Petíció a pécsi állatvásár átreformálásáért

Tisztelt Vezetőség!
Tisztelt Polgármester és Képviselő Testület!

Werter Vorstand !

Geehrter Bürgermeister und Abgeordnete !

 

 

Ezzel a petícióval szeretnék kezdeményezni, hogy a pécsi állatvásárban tilos legyen házi kedvencekkel való kersekedés (kutyák, macskák, madarak, díszhalak, hüllők, rágcsálók stb.), illetve a haszonállatok (baromfi, sertés, bárány stb. ) szállítási és tartási körülményeinek szigorúbb szabályozását és ellenőrzését a vásár ideje alatt.

Mit dieser Peticion möchten wir initiieren, dass ein Verkauf von Haustieren auf dem Tiermarkt von Pécs verboten wird (Hunde, Katzen,Vögel, Zierfische, Kriechtiere, Nager, usw.) sowie das der Transport und die Haltungsumstánde wáhrend des Marktes strenger geregelt und kontrolliert werden.


Évek óta országos szinten kampányolnak az állatvédők a felelős állattartásról, az ivartalanítás fontosságáról és az örökbefogadásról.  A cél nemcsak a kóbor állatok számának csökkentése, hanem egy kulturált állattartás megteremtése Magyarországon. De ezek addig nem valósulhatnak meg, amíg az emberek tudják, hogy a felesleges szaporulatoktól könnyen meg tudnak szabadulni, mert ott a vásár erre a célra.
Több évre visszamenőleg hoz nyilvánosságra cikkeket a média a " híres, hirhedt pécsi állatvásárról ", ahol bármit meg lehet tenni és bármilyen állattal lehet kereskedni.
Referencia: melléklet "A" - média a pécsi állatvásárról

Seit Jahren gibt es landesweit Kampagnen der Tierschützer für eine verantwortungsbewusste Tierhaltung, die Wichtigkeit der Katastration und die Vermittlung. Das Ziel ist nicht nur eine Verringerung der streunenden Tiere sondern die Herstellung einer kultivierten Tierhaltung in Ungarn. Aber das wird bis dahin nicht zu verwirklichen sein, so lange die Menschen wissen, dass sie sich vom unerwünschten „Nachwuchs“ leicht befreien können…dort ist ja der Markt dafür. Die Medien bringen auch auf Jahre zurück noch Beitráge in die Öffentlichkeit vom „ bekannten Tiermarkt in Pécs“ , wo man alles machen kann und mit jedem Tier handeln kann. Referenz: die Beilage „A“ – die Medien vom Tiermarkt in Pécs.


Házi kedvencek:
- Az első probléma a szaporítók. Ők két csoportba sorolhatók.  Egy része azok az  emberek, akik a nem kívánt, otthoni szaporulataiktól szeretnének megválni. Ajándékba / ingyen adják őket, vagy  minimálisan alacsony áron. Lehet itt azzal érvelni, hogy jobb, mintha az utcára kiraknák ezeket az állatokat, vagy hogy esetleg durva módon megszabadulnának tőlük. Viszont a valóság az, hogy a vasárnapi pécsi állatvásár után szinte "természetes jelenség" lett, hogy az el nem adott vagy örökbe nem adott állatok a vásártér közelében, a kocsik kerekei alatt végzik és előfordul az is, hogy a közelben élő hajléktalanokhoz kerülnek - ahonnan rövid időn belül menteni kell őket a rossz bánásmód és tartási körülmények miatt. 

Haustiere (Lieblinge):

Das erste Problem sind die Vermehrer. Sie kann man in 2 Gruppen teilen. Ein Teil sind die Menschen, welche ihren nicht gewünschten „Nachwuchs“ los werden wollen. Sie verschenken diese Tierekostenlos oder gegen einen geringen Betrag. Man kann hier damit argumentieren, dass es besser ist, als wenn sie sie auf der Strasse aussetzen oder sich auf brutale Weise von ihnen befreien. Wiederum ist es die Wirklichkeit, dass es nach dem Tiermarkt in Pécs am Sonntag ein „natürlicher Vorgang“ ist, dass die nicht verschenkten oder verkauften Tiere in der Náhe des Marktes ihr Ende unter den Rádern von Autos finden, oder es ist auch schon vorgekommen, dass sie zu sich in der Náhe aufhaltenden Obdachlosen gelangen – von wo sie innerhalb kurzer Zeit wegen schlechter Behandlung und Haltung gerettet werden müssen.


A vásári kutyáknak és macskáknak a sorsa ugyancsak bizonytalan, miután elajándékozták őket. Ellentétben az állatvédőktől örökbefogadott állatokkal, a vásárból hazavitt állatokkal nem jár szerződés és nem ellenőrzi senki sem, hogy a felelős állattartásnak megfelelően fogják-e őket tartani, illetve hogy megkapják-e a szükséges  ellátást / élelem, a kötelező oltásokat.  Amit még fontos megemlíteni itt, hogy ezek a kutyák és macskák sokszor végzik állatkínzók markában.

Das Schicksal der „Markthunde- und Katzen ist nachdem sie verschenkt wurden ungewiss. Im Gegensatz zu den von Tierschützern vermittelten Tieren, bei den Tieren vom Markt gibt es keinen Schutzvertrag und es kontrolliert auch niemand ob sie tiergerecht gehalten werden und die richtige Versorgung / Nahrung und Impfungen bekommen. Was noch wichtig ist zu erwáhnen, dass diese Tiere oft in den Fángen von Tierquálern enden.


- A második probléma azok a szaporítók, akik kifejezetten  pénzszerzés céljából szaporítják az állatokat. Hamis papírok, állatcsempészet, túl fiatal és genetikailag vagy a tartási körülményekből következően beteg állatok a jellemzőek. Hazai és külföldi állatvédő szervezetek is "nyomoztak" már ez ügyben és leleplezték / nyilvánosságra hozták ezeket a szaporítókat.  Az  szaporulatokból származó állatok sorsa ugyancsak bizonytalan, mivel beltenyészetből és rossz állattartási körülményekből származnak. Nem élnek hosszú életet, vagy betegen kell hogy leéljék hátralévő életüket. Az is tény, hogy a pécsi vásárban eladott állatok sokasága külföldi kutyakereskedők, kutyacsempészek kezeibe kerülnek, akik embertelen körülmények között szállítják az állatokat és több el is pusztul ez idő alatt. Az illegálisan tevékenykedő szaporítóknak a vásár az a hely, ahol könnyen pénzhez juthatnak bármi áron. Nem számít nekik, hogy betegek-e az állatok, hogy túl fiatalok, vagy hogy hol fogják végezni és milyen sors vár rájuk.

Das zweite Problem sind jene Vermehrer, die ausschliesslich zum Zwecke des „Geld verdienens“ diese Tiere vermehren. Tierschmuggel mit faschen Papieren, viel zu junge und genetisch oder wegen falscher Haltung kranke Tiere sind die Regel. Heimische und auslándische Tierschützer ermitteln in diesen Fállen und decken auf / bringen diese Vermehrer an die Öffentlichkeit. Das Schicksal der Nachzucht aus dieser Vermehrung ist genauso unsicher, da sie aus Inzucht und schlechter Tierhaltung stammen. Sie haben kein langes und oft mit Krankheit durchzogenes Leben. Tatsache ist auch, dass die meisten auf dem Tiermarkt in Pécs verkauften Tiere in die Hánde von auslándischen Hundehándlern gelangen, die unter unmenschlichen Umstánden diese Tiere transportieren, wobei die meisten in dieser Zeit verenden. Für die illegal tátigen Vermehrer ist der Markt der Platz, wo sie zu jedem Preis leicht zu Geld gelangen können. Ihnen ist es egal ob die Tiere krank oder zu jung…wohin sie kommen und welches Schicksal sie erwartet.


- A harmadik probléma az, hogy sajnos sem a városnak, sem az illetékes  hatóságoknak, sem az államnak, sem az állatvédőknek nincsen lehetősége, kapacitása és anyagi erőforrása az állatvásárban árult állatok ellenőrzésére és az illegális szaporítók leleplezésére. Ez egy nagyon komplex, hosszan tartó folyamat lenne és ami fontos még itt, az az idő. Nincsen idő több időt pazarolni. Minden perc és minden élet számít. Ehelyett javasoljuk, hogy az állatvásárban NE lehessen többé házi kedvenceket árulni / elajándékozni. Ezzel nemcsak elvágnánk a szaporítók és bűnözők egyik útját az állatok értékesítésére, de az állatkínzóknak és felelőtlen állattartóknak sem lenne egy hely, ahol az állatok életeivel "dobálózhatnának". Az állatok élőlények,  nem tárgyak.

Das dritte Problem ist, dass weder die Stadt, das zustándige Amt, der Staat oder die Tierschützer Möglichkeiten, Kapazitáten oder materielle Quellen haben um die auf dem Markt angebotenen Tiere zu kontrollieren und die Vermehrer aufzudecken. Das wáre ein komplexer, lange andauender Prozess und was noch wichtig ist hier…die Zeit. Es ist keine Zeit da um noch mehr Zeit zu verschwenden. Jede Minute und jedes Leben záhlt. Deswegen beantragen wir, dass auf den Tiermárkten keine Haustier-Lieblinge mehr angeboten, verkauft oder verschenkt werden dürfen . Damit würden wir nicht nur den Vermehrern und Verbrechern einen Weg abschneiden um diese Tiere zu handeln, sondern auch die Tierquáler und verantwortungslosen Tierhalter hátten keinen Platz, wo sie mit dem Leben der Tiere „rumwerfen“ könnten. Die Tiere sind Lebewesen und keine Sachen !


- A negyedik probléma, hogy nem elég a vásári szabályok szigorítása, mivel ahogy a fentiekben leírtuk, nincsenek meg a megfelelő és elegendő erőforrások ezeknek a betartásának ellenőrzésére. Egy élőlény élete nem csak abból áll, hogy megszületik, eladják vagy elajándékozzák a vásárban és ennyi volt. Bizonytalan kezekbe kerülnek, senki sem vállal további felelősséget értük, senki sem gondoskodik arról, hogy ne essenek szaporítók, állatkínzók vagy felelőtlen állattartók áldozataivá.
Referencia: melléklet "B" - személyes levelek és képek a pécsi állatvásárról

Das vierte Problem, es ist nicht genug die Markt-Gesetze zu verschárfen, da wie oben beschrieben nicht genug Mittel zur Kontrolle der Einhaltung dieser vorhanden sind. Das Leben eines Lebewesens besteht nicht nur daraus das es geboren wird, es auf dem Matkt verkauft oder verschenkt wird…und das war es. Es gerát in ungewisse Hánde, niemand übernimmt im Weiteren die Verantwortung dafür, keiner kümmert sich darum, dass es nicht zum Opfer von Tierquálern oder verantwortungslosen Tierhaltern wird. Referenz: Beilage „B“ - persönliche Briefe und Bilder vom Tiermarkt in Pécs.


Haszonállatok:
Kérelmezzük a vásárban a haszonállatokra vonatkozó szabályozások felülvizsgálatát, szigorítását , átreformálását egy modernebb és áthatóbb szabályozásra, ami megfelel a jelenkori követelményeknek az állatvédelmet szem előtt tartva! Mindezt illetékes hatósági szervezetek, szakemberek bevonásával. A Vásártéri Rendtartásra vonatkozó PÉCS HOLDING ZRT., Piac- és Vásárüzemeltetési Osztály által kiadott melléklet állatokra vonatkozó szabályozásoknak a felülvizsgálatát kérnénk.
Referencia: melléklet "C"

Nutztiere: Wir bitten/beantragen die Überprüfung und Erhártung der Gesetze in Bezug auf Nutztiere, eine modernere, reformierte und durchsichtigere Regelung, die den Anforderungen der heutigen Zeit entspricht und den Tierschutz im Vordergrund hat ! Mit Einbindung sámtlicher, zustándigen Ámter und Fachleuten. Wir bitten auch um die Untersuchung der vom PÉCS HOLDING ZRT, Marktgruppe (frei übersetzt) ausgegebenen Regelungen . Referenz: Beilage „C“

 

Tisztelettel: Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány

Hochachtungsvoll: Stiftung der Radikalen Tierschützer von Baranya

 

x6.jpg


Baranyai Radikális Állatvédő Alapítvány    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével