Petíció a Kúria bűnpártolása miatt dr. Polt Péterhez! Devizások! Írjátok alá!!!

MINDEN DEVIZÁSNAK, ÉS A PETÍCIÓBAN LEÍRTAK ELFOGADÓJÁNAK, TÁMOGATÓJÁNAK! 

ELSŐ, AZONNALI LÉPÉSÜNK!

„A jogszabály mai napon ( 2020.07.02. ) hatályos állapota.                                      1997. évi XXX. törvény                                                                                              a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről *                                                Az Országgyűlés a gazdasági növekedéshez szükséges hosszú lejáratú kölcsönnyújtás lehetőségének javítása érdekében a következő törvényt alkotja:                                    I. Rész:                                                                                                                     A TÖRVÉNY HATÁLYA                                                                                              1.   § *  E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarországon alapított és működő jelzálog-hitelintézetre, valamint a jelzáloglevélre.”                                            1997. évi XXX. törvény 14.§ (5) bekezdése: „A jelen közokirat szerinti jogügyletekre a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi xxx. törvénynek a jelzáloghitelezésre vonatkozó szabályait KELL ALKALMAZNI.”                                                                                                        „Az adósok és a zálogkötelezettek TUDOMÁSUL VESZIK, hogy a kölcsön összege a jelzálog-hitelintézet által kibocsátandó jelzáloglevél fedezetéül szolgál.”                                                                                                             „Amennyiben a jelzáloglevelek és azok fedezetei nem azonos devizában állnak fenn, úgy a JELZÁLOG-HITELINTÉZET KÖTELES AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZATOT SZÁRMAZTATOTT (DERIVATÍV) ÜGYLET MEGKÖTÉSÉVEL KIKÜSZÖBÖLNI.”

  TÖRVÉNY!                                                                           A TÖRVÉNY AZ ALKOTMÁNY UTÁN A LEGFŐBB JOGSZABÁLY, AMELYET CSAK AZ ÁLLAM TÖRVÉNYHOZÁSA ALKOTHAT MEG, MÓDOSÍTHAT VAGY HELYEZHET HATÁLYON KÍVÜL. (A Kúriának TILOS!!!)                                                                                       KÚRIA!                                                                                                                    A Kúria alkotmányos helye, feladatai és hatásköre                                                   Az Alaptörvény 25. cikke szerint a Kúria Magyarország legfőbb bírósági szerve.            A Kúria biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, jogegységi határozatai a bíróságokra kötelezőek.                                                                                             A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény értelmében a Kúria: a.)  elbírálja - TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT ÜGYEKBEN - a törvényszék, továbbá az ítélőtábla határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot,

 A KÚRIÁNAK NINCS JOGA EGY TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÜGYBEN TÖRVÉNYTSÉRTŐ BŰNCSELEKMÉNY VÉGREHAJTÁSÁT AKÁR JOGEGYSÉGI HATÁROZATAIVAL, VAGY EGYÉB LEHETŐSÉGEI FELHASZNÁLVA ELŐSEGÍTENI, EZÁLTAL TÖRVÉNYSÉRTÉST, BŰNPÁRTOLÁST ELKÖVETNI!                                                          AZ 1997. ÉVI XXX. TÖRVÉNY MEGHATÁROZTA:                                                         1. „A jelen közokirat szerinti jogügyletekre a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi xxx. törvénynek a jelzáloghitelezésre vonatkozó szabályait KELL ALKALMAZNI.”                                                           2. „Az adósok és a zálogkötelezettek TUDOMÁSUL VESZIK, hogy a kölcsön összege a jelzálog-hitelintézet által kibocsátandó jelzáloglevél fedezetéül szolgál.”                                                                                                                  3. „Amennyiben a jelzáloglevelek és azok fedezetei nem azonos devizában állnak fenn, úgy a JELZÁLOG-HITELINTÉZET KÖTELES AZ ÁRFOLYAMKOCKÁZATOT SZÁRMAZTATOTT (DERIVATÍV) ÜGYLET MEGKÖTÉSÉVEL KIKÜSZÖBÖLNI.”                                                                           A bankok, jelzálog-hitelintézetek és partnereik a TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT első két kötelezettséget tudomásul vették, és betartották. A harmadikat TÖRVÉNYT SÉRTVE részben módosították: Az adósok kölcsön összegét a jelzálog-hitelintézet – pl: OTP – által kibocsátott jelzáloglevél fedezetéül felhasználták! Viszont a jelzálog-hitelintézet számára köteles árfolyamkockázat KIKÜSZÖBÖLÉSÉT, a származtatott (derivatív) ügyletek után teljes egészében az adósokra hárították!                       A Kúria, Dr. Darák Péter elnök vezetésével, a lehetőségei maximális felhasználásával a bankok, és a jelzálog-hitelintézetek TÖRVÉNYSÉRTÉSÉT, CSALÁSÁT jogegységi határozataikkal, és egyéb lehetőségeik felhasználásával elősegítették, ezáltal BŰNPÁRTOLÁST követtek el!                                                                                        Btk. 282. § Bűnpártolás                                                                                            282. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna,                                                                                                   a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön,           b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik, vagy                                              c) közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában, 

 „BTK. 373. § CSALÁS: AKI JOGTALAN HASZONSZERZÉS VÉGETT MÁST TÉVEDÉSBE EJT, VAGY TÉVEDÉSBEN TART, ÉS EZZEL KÁRT OKOZ, CSALÁST KÖVET EL.”  

Minden devizás sorstársamnak, családtagjainak, barátainak! Mindenkinek, aki aláírásával támogatja a Petició célját, Dr. Polt Péter legfőbb ügyészhez történő beadását.   Kérjük, és követeljük a devizában nyilvántartott jelzáloghiteleket felvettek elleni végrehajtások, és minden, számukra anyagi, erkölcsi kárt okozó intézkedés azonnali felfüggesztését a Legfőbb Ügyészség által elrendelt vizsgálat befejezéséig, és határozatának a  meghozataláig!    

https://www.peticiok.com/peticio_a_kuria_bnpartolasa_miatt_dr_polt_peterhez_devizasok_irjatok_ala

https:www.peticiok...stb. katt rá, és majd ott az alján lehet aláírni! Köszönöm!

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Köves István petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...