Őrbottyánba nem kérünk lakóparkokat!

 

Sziasztok, üdvözlet minden kedves őrbottyáni lakosnak!

Az alábbiakban azon lakosok támogatását szeretnénk kérni, akik egyetértenek azzal a célkitűzéssel, hogy a környező városokkal ellentétesen nálunk ne épüljenek lakóparkok, Őrbottyán őrizze meg jelenlegi békés, nyugodt, családias hangulatát! Nem szeretnénk egy olyan helyen élni, ahol túlterhelt az infrastruktúra, a lakóparkokban az emberek egymást tapossák a falatnyi zöldterületekért, ahol tíz percig tart kikanyarodni a főútra, vagy órákig kell araszolni a dugóban, hogy hazaérjünk!

Bizonyára Te is hallottál már a Kálvária domb „kálváriájáról" de pár mondatban összefoglaljuk a történteket:

Az őrbottyáni Kálvária-dombon lévő 30 darab építési telek, melyek LKe-1 övezetbe voltak sorolva eredetileg, egy csomagban lettek értékesítve a 2000-es évek elején az akkori képviselőtestület határozata értelmében egy beruházócégnek. Az értékesített telkekre beépítési kötelezettséget nem írt elő az önkormányzat. A beruházócég a 2008-as gazdasági válság hatására csődbe ment, ezért eladta az ingatlanokat – szintén egy csomagban – egy másik cégnek. Ez a cég szintén nem tudott elég tőkét szerezni az építkezések megindításához szükséges – szerződésben kikötött – területfejlesztések és közművesítések elvégzéséhez, viszont közben tetemes köztartozást halmozott fel az Önkormányzat felé, ami miatt az Önkormányzat egyes telkekre jelzálogjogot jegyeztetett be a Földhivatalban. Így stagnált a helyzet ez év elejéig, amikor a tulajdonos eladta a telkeket – továbbra is egy csomagban a jelenlegi tulajdonos Dunaflat Hungary Kft.-nek tulajdonjog fenntartással.

A Dunaflat Hungary Kft.-ről tudni kell, hogy egyszemélyes vállalkozás, komoly építőipari cégnek semmiféleképpen nem neveznénk, nettó 300 millió Ft árbevételt tudott csak elérni a 2020-as évben. A cég érdekkörében, kapcsolati hálójában sűrűn előfordulnak végrehajtások, adószám felfüggesztések, nagyon komoly akár 100 millió Ft feletti adótartozások! Amennyiben nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt előre megtervezték a tulajdonosok, cégeik könnyen ukrán cégtemetőkben végzik!

Így futunk neki a történetnek….  

A probléma: A lakosságot csak hónapokkal később tájékoztatták arról, hogy online fórum, lakossági meghallgatás lesz a témában. A 314/2012. kormányrendelet alapján partneri egyeztetésre kell sort keríteni, melyben minden érintett véleményét kikérve és figyelembe véve alakítják ki a végső döntést a módosítást illetően. Ez a munkaközi tájékoztatási szakasz, melyben a lakosság és a településen működő szakbizottságok számára is ismertetésre, véleményezésre kerül a tervezet. Ebben a történetben a Polgármester úr már 2021. januárjában előterjesztette az anyagot a képviselő-testület tagjai számára (informális ülés keretében - telefon, e-mail). Itt a testület 7-2-es arányban szavazott a HÉSZ módosítás mellett, ezután elindították a folyamatot! Ezt követően március végén szerződést is kötöttek a beruházóval és elkezdték az érdemi munkát! A Kálvária – domb környékén élő lakók a 2021. május 17-én tartott online lakossági fórumon értesültek arról a tényről, hogy az előzményekben említett adásvétel megtörtént a Dunaflat Hungary Kft. és az előző tulajdonos között. Ezen a fórumon szembesültünk azzal, hogy az önkormányzat a beruházó kérésére közérdekű kötelezettségvállalási szerződést kötött a Dunaflat Hungary Kft.-vel, melynek célja, hogy az eredetileg Lke-1 építési övezetbe sorolt terület Lke-7 övezetbe sorolásával, valamint a terület újraosztásával az eredeti 30 db 1000 m2 nagyságú telekből 39 darab, jellemzően 750-850 m2 nagyságú telket hozzon létre. Szintén itt tudtuk meg, hogy a beruházó minden telekre kétlakásos társasházat szándékozik építeni, így nem 30 db, hanem 60 db lakást építene meg alapesetben, illetve amennyiben közérdekű kötelezettségvállalási ajánlatát elfogadják, akkor 78 db lakás lesz megépítve a telekalakításokat követően kialakuló 39 db telken. Ezért kompenzációként a beruházó 38 millió forint egyszeri kompenzációt fizet az önkormányzatnak.

Az online lakossági fórumon nem volt egyetlen résztvevő sem a lakosok részéről, aki támogatta volna ezt az egyességet, sőt kifejeztük tiltakozásunkat! Felvetődött, hogy van-e érteleme aláírásokat gyűjteni a lakosok között annak érdekében, hogy ne legyen további 18 db lakás megépíthető, 38 millió forint kompenzáció fejében, mivel az összeg aránytalanul kicsi a várható többletterheléshez és a település számára okozott többletkiadásokhoz képest, melyeket a plusz 18 lakás lakosai jelentenének. Polgármester úr erre azt a választ adta, hogy „természetesen nem szeretnének a lakosság véleményével szembe menni”. Össze is lett gyűjtve közel 300 aláírás, rekord rövid idő alatt, melyre még nem volt példa a település történetében, illetve írásban fel lettek téve további kérdések az online fórumon elhangzott dolgokkal kapcsolatban. Ezek egy részére csak általános, semmi konkrétumot nem tartalmazó válasz született az önkormányzat részéről. (Például: A közművek bírni fogják-e a megnövekedő fogyasztást? Válasz: A szükséges engedélyek beszerzése a beruházó feladata a közműcégektől, mivel a terület közművesítése az ő szerződésben vállalt kötelezettsége.)

Ezek után került sor a tervezet önkormányzati szakbizottságok általi véleményezésre, ahol 2:1 arányban nem támogatták a HÉSZ módosítást (Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, illetve a Kulturális, környezetvédelmi és Sport bizottság nem támogatta szemben a Humánügyi Bizottsággal). Ennek ellenére a Képviselőtestület - minden szakmi és a lakosoktól érkezett objektív érvet félresöpörve -, 5-3-as szavazataránnyal elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosítását.

Ennek következtében úgy érezzük, hogy városunkban a lakosság -akik itt élik mindennapjaikat- illetve a szakbizottságok -akik szakmailag támogatják az önkormányzat működését- véleménye nem számít, csak a beruházó által felajánlott egyösszegű támogatás, mely bár szabad felhasználású, de elenyésző tétel a településünk éves költségvetési keretéhez viszonyítva. Meggyőződésünk, hogy ha a lakópark építési folyamat elindul akkor az visszafordíthatatlanná és megállíthatatlanná válik, egymás után fognak épülni a hasonló beruházások (Tóparton is terveznek ilyet).

Ezúton kérünk benneteket, támogassátok petíciónkat aláírásotokkal, hogy HÉSZ módosítással ne lehessen Őrbottyánban tájidegen lakóparkot építeni!  

Előre is köszönjük!  

Köszönettel: Őrbottyán , a Kálvária – domb lakóközössége

Őrbottyán a Mi városunk Egyesület (bejegyzés alatt)  

IMG_4509.jpg


Őrbottyán a Mi városunk Egyesület    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével

Petíció aláírása

Az aláírással felhatalmazom Őrbottyán a Mi városunk Egyesület petíciókészítőt az ezen az űrlapon közölt információim átadására az ügyben illetékeseknek.


VAGY

Egy e-mailt fog kapni egy hivatkozással, amellyel megerősítheti aláírását. Hogy biztosan megkapd üzeneteinket, kérjük add hozzá a info@peticiok.com címet a kapcsolati vagy a biztonságos feladó listádhoz.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudja megerősíteni az aláírását az erre az üzenetre való válaszadással.
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...