Petíció a Farkaserdő természetvédelmi területté nyilvánításáért

A petíciót azért indítottuk, mert a Farkaserdőt nagy veszély fenyegeti! Két hektárnyi terület tarvágását tervezik, mert íjászpályát akarnak építeni, nagy valószínűséggel ezt további beruházások követnék, ami az erdő teljes eltűnéséhez vezetne pár éven belül. 

Ez a gyönyörű erdő az egyik legnagyobb zöldterület a fővárosban, aminek a levegőminőség szempontjából nagyon fontos szerepe van. Sokan pihenni, sportolni, kutyát sétáltatni járnak ide, és ilyenkor látják,  milyen sok a madár és mókus van itt, milyen szép érintetlen részek vannak az erdő területén.Valószínűleg kevesen tudják, hogy az erdő páratlan, sok esetben védett élővilága miatt már önmagában megérdemelné a természetvédelmi területté nyilvánítást.

Fogjunk össze a Farkaserdő és a láp megmentéséért!

Budapest, azon belül a IV. kerület kedvelt, természetvédelmi szempontból rendkívül értékes területe, a teljes Farkaserdő, és a mellette elterülő vizes élőhely (Budapest IV. kerület Óceánárok utca,  Farkaserdő utca, Homoktövis utca, Megyeri út által határolt terület) kerüljön védelem alá, hogy megóvjuk a beépítéstől és a tömeges fakivágásoktól!

Civil kezdeményezést nyújtunk be a Fővárosi Önkormányzathoz az erdő védelem alá helyezése érdekében. A tudományos kutatások adatait a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület biztosította, ezzel támogatva ügyünket.

Kérjük Budapest Főváros Önkormányzat Városigazgatóság Főosztályát, hogy a Farkaserdőt szakavatott természetfelügyelők oltalma alá helyezze, ezáltal megvédve a favágástól, a jövőbeni természetkárosítástól!

DSC_53521.JPG

DSC_5372.JPG

DSC_5363.JPG

DSC_53701.JPG

A Farkaserdő Káposztásmegyeren található 56 hektár, részben erdős terület számos védett növény és állatfajnak biztosít élő-és fészkelőhelyet.

A terület részletes leírása élőhelyek szerint:

Az erdő Homoktövis utca felőli részen, valamint a belső terület buckái között kisebb, és erősen veszélyeztetett foltokban zárt és nyílt homokpusztagyep található, a rá jellemző eredeti növény- és állatvilággal. Ez a terület számos ritka, veszélyeztetett növény- illetve állatfaj élőhelye, amit a régre nyúló kutatások bizonyítanak.

A Farkaserdő oltalom alá helyezését önmagába már ez indokolttá tenné, mivel a közelmúltban végzett újabb kutatások számos védett növényfaj jelenlétét bizonyítják. 

Ilyen a homoki fátyolvirág (Gypsophila arenaria), a budai imola (Centaurea sadleriana), valamint a homoki árvalányhaj (Stipa borysthenica). Az állatotthon mögötti területen megtalálható a széleslevelű nőszőfű (Epipactis helleborine), mely szintén igen ritka, védett vadvirág.

Az erdő nyugati részétől pár száz méterre kicsiny lápmaradvány található. Az Óceánárok utca felőli részén nádassal, illetve értékes magassásos társulásokkal borított lápos élőhely botanikai szempontból egyik legnagyobb értéke a több mint 500 nm-es összefüggő télisás állomány (Cladium mariscus). Ez szintén önmagában indokolja a védetté nyilvánítást. A közelmúlt vizsgálata mutatja, hogy ezen kívül még körülbelül 10 sásfaj található itt, ezzel még növelve a terület értékét.

Az erdő fái főleg telepített akác, dominánsan fehérakác, valamint elenyésző mennyiségű ostorfa, de különösen a szélei felé haladva, őshonos tölgyfajokkal, és erdei fenyő-állománnyal borított.

Az itt található állatvilág sem marad el a növénytani értékektől.

Kutatások sok védett faj jelenlétét fedezték fel, melyek közül több alig fordul már elő a fővárosban. A lápos területen élő vöröshasú unka (Bombina bombina), a barna - valamint a zöld varangy (Bufo bufo, B.viridis), és nem utolsó sorban a hüllők legértékesebbike, a mocsári teknős (Emys orbicularis) is megtalálható itt.

A nagy kiterjedésű nádas otthont ad több nádasban költő fajnak, többek között a nádi tücsökmadárnak (Locustella luscinioides), az énekes nádiposzátának ( A. palustris), és sok ritka faj között a nádirigónak (Acrocephalus arundinaceus) is. A Farkaserdő fészkelő madara mindezek mellett a barna rétihéja (Circus aeruginosus), a fokozottan védett vörösgém (Areda purpurea), és a füleskuvik (Otus scops) is. Az ornitológusok kihelyezett odúiba beköltözött mogyoróspele szintén a védett állatok hosszú listáját gyarapítja a területen.

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Hidvégi Zsuzsa petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...