Mentsük meg a magyar felsőoktatást!

Az oktatási kormányzat éppen egy hónapja, 2015. április 9-én bejelentett tervezete olyan szakokat szüntetett volna meg lényegi egyeztetés nélkül, amelyek szükségességét és társadalmi hasznosságát maga a kormányzat sem tudta vitatni. A tiltakozások nyomására az oktatási kormányzat részben vissza is lépett eredeti terveitől. Azonban a felsőoktatás továbbra sincs biztonságban!

A konzisztóriumok rendszerével végleg felszámolná a felsőoktatási intézmények a kancellári rendszer által megsebzett autonómiáját! A változásokért felelős államtitkár láthatóan nem érti, vagy nem akarja érteni annak súlyát, hogy az egyetértési jog vétójogot ad egy kormányzati kinevezettekkel feltöltött testületnek. Ráadásul a kormányzati felsőoktatás átalakításával kapcsolatos szándékai mellett egy szó sem esik a kormány felelősségéről. Miért csökkenti évről évre a felsőoktatásra fordítható összeget? Miért költ az ország messze a nemzetközi átlag alatt oktatásra-kutatásra? 

A felsőoktatásért és az országért felelősen gondolkodó emberként nem nézhetjük tétlenül, hogy az átgondolatlan, ad-hoc ötletelés törvényi formát öltsön és az ország vezetői eljátsszák a jövőnket! Ne hagyjuk!

1.  Követeljük a kormány felsőoktatási koncepciójának újragondolását, megvitatását!

Az egyetemek célja nem egyszerűen az aktuális munkaerő-piaci igények kielégítése. Az egyetemek a kutatás és innováció centrumai, új szakmák meghonosítói, a jövő formálói. A diákok nem csupán a vállalati gépezetbe illeszkedő fogaskerekek. Olyan oktatásra van szükség, amely autonóm, dönteni és a jövő kihívásaihoz alkalmazkodni képes embereket nevel!

2. Követeljük az értelmetlen és káros központosítás befejezését!

A döntéseknek ott kell születniük, ahol a problémák jelentkeznek. A közoktatás értelmetlen központosítása ellehetetlenítette az iskolák működését, miközben ennek nyilvánvaló kudarca miatt a kormány kénytelen volt módosítani a KLIK hatásköreit. A központi, korporatív pedagógus-érdekegyeztető testület, a Nemzeti Pedagógus Kar létrehozása, valamint az intézményesült konzultációs fórumok (KT, OKNT) megszüntetése kiüresítette az egyébként is gyenge lábakon álló érdekegyeztetést. Az oktatási kormányzat a kancellári rendszer bevezetésével, majd a konzisztóriumok létrehozásával most mégis arra készül, hogy KLIK-esítse a felsőoktatást. Ezzel a kormány az ország jövőjét játssza el. KLIK-ek helyett autonóm oktatást!

3. Követeljük az egyetemi autonómia helyreállítását!

A konzisztóriumok, a szenátus fölé rendelt döntéshozó (a rektoron kívül miniszteri delegáltakból álló) testületek felállításával a kormányzat az egyetemi autonómia maradványait készül felszámolni. Követeljük, hogy az egyetemi döntéshozó testületek megválasztásának és kinevezésének joga egyetemi hatáskör legyen! Bármilyen új testület tagjainak kiválasztása az egyetemi szenátus által jelölt tagokból történjen!

4. A kancellárok hatásköreit jelentősen szűkíteni kell!

A kancellárok feladatkörét a szűken értelmezett gazdálkodási kérdésekre kell korlátozni, azokat nem elég egyszerűen "pontosítani". Kinevezése után a rektor gyakorolja fölötte a munkáltatói jogokat, az intézmény teljes tevékenységéért – beleértve a gazdálkodást is – a rektor a felelős. A kancellári poszt elnyerésének feltételeit szigorítani kell!

5. Kiszámíthatóságot!

A felsőoktatási felvételi rendszer, az oktatási szintek és az elérhető szakok kormányrendelettel történő és nem szakmai testületek döntésén alapuló átrendezése nem csak az oktató- és kutatómunkát veszélyezteti, de elbizonytalanítja a felvételiző diákokat is. Ebben a környezetben a hallgatóknak nem marad más választásuk, mint a rossz kompromisszumok vállalása vagy az ország elhagyása. A kormánynak azt kell stabil és hosszabb távú tervezést lehetővé tevő módon szabályoznia, hogy az állami költségvetésből milyen képzéseket finanszíroz, abba nem szabad beleszólnia, hogy az intézmények milyen képzéseket indítanak. Követeljük, hogy a szakok indításának és működtetésének feltétele a jelenleg is működő, politikától független akkreditációs eljárás legyen! Követeljük a törvényi garanciák megerősítését!

6. Átlátható, kiszámítható finanszírozást!

A felsőoktatásból történő folyamatos forráskivonás ellehetetleníti a színvonalas oktató és kutatómunkát. Az elmúlt években az oktatásra fordított összeg folyamatosan csökkent. Követeljük a forráskivonás leállítását! A versenyképes felsőoktatás megteremtéséhez legalább 1,2-1,5 százalékos GDP arányos állami támogatásra van szükség, ezzel szemben a magyar kormány jelenleg mindössze a GDP 0,6 százalékának megfelelő összeget költ a felsőoktatásra! Követeljük, a forráskivonás leállítását! Követeljük, hogy a 2016. évi költségvetésben legalább a 2010-es költségvetésben meghatározott 210 milliárdot érje el a felsőoktatás költségvetési támogatása, 2018-ig pedig a GDP legalább 1,2 százalékát! Követeljük továbbá, hogy a közoktatásra fordított összeg GDP arányosan érje el az OECD országok átlagos ráfordításait!

7. Esélyteremtő köz- és felsőoktatást!

Az integrált oktatás létrehozásának megakasztása, a szegregáció erősítése, a gimnáziumi férőhelyek és a tankötelezettség korhatárának csökkentése, a szakközépiskola teljes értékű érettségihez vezető jellegének gyengítése ahhoz vezet, hogy a közoktatás továbbra is a társadalmi egyenlőtlenségek bebetonozását szolgálja. Ezzel a kormányzat generációk életét teszi tönkre. Ez a tendencia folytatódik azzal, hogy az oktatási kormányzat csökkenti a hallgatói létszámot, hogy egyes szakokat csak költségtérítéses képzésben tesz elérhetővé, és nem hoz létre az esélyegyenlőtlenséget csökkentő ösztöndíjrendszert.

8. Párbeszédet! Követeljük az átlátható, széleskörű társadalmi egyeztetést!

Az érintettek bevonása nélkül nincs demokratikus döntéshozatal, továbbá nem lehet hatékony és átgondolt közpolitikai intézkedéseket megvalósítani. Ehhez a tényekre épülő kiterjedt kutatásokon, nemzetközi referenciákon alapuló érdemi párbeszédre és döntéshozatalra van szükség. Követeljük, hogy a kormányzat ne eszköznek, hanem partnernek tekintse a diákokat és a tanárokat, hallgatókat és oktatókat! Követeljük, hogy a felsőoktatás tervezett módosításait vonja vissza kormány, és kezdődjön érdemi párbeszéd a hazai felsőoktatás minőségének megerősítéséről, feltételrendszerének javításáról, szabályozásának demokratizálásáról!

 

Semmit rólunk nélkülünk!

Ha egyetértesz céljainkkal, írd alá a petíciónkat és gyere el 2015. 05. 14.-én 16:30-ra a Kossuth térre, ahol Valódi Nemzeti Konzultációt tartunk a szabad oktatásról! A részleteket az esemény Facebook oldalán találod.

Kövesd a „Veszélyben az egyetemeink!” csoport oldalát is!


"Veszélyben az egyetemeink!" csoport    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével