Aláírásgyűjtés - pedagógusok tiltakoznak a Nat ellen

*** Az aláírásgyűjtés március 1-jén 22.00 órakor zárul. Akkor továbbítjuk a listát azoknak az oldalaknak, akik a tiltakozó szervezeteket listázzák.***

Az új Nat nagy elégedetlenséget váltott ki a pedagógusok körében. Számos középiskola tanárai közös állásfoglalást adtak ki a Nattal kapcsolatban, azonban sok iskolában ez ilyen vagy olyan okból meghiúsult. Ez az aláírásgyűjtés azoknak a pedagógusoknak ad lehetőséget, hogy együtt kifejezzék szakmai véleményüket, akik ezt intézményi keretek között nem tehetik meg. (Tehát nem minden magyarországi pedagógus nevében szól, hanem csupán platformot biztosít azok számára, akik intézményi keretek között csatlakozni nem tudnak, és akikhez ez a lehetőség egyáltalán eljutott abban a 3 napban, amíg a kezdeményezéshez csatlakozni lehetett.)

 Mi, magyarországi pedagógusok az intézményünktől függetlenül aláírásunkkal tiltakozunk az új Nemzeti alaptanterv kidolgozásának módja, korszerűtlen tartalma és szakmai egyetértés nélküli, sürgetett bevezetése ellen. Ez az alapdokumentum gyermekgenerációk jövőjét befolyásolja, ezért csatlakozunk a szakmai egyesületek, tantestületek országos tiltakozásához, melyet a Janus Pannonius Gimnázium indított el.

Elfogadhatatlannak tartjuk az egyeztetés hiányát, a tanári szabadság teljes korlátozását és indokolatlannak tartjuk a kompetencia-alapú tanulás háttérbe szorítását.

Az új Nat nem tesz különbséget iskolatípusok között (valamint szakgimnázium és szakgimnázium között), túlszabályozottsága miatt nem ad lehetőséget arra, hogy a tananyagot az iskolák a szakmai képzésükhöz, a tanulócsoportok szintjéhez, igényeihez igazítsák.

A pedagógusok és tanulók terheinek csökkenése nem valósult meg az új alapdukumentumban, a tananyag a mellérendelt óraszámok mellett nem teljesíthető, ezért a mostaninál is kevesebb lehetőséget ad az egyéni fejlesztésre, differenciálása, képességfejlesztésre.

A Natban megfogalmazott pedagógiai célok elérésére az elkészült tantervet alkalmatlannak tartjuk, ezért egy korszerű, szakmai alapokon nyugvó, gyermekközpontú, valódi pedagógiai reformot sürgetünk, ami valóban csökkenti a gyermekek terheit.

A hazaszeretet természetes érzés számunkra, tehetségünkhöz és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk tanítványaink felé is közvetíteni. Tiltakozunk viszont az ellen, hogy elkötelezettségünket szakmai ellenőrzések alkalmával bizonygatnunk kelljen.

Végül nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a Nattal kapcsolatban megfogalmazott állásfoglalásoknak politikai hátteret tulajdonítsanak. Hiszünk abban, hogy gyermekeink oktatása, nevelése az egész nemzet közös ügye. Pártpolitikától függetlenül mindenkinek joga és kötelessége, hogy szakmai érveit pro és kontra megfogalmazza.

 

logo.jpeg


Alulról szerveződő összefogás a szakmai vélemény kinyilvánításáért    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével