Petíció : Kézdivásárhely fizetéses parkolók elleni tiltakozás

TILTAKOZÁSI NYILATKOZAT
Kézdivásárhely megyei jogú városban a városi parkolási helyek kijelölésére vonatkozó Szabályok elfogadásáról szóló
86/2013.SZ. HATÁROZAT-ra vonatkozóan

Alulírott Kézdivásárhely megyei jogú város lakói, a jelen irat aláírói TILTAKOZUNK Kézdivásárhely megyei jogú város Önkormányzatának 86/2013.sz. Határozata ellen, amely a „Kézdivásárhely megyei jogú városban a városi parkolási helyek kijelölésére vonatkozó Szabályok” elfogadásáról és főként ezek alkalmazásáról szól. 
Úgy tekintjük, hogy ezzel a Határozattal, amelyet a lakosság véleményének megkérdezése, valamint a városunk különleges helyzetének részletes tanulmányozása nélkül, tulajdonképpen más erdélyi megyei jogú városok Szabályainak lemásolásából eredően hoztak, és amelyet azzal tetőztek, hogy a parkolóhelyek kezelését nyilvános árverés nélkül, közvetlen odaítélés által egy olyan más településről származó cégnek adták, amely tulajdonképpen a székely városok mindenikében jelen van. 
Elsősorban az Önkormányzat költségvetésébe kiegészítő jövedelmek megszerzését hirdetvén, és másodsorban a városunkban a szervezett parkírozók helyzetének szabályozását célozván, úgy gondoljuk, hogy ez a határozat nem fogja elérni a célját, alkalmazása során egy általános káosz fog uralkodni, a lakosság tömegeinek elégedetlenségét vonván maga után, tovább fog tartani a parkírozó helyek hiánya, és a bevételek egy olyan idegen cég számlájára kerülnek, amelynek alkalmazottai más települések lakosai. 
Nem kérdőjelezzük meg magát a zsúfolt területeken a fizetéses parkolók bevezetését, de hevesen tiltakozunk a jelenlegi formában való működtetés ellen, az alábbi okok miatt: 

- nem veszik figyelembe a város központjában lakók helyzetét, főként azon személyek helyzetét, akik nem rendelkeznek garázsokkal és          akiknek ingatlanai keskeny udvarterekben és utcaként használt helyeken találhatók, ugyancsak (nem a jelenlegi) Önkormányzat egy          régebbi határozata alapján. Ugyanakkor ezen adófizetőknek felajánlott bérleti díj diszkriminatív módon nagyobb, mint más                          településeken.

-minden logikát mellőzve, a város központjától távol eső utcákon, ahol magánházak vannak, a parkolási díj bevezetése miatt

- a nyilvános parkolóhelyek kezelését egy cégre bízták, figyelmen kívül hagyván a saját rendszerben való működtetés lehetőségét, így a         saját számlákon maradt volna az összes bevétel, és az így létrejött pénzalapokból új parkolóhelyek létrehozására, valamint a                    szolgáltatás jó működtetéséhez szükséges felszerelés beszerzésére lett volna lehetőség. 

- eltúlzott árak, amelyek meghaladják a 100.000 lakosnál nagyobb népességgel rendelkező városokét is

Ezennel javasoljuk az Önkormányzatnak a fizetéses parkolóhelyekre vonatkozó minden közigazgatási rendelkezés felülvizsgálatát, figyelembe véve az alábbi javaslatainkat: 
a) Kizáró jellegű használatra egy parkolóhely kijelölését elfogadható áron azon lakosoknak, akik a város központjában laknak és nem rendelkeznek udvarral és garázzsal. 
b) A parkírozási díj alkalmazását csak a következő övezetekben: a város központja, a Szőcs József utcában (az élelmiszerpiac utcája), Püspök Márton Áron utcában, a volt kaszárnya előtt, a Bem J. utcában található parkírozóban.
c) A fizetéses parkolási szolgáltatás megszervezését Gosp-Com Kft. által, a helyi Rendőrség személyzetével közösen együttműködve, valamint a Kézdivásárhely megyei jogú város Polgármesteri Hivatalának Városrendészeti Irodájával együtt 
d) A parkolási díjak által befolyt összegek felhasználásának nyilvános közzététele és évente elszámolása mivel hogy, ezek az összegek új forrást jelentenek a költségvetés számára. 
e) Minden parkolóban egy mozgássérült parkoló létrehozása, kérjük a tanácsot, hogy a mozgássérülteknek bocsájtson ki engedélyt amivel a város egész területén bármelyik fizetéses parkolót bérmentesen használhassanak.
f) A City Parking Kft. céggel létező szerződés felfüggesztését, ameddig a jelenlegi formában tervezett működtetés a fent leírt okok alapján nem lett módosítva.