Orczy-kert: Jobb levegőt, több zöldterületet és több fát!

Budapest polgárai jobb levegőt, több zöldterületet és több fát akarnak.

 

Az Orczy-park Józsefváros legnagyobb közparkja. Két belvárosi kerület, Józsefváros és Ferencváros lakossága életminőségének szempontjából fontos szerepe van az itt található fáknak és általában a zöldterületnek. A 2013-ban kezdődött Ludovika Campus Projekt jelentős, de részben negatív irányú változást hozott a park területén. A beruházás miatt eddig összesen 384 darab fát vágtak ki. Ez a park faállományának nagyjából 10%-a. A Diószeghy utca felőli építkezés első ütemében a fakivágásokat az NKE csak jelentős társadalmi nyomás hatására volt hajlandó valamelyest mérsékelni. Az építkezések jelenleg is folytatódnak és az egyetem nem hajlandó érdemi tájékoztatást adni a lakosság felé, hogy milyen sorsot szán a park területén található fáknak.

 

A rendkívüli zsúfoltságú és rossz levegőjű belvárosi kerületek lakossága számára kiemelt fontossággal bírnak a környékbeli zöldterületek és ezen belül a fák. Az Orczy-kert használójaként ellenzünk minden fakivágást, ami nem szükséges bizonyítottan a veszélyesség elkerülése érdekében, és nem volt nyilvánosan, előzetesen bejelentve az NKE honlapon, pontosan megjelölve az adott fát. Hasonlóképpen szeretnénk elkerülni bármilyen mesterséges objektum (térköves sétány, zászló, stb.) létrehozását. Józsefváros és Ferencváros lakosságának elemi érdeke és vágya, hogy az Orczy-kertben minél több fa és növényzet maradjon, és minél kevesebb térkövezett terület legyen.

 

A megkérdezésünk nélkül egy sok épületből álló egyetemi kampuszt építenek Budapest első angolkertjének megmaradt területére, Józsefváros közparkjába. Úgy gondoljuk, hogy az építkezést úgy kellene végrehajtani, hogy a környék polgárainak a zöld környezethez való joga a lehető legkevésbé, míg a nyilvánossághoz való joga egyáltalán ne sérüljön.

 

 

 

Aláírásommal hozzájárulok ahhoz, hogy Jakabfy Tamás (a továbbiakban: Adatkezelő) a megadott adataimat, mint különleges adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.) és egyéb jogszabályok alapján a velem való kapcsolattartás és tájékoztatás céljából kezelje.

 

Hozzájárulásom visszavonásig érvényes, az Infotv. 14-18 §-ai alapján kérelmezhetem az adatkezelő tájékoztatását személyes adataim kezeléséről, továbbá azok helyesbítését, valamint törlését vagy zárolását. Ha úgy ítélem meg, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatos jogsérelem ért, az Infotv. 21. §-a alapján bírósághoz fordulhatok, valamint az Infotv. 52. §(1) bekezdése szerinti vizsgálati eljárás kezdeményezésével élhetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Adatkezelő: Jakabfy Tamás, (email: tamas {pont} jakabfy (kukac) gmail [pont] com) Nyilvántartási azonosító: NAIH-98011/20