Petíció a kereszténység megtisztításáért a judaizmustól

XVI. Benedek a következőket írja „A Názáreti Jézus” c. könyvében: „az utóbbi ötven esztendő leforgása alatt a történetiség megítélésében a vélemények olyan fordulata ment végbe, amely nem új történeti felismerésekre, hanem a Szentíráshoz és általában a keresztény üzenethez való új hozzáállásra épül.

Maga Danielou viszont arra a meggyőződésre jut, hogy történelmi eseményekről van szó, amelyeknek jelentőségét a zsidókeresztény közösség és Máté teológiailag értelmezte. Egyszerűen szólva ez az én meggyőződésem is.”   Mivel az anyagtalan és anyagi világ szerves egységet alkot, az istenhit a földi lét mindennapjainak iránymutatását adja, ezért természetszerű, hogy a történelmi- és nem a teológiai értelmezést tartsuk követendőnek.  

A „vélemények fordulatát” az események olyan bizonyítékainak a megismerése okozta, amelyek kihatnak a kereszténység alapjaira (legfontosabbak: Jézus származása, születésének helye és ideje), ezért nem elég „a keresztény üzenethez való új hozzáállásra építeni” a kereszténység jövőjét, hanem a történelmi tények alapján újjá kell fogalmazni a keresztény üzenetet.

Ezt kell, hogy jelentse az „új hozzáállás”.

Ez viszont teológiai újraértelmezést tesz szükségessé.  

Ezt az új hozzáállást célszerű a 2021-es, 52. Eucharisztikus világkongresszuson meghirdetni.

Petíció aláírása

Az aláírással engedélyezem dr. Halász József, hogy az aláírásomat átadja azoknak, akik ebben a kérdésben hatáskörrel rendelkeznek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...

Facebook