von Schulkindern in der Schule nicht

gesichert ist, soll der Staat für sie täglich ein warmes Essen zur Verfügung

stellen. Dort wiederum, wo sie an Wochentagen in der Schule verköstigt werden,

soll ihnen und ihren Familien an Wochenenden zumindest einmal am Tag

ein warmes Essen gesichert werden;

- um Heizmaterial herbeischaffen zu können, soll Bedürftigen in

staatlichen Wäldern ermöglicht werden, dort Rest- und Abfallholz von

der vorgeschriebenen Sorte, Größe und Menge zu sammeln oder Bäume in

kontrollierter Form zu fällen. Auch die Waldbesitzer werden

aufgefordert, sich diesem Programm anzuschließen;

- wo der Heizstoffmangel mit Lebensgefahr verbunden ist, sollen die

Behörden den Bedürftigen öffentliche Gebäude, leer stehende Schulen,

Turnhallen, Bürgermeisterämter und Lagerhäuser zugänglich machen;

- in die Ghettosiedlungen, wo es keine medizinische Versorgung gibt, sollen

unverzüglich Mobilarztstationen geschickt und Reihenuntersuchungen vorgenommen

werden, da die Anzahl unversorgter, kranker Menschen in diesen

Arealen, darunter vor allem die Zahl depressiver, panikkranker Mütter, extrem

hoch ist.

Für ein längerfristiges Krisenmanagement schlagen wir

Folgendes vor:

- der Staat soll durch wirksame Maßnahmen Voraussetzungen dafür

schaffen, dass mindestens je ein Familienmitglied Anstellung finden

kann. Wenn jedoch die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, des

jeweiligen Ortes oder des Arbeitsamtes das nicht erlaubt, dann soll

der noch von der vorigen Regierung abgeschaffte, dem jeweiligen

arbeitslosen Ehepartner zustehende Einkommenszuschlag

(Arbeitslosengeld) - heute 21 800 Forint (75 €)  - wieder eingeführt

und sein Volumen auf den früheren Stand angehoben werden;

- mit staatlichen und EU-Geldern ausstaffierte Firmen sollen

verpflichtet werden, Menschen, die bereits seit längerer Zeit

arbeitslos sind, einzustellen! Eine Firma, die selbst das Minimum an

einem gesellschaftlichen Engagement nicht erfüllt, darf keine

Unterstützung seitens des Staates oder der EU erhalten;

-  wir fordern die unverzügliche Einstellung jener rassistischen

sozialpolitischen Praxis, wonach zwischen bedürftigen ungarischen

Staatsbürgern auf ethnischer Basis unterschieden wird.

Um die totale Katastrophe abzuwenden, bitten wir Sie, unverzüglich

die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen! Schließlich möchten wir

unterstreichen, dass unser Appell keinesfalls als ein politisch

motivierter Angriff auf die gegenwärtige Regierung zu verstehen ist.

Er kommt viel eher einem Aufschrei gleich, das zugleich eine Bekundung

unserer Solidarität und unseres Verantwortungsbewusstseins gegenüber

unseren Mitbürgern und zugleich ein Engagement im Interesse des moralischen

und physischen Überlebens unseres Landes ist.

Im Namen der Bürgerrechtsbewegung:

Aladár Horváth                                                      Anikó Kiss

Budapest, 25. 01. 2013

 

 

 

 Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )