Önvédelmi célú lőfegyverviselés

Sajnos egyre inkább forrongó világunkban a rendvédelmi szervek egyre leterheltebbek. A közbiztonság romlik, az emberek jelentős része veszélyben érzi saját maga és szerettei testi épségét és megszerzett javait. Az erőszakos bűnelkövetők illegálisan szerzett fegyverekkel rendelkeznek, amit anélkül használhatnak erőszakos bűnelkövetéshez, hogy számolniuk kellene azonos erejű védekezésre, hiszen a polgárok szinte teljes köre nélkülözni kénytelen az önvédelmi lőfegyvereket. A mindenkroi kormányzó hatalom megfosztva az embereket a hatékony önvédelem lehetőségétől, a bűnelkövetők javára esélyegyenlőtlenséget teremt.

Abszurd helyzet az a tény, hogy a más célból fegyvertartásra jogosult személyek, mint akár a munkavégzési célból lőfegyvert tartó, viselő és annak használatára feljogosított személyek (hivatásos vadász, mezőőr, fegyveres biztonsági őr, stb.), a sportvadászok vagy a sportlövészek sem tudnak eredményesen önvédelmi célú fegyvertartási és viselési engedélyért folyamadni a jelenleg érvényes hatósági gyakorlat szerint. Erre semmiféle magyarázat nem adható, hisz ezek az emberek nap mint nap bizonyítják, hogy felelős fegyvertartók. A legkisebb szabálytalanság elkövetése is a fegyvertartási engedély visszavonását eredményezné ugyanis számukra. Az ilyen emberek többsége az átlagosnál is jobb törvénykövető magatartást tanusítanak. Esetükben különösen méltánytalan a tiltás.

Az önvédelmi (és egyéb célú) fegyverhez jutás folyamatát volna érdemes felülvizsgálni és hatékony, szakmai (pszichiátriai, foglalkozásegészségügyi- és más indokolt orvosi, jogi, kriminalisztikai, fegyverhasználati, stb.) elemekkel megtöltve alkalmassá tenni arra, hogy képesek legyenek kiszűrni az alkalmatlan személyeket. Más, pl. nemzetbiztonsági átvilágítást igenylő esetekben is működnek a hatékony protokollok, így megfelelő szakértők bevonásával biztosan összeállítható volna egy megfelelő eljárás a fegyverhez jutás szabályozására is.

Összefoglalva, vélhetően több ezer ember érzi méltánytalannak azt a jelenleg működő, lekezelő negatív hozzáállást, amit a törvényalkotók és annak betartatói nap, mint nap gyakorolnak. A fegyveres bűncselekményeket jellemzően nem legálisan birtokolt fegyverekkel követik el. A fegyvertörvény szigorítása nincs hatással az illegális fegyvertartókra, azonban az önvédelmi célú polgári fegyvertartás tiltása előnyös helyzetbe hozza a bűnelkövetőket. A jelenleg is alkalmazott, a fegyvertartó személyt és az egyedi azonosítóval rendelkző fegyvert összekapcsoló és a fegyver tulajdonviszonyait nyomonkövetni képes nyilvántartási rendszer hatékonyan biztosítja a fegyverek regisztrációját, a hatóság számára átláthatóvá teszi a fegyverek országon belüli és kívüli mozgását, így az szélesebb körű fegyvertartás esetén is működne, az intezményi háttér adott volna a működtetéshez.

Mivel a törvényalkotók ezidáig még soha nem álltak a nyilvánosság elé objektív érvekkel, hogy megindokolják a jelenleg érvényben lévő szabályozást és hatósági gyakorlatot, időszerű erről a kérdésről párbeszédet indítani. A polgároknak lehetőséget kell adni arra, hogy ebbéli igényüket kinyilvánítsák és ez által felhatalmazást/megbízást adjanak az őket képviselő parlamenti politikusoknak egy új, igazságos törvényi háttér megalkotására. 

Ezt elősegítendő, jelen petíció aláírásával mindenki kifejezheti igényét arra vonatkozólag, hogy a jelenlegi jogszabályi hátteret meg kell változtatni, az arra alkalmas polgárok számára, akik vállalják a felelős fegyvertartással járó többlet anyagi, erkölcsi és egyéb terheket, lehetővé kell tenni az önvédelmi célú fegyverhezjutást.

Kérem, hogy amennyiben támogatja a kezdeményezést, írja a lá a paetíciót! Ha véleménye van, akár támogató, akár ellenző, akkor kulturált vita formájában a hozzászólásokban ossza meg azt a nyilvánossággal!

Petíció aláírása

Aláírásommal elfogadom, hogy H. Péter láthatja az általam ezen az űrlapon megadott összes információt.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.

E-mail-címét nem fogjuk interneten közzétenni.


Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen űrlapon megadott adatokat a következő célokból feldolgozzák:
Fizetett hirdetés

3000 embernek fogjuk hirdetni ezt a petíciót.

Tudjon meg többet...