Orbán Viktor fogadja el Halász József vitakihívását

Az államszerveződési minta kialakítására szolgáló érvütköztetésre hívó nyílt levél Orbán Viktornak

 

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Ön Tusnádfürdőn a következőket mondta: „.. a magyar polgárok azt várják el a magyar vezetőktől, hogy találják ki, dolgozzák ki azt az új magyar államszerveződést, amely a liberális állam, a liberális demokrácia korszaka után – a kereszténység, a szabadság és az emberi jogok értékeit tiszteletben tartva – ismét versenyképessé teszi a magyar közösséget”.

 

Magyarország évszázadok óta keresi a boldogulás útját. Ettől az úttól egyre távolodunk, a mindenkori „magyar vezetők” ígéretei ellenére, akik figyelmen kívül hagyják a távolodást jelentő nyugati civilizáció paradigmájának természetes alternatíváját, az ősi civilizáció gondolkodási mód mintáját, amely a Szent Korona Értékrenddel (és nem a Szent Korona Tannal) hagyományozódott a magyarságra.

 

Ezért kérem Önt, hogy adjon lehetőséget arra nekem, aki „csak magyar ember”, de nem „magyar vezető”, hogy nyilvános érvütköztetésen vessük össze a jelenlegi rendszer hátrányos következményeinek megoldási lehetőségeit a föderatív és a konföderatív államszerveződés különbségei alapján.

 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy – a liberális demokrácia szabályai szerint - a „magyar vezetőknek” nem szokásuk stratégiai és taktikai kérdéseket megbeszélni olyan emberekkel, akik nem tartoznak a vezetéshez. Engedje meg kifejeznem azt a - történelmi tényekkel alátámasztott - véleményemet, miszerint ez hiba.

 

Szerintem a föderalizmus paradigmája csőlátóvá teszi a „magyar vezetőket”, ezért csak a jelenlegi rendszer módosításában keresik a válságból kivezető megoldást, rendszerváltásnak nevezve a rendszermódosítást, szabadságharcnak a karantén-kerítés nyomvonalának és határsávjának módosítását.

Engedelmével, ezt bizonyítják az Ön kijelentései (különösen a liberalizmus elvetése, de az EU négy liberális alapelvének elfogadása), és a parlamenti pártok MTI által közölt véleményei az Ön tusnádfürdői beszédével kapcsolatban.

 

Felkészültségemet egy Önnel folytatott beszélgetésre

-    „A nemzetstratégiától a nemzettaktika teljesítéséigc. írásom és az abban hivatkozott anyagok bizonyítják általánosságban,

-    a föderatív- és a konföderatív paradigmával kapcsolatban pedig a Morvai Krisztina EP képviselőasszony felkérésére írt két tanulmányom: „Az európai konföderáció - mint Európa lehetséges jövőképe” és „Kiút a válságból – a föderatív Európai Unió átalakulása Európai Konföderációvá”.

 

Bízom abban, hogy az Ön által elítélt „liberális demokrácia” szellemével szemben elfogadja nyilvános érvütköztetésre invitálásomat.

 

Kelt Szegeden, 2014. július 28-án.

 

Tisztelettel:

dr. Halász József, 30/6163894, 6723 Szeged, Szilléri sgt. 49/a.