Opriţi defrişarea pădurii Oltvány de lânga Pănet!

Állítsák le a mezőpaniti Oltványerdő kiirtását!

Az Erdészeti Hivatal Maros megyei Szervezetének (Directia Silvica Mures) figyelmébe
Ilie Covrig vezérigazgató úr figyelmébe


Igen tisztelt igazgató úr!


Jelen petíció kezdeményezője Mezőpanit teljes lakossága, civil szervezetei és intézményei, beleértve a magán és állami intézményeket is. Ezzel az érdekérvényesítési akciónkkal azt szeretnénk elérni, hogy a Mezőpanit mellett elterülő Oltványerdő kivágását megállítsuk.


Mezőpanit Maros megyében, Marosvásárhelytől 12 kilométerre nyugatra fekszik, lakossága 2300 fő. A település közvetlen közelében található az Oltványerdő, mely közel 28 hektáron terül el. Az erdő korábban a paniti lakosok tulajdonában volt, az államosításkor elvették tőlük, a rendszerváltás utáni visszaigényléskor pedig ebből az erdőből egyik korábbi tulajdonos sem kapott vissza területet. Az erdő jelenleg az állami erdészet tulajdonában van, amely a helyi közösség véleményének semmibevételével szeretné az erdőt részlegesen, idővel minden bizonnyal teljesen kivágatni.


Fontos kiemelnünk az erdő környezetvédelmi jelentőségét az Azomaros Vegyipari kombinát közelsége miatt, mely a Környezetvédelmi Őrség adatai szerint sorozatosan a megengedettnél magasabb káros anyag kibocsátással működik. Így az Oltványerdő egyike azoknak a létfontosságú erdőknek, amelyek közvetlenül Panit levegőjét szűrik, de közvetve a környező falvakban és a Marosvásárhelyen élő több, mint 150.000 ember számára biztosít tiszta levegőt.

 

A kivágás a helyi közösség és a megyeközpont lakosainak életére katasztrofális hatással lehet. Aggályosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a falu közvetlen közelében lévő domboldalon található erdő kivágása után a talaj eróziója miatt földcsuszamlás és árvízveszélyek merülhetnek fel. Ezek pedig a lakosságot, azok közeli lakóházait, termőföldjeit, életük biztonságát veszélyeztetik.


Az erdőben található a Kockás Liliom (Fritillaria meleagris) nevű védett növény is, mely szintén veszélybe kerülhet a kitermelés miatt. Nem beszélve arról, hogy az erdő gazdag és változatos növényvilága az erdő szomszédságában található körzeti iskola számára a tananyag kiegészítését szolgáló nevelési terület.

 

Azon túl, hogy az erdőkivágással nem értünk egyet, fontos megjegyeznünk, hogy a Mezőpanitban zajló kitermelés beindítása körül sorozatos törvénysértések fedezhetőek fel. Egyrészt az 1076/2004-es Kormányrendelet értelmében, mely a különböző programok és tervek környezeti hatástanulmánya elkészítésének folyamatát szabályozza, az erdőgazdálkodási terv elkészítésekor lehetőséget kellett volna biztosítani a helyi közösségnek, hogy mint közvetlenül érintett fél, véleményét elmondhassa. Ez nem történt meg. Az ügyben érintett és felelős állami intézmények szintén kötelesek lettek volna tájékoztatni a lakosságot a fejleményekről számos kommunikációs csatornán keresztül és folyamatosan, amit szintén elmulasztottak. Ennek következtében megállapítható, hogy az információkhoz való szabad hozzáférés, és az állampolgároknak a környezeti ügyekben születő döntéseknél való részvételéről rendelkező 86/2000-es törvényt is megsértették. A kitermelésre kiírt versenytárgyalás sem volt publikusan meghirdetve, erről a falu lakossága egyáltalán nem tudott. Mindezekért a mulasztásokért egyértelműen az Erdészeti Hivatal Maros megyei Szervezete felel, az ő felelősségük közmeghallgatásokat szervezni, valamint a helyi közösség életminőségét figyelembe venni az erdőgazdálkodási terv elkészítésekor. Az Erdészeti Hivatal a paniti konfliktus kialakulása óta sem hajlandó semmilyen információt megosztani az érintettekkel, ellenkezőképpen minden kérdésre fennhéjázó és lekezelő elutasítással reagálnak, mindamellett, hogy a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről szóló 544/2001 számú törvény értelmében minden döntésükről kötelesek tájékoztatni az érintett közösséget.

 

Tudomásunk szerint a kitermelés elkezdésekor a munkálatokat végző cégnek nem volt érvényes környezetvédelmi engedélye. Annak is alapos a gyanúja, hogy az erdőgazdálkodási tervnek nincsen alapos, körültekintő környezetvédelmi tanulmánya és engedélye. Ezek tisztázására civil kezdeményezésre a helyi polgármesteri hivatal feljelentést is tett a Környezetvédelmi Őrségnél.

 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az ügy túlmutat a mezőpaniti Oltványerdő kivágásának ügyén. Románia nagy gondokkal küzd az erdőlopások és megalapozatlan erdőirtások terén. Ilyen kényes helyzetben és környezetben elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy több, mint 2000 lelkes közösség véleményét figyelmen kívül hagyják, amikor az a tiszta levegőt biztosító erdeiért küzd. Szeretnénk emlékeztetni, hogy Románia alkotmánya is rendelkezik ez ügyben, a 35-ik cikkely 1. bekezdésében, ahol az áll, hogy az állam elismeri az állampolgárok jogát az egészséges és ökológiai szempontból kiegyensúlyozott környezethez.

 

A sorozatos jogsértések és törvénytelenségek láttán arra engedünk következtetni, hogy az állami erdészet a több évtizeddel ezelőtti gyakorlatot folytatja, amikor a helyiek véleménye semmit sem ért, és az állam felelősségre vonás nélkül döntést hozhatott az érintettek feje fölött. Úgy gondoljuk, ezek az idők elmúltak, és joga van a közösségnek beleszólni abba, hogy mi történjen az erdeivel.

 

Mindezek tükrében nyomatékosan kérjük, függesszék fel a kitermelést mindaddig, míg a törvényi rendelkezések betartása nem biztosított. Kérjük, hogy közmeghallgatás és a tájékoztatás révén a törvény előírásai szerint kérjék ki a mezőpanitiak véleményét és azt vegyék is figyelembe. Ugyanakkor a megfelelő szervek bevonásával vizsgálják felül az erdőgazdálkodási tervet és a kitermelés törvényességét.

 

Tisztelettel,
Mezőpanit lakossága, és támogatóik

 

Jelen petíciót az összegyűlt aláírásokkal 2012. november 5-én adjuk át az Erdészeti Hivatal Maros megyei Szervezetének (Directia Silvica Mures).

 

Ha egyetért a felhívással, kérjük, írja alá petíciónkat a lap alján, megadva adatait.

____________________________________________________________

 

Opriţi defrişarea pădurii Oltvány de lânga Pănet!

 

În atenţia Direcţiei Silvice Mureş
În atenţia dl director Ilie Covrig

 

Stimate domn director!

 

Această petiţie a fost iniţiată de întreaga populaţie, organizaţiile civile şi instituţiile, inclusiv cele private şi de stat din comuna Pănet. Prin această acţiune de protecţie a intereselor, scopul urmărit de noi este oprirea defrişării pădurii „Oltvány” de lângă Pănet.

 

Comuna Pănet este situată în judeţul Mureş, 12 km la vest de Tîrgu-Mureş, având o populaţie de 2300 de persoane. În apropierea imediată a comunei se află pădurea „Oltvány”, întinsă pe o suprafaţă de aproape 28 hectare. Anterior, pădurea se afla în proprietatea populaţiei şi a fost înstrăinată prin naţionalizare, iar în cadrul revendicărilor de după schimbarea regimului niciun proprietar nu a redobândit suprafeţe din pădurea respectivă. În prezent, pădurea se află în proprietatea direcţiei silvice publice, care are în plan defrişarea parţială, ulterior cu siguranţă şi cea totală a pădurii, ignorând opinia comunităţii locale.

 

Trebuie să accentuăm importanţa ecologică a pădurii din cauza apropierii combinatului chimic Azomureş care funcţionează cu emisii de poluanţi peste limita admisă în repetate rânduri, conform datelor de la Garda de Mediu. Astfel, pădurea din Pănet este una din pădurile de importanţă vitală care filtrează aerul comunei Pănet, însă indirect asigură aer curat şi pentru peste 150.000 de locuitori din satele învecinate şi din Tîrgu-Mureş.

 

Defrişarea ar putea avea un efect devastator asupra vieţii populaţiei locale şi a municipiului. Un alt aspect îngrijorător este faptul că după tăierea pădurii întinse pe dealul din apropierea directă a satului, eroziunea solului ar putea cauza alunecări de teren şi risc de inundaţii. Aceste calamităţi pun în pericol populaţia, casele din apropiere, pământurile şi siguranţa vieţii lor.

 

În pădure se găseşte şi specia protejată Laleaua pestriţă (Fritillaria meleagris) care poate fi ameninţată şi ea de exploatare. Ca să nu mai vorbim de faptul că flora bogată şi diversă a pădurii reprezintă un spaţiu educaţional care completează materialul pedagogic pentru şcoala din apropierea pădurii.

 

Pe lângă dezacordul nostru faţă de tăierea pădurii, un aspect important de reţinut este şi seria de ilegalităţi comise în legătură cu demararea exploatării din Pănet. Pe de o parte, conform HG 1076/2004 care reglementează stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, populaţiei locale în calitate de parte afectată direct trebuia să i se fi dat posibilitatea exprimării opiniei în momentul elaborării planului de amenajament silvic. Acest lucru nu a avut loc. Pe de altă parte, instituţiile publice implicate şi responsabile aveau obligaţia de a informa populaţia cu privire la evoluţia lucrurilor prin diferite canale de comunicare în mod regulat – nici acest lucru nu a avut loc. În consecinţă, se poate constata şi încălcarea Legii 86/2000 cu privire la accesul la informaţie şi participarea publicului la luarea deciziei în probleme de mediu. Licitaţia anunţată pentru exploatare nu a fost nici ea publică, populaţia satului neavând nicio cunoştinţă de ea. Pentru toate aceste omisiuni, răspunderea îi revine clar Direcţiei Silvice Mureş şi instituţiilor cu care colaborează, fiind responsabilitatea acestora să organizeze audienţe publice şi să ţină cont de calitatea vieţii populaţiei locale în momentul elaborării planului de amenajament silvic. Chiar şi după apariţia conflictului de la Pănet, Direcţia Silvică refuză să comunice orice fel de informaţii cu părţile interesate; dimpotrivă, reacţionează cu aroganţă şi refuz condescendent la toate solicitările, cu toate că în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public au obligaţia de a informa comunitatea afectată cu privire la toate deciziile adoptate.

 

După cunoştinţele noastre, la demararea exploatării societatea care a efectuat lucrările nu deţinea un acord de mediu valabil. Există suspiciuni justificate şi cu privire la faptul că planul de amenajament silvic nu este bazat pe un studiu şi acord de mediu fondat şi cuprinzător. În vederea clarificării acestor aspecte, primăria locală a făcut o sesizare la Garda de Mediu.

 

Este important de reţinut că situaţia are implicaţii şi dincolo de problema defrişării pădurii din Pănet. România întâmpină dificultăţi mari în privinţa furtului din păduri şi defrişărilor nejustificate. În această situaţie şi circumstanţe delicate considerăm că este inacceptabilă ignorarea opiniei unei comunităţi de peste 2000 de membri care se luptă pentru pădurile ce-i asigură aerul curat. Dorim să vă reamintim că aceste aspecte sunt prevăzute şi în Constituţia României prin care, conform Articolului 35 alin.(1) statul recunoaşte dreptul cetăţenilor la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic.

 

Văzând repetate încălcări ale drepturilor şi ilegalităţi, suntem nevoiţi să ajungem la concluzia că direcţia silvică continuă practica de acum câteva decenii când opinia localnicilor nu conta şi statul putea să aducă decizii peste capul persoanelor interesate fără să fie tras la răspundere. Considerăm că aceste vremuri au trecut şi comunitatea are dreptul de a se pronunţa cu privire la soarta pădurilor ei.

 

În lumina celor de mai sus, vă rugăm cu insistenţă să suspendaţi exploatarea până în momentul în care este garantată respectarea dispoziţiilor legale. Vă rugăm ca prin audienţe publice şi informare conform legii să solicitaţi opinia populaţiei din Pănet şi să ţineţi cont de ea. În acelaşi timp, vă rugăm să analizaţi, prin implicarea organelor abilitate, planul de amenajament silvic şi legalitatea exploatării.

 

Cu consideraţie,
Locuitorii comunei Pănet şi susţinători acestora

 

Prezenta petiţie cu semnăturile adunate urmează să fie depusă la Direcţia Silvică Mureş în data de 5 noiembrie 2012.

 

Dacă sunteţi de acord cu petiţia noastră, vă rugăm să semnaţi mai jos!