Petíció a sajókazai dr. Ámbédkar Iskoláért

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy állampolgári bejelentésre (feljelentésre) hivatkozva a BAZ-megyei kormányhivatalok támadásainak célpontjává vált a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával
foglalkozó sajókazai Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Felnőttoktatási Általános Iskola. A feljelentést követő vizsgálatok, majd a brutálisan nagy összegben kiszabott büntetés, azt jelzi, hogy ennek az egész eljárásnak a célja az iskola anyagi ellehetetlenítése.

Kérjük Magyarország Kormányától, hogy vizsgáltassa ki a BAZ-megyei hivatalok méltánytalanul nagy elmarasztaló intézkedésének okait.

Valójában a kormány érdeke is, hogy a felzárkóztató politikát segítő intézmény talpon maradjon, s ezzel a hátrányos helyzetű gyermekek nevelését, pályára állítását segítse, és ne hagyja adminisztratív eszközökkel ellehetetleníteni azokat, akik példaértékűen támogatják a leszakadó családokat, és segédkezet nyújtanak a mélyszegénységből való kitöréséhez!

Utasítsa a megyei intézményeket arra, hogy segítsék - az egyébként nem súlyos - adminisztratív hibák kijavítását, működjenek együtt és támogassák az intézmény fennmaradását.

Külön vizsgálat tárgyát képezhetné, hogy milyen helyi politikai akaratnak akartak megfelelni a vizsgálatot végző és a büntetést kiszabó megyei intézmények. Kinek az érdekét szolgálja a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Felnőttoktatási Általános Iskola ellehetetlenítése?

Kérjük, hogy aláírásukkal járuljanak hozzá, hogy az
iskola folytathassa munkáját.

Szociális Charta 2008