ÖNFOGLALKOZTATÓK segítésének 10 pontja

Akli Majorért Műemlék Alapítvány; Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége; Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület; Magyar Agrár-Környezetgazda Egyesület kezdeményezésére, a kistermelői érdekképviseletet felvállaló, civil szervezetek informális szövetsége a munkahelyvedelmi-akcioterv mellé leteszi az önfoglalkoztatók segítésének 10 pontjában megfogalmazott javaslatait, melyekkel, ha egyetért CSATLAKOZZON!

1.      A kisadózók tételes adóalanyai közé kerüljenek be az adószámmal igen, vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező önálló tevékenységet folytató magánszemélyek is.

 

2.      A kisadózók tételes átalányadóját választó szolgáltatók számláit a vevő költségként számolhassa el, akár magánszemély, egyéni vállalkozó vagy cég a számlabefogadó!

 

3.      A foglalkoztatói kedvezményeket terjesszék ki az „önfoglalkoztatóként” tevékenységüket kezdő őstermelőkre, és az adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző magánszemélyekre is. Az állami járadékban (pl. munkanélküli segély, GYES, GYED) részesülő, az ellátás mellett kezdhesse meg őstermelői tevékenységét.

 

4.      Ne életkorban szabják meg a kedvezmény felhasználásának határait. Alsó korhatárnál az iskola (bármelyik legmagasabb végzettség) befejezését követő 3-5 évre, a felső korhatárnál az 50 év felettiekre terjedjenek ki az adó- és járulékfizetési kedvezmények.

 

5.      További ösztönzők (kedvezőbb áfa kulcsok, adómentesség) illessék azokat a magas hozzáadott értékkel előállító szolgáltatókat és termék-előállítókat, akik nemzeti tanúsító védjegyek jogos használói.

 

6.      A mezőgazdasági diverzifikációs tevékenység ösztönzése terén mintaszerűen és komplex módon támogatott falusi és agroturisztikai tevékenységeket ösztönöző adókedvezményeket javasoljuk visszaállítani: így agroturisztikai szolgáltatásnál évi 400.000 Ft, falusi szállásadásnál évi 800.000 Ft, mindkét tevékenység esetén évi 1.200.000 Ft árbevétel minősüljön adómentesnek.

 

7.      Terjesszék ki az őstermelők tevékenységét azon kiegészítő tevékenységekkel, így falusi és agroturizmus, kézműipari tevékenységek, amelyek a családi gazdaságok számára, közös őstermelői igazolvánnyal, kiegészítő tevékenységként megengedettek.

 

8.      A falusi szállásadók tételes átalányadózása a fizetővendéglátók tételes átalányadózásához hasonlóan, de mérsékeltebb adófizetési kötelezettséggel történjen: - a jelenlegi szobánkénti 32000Ft- + 20% eü.hj  helyett, 16 000 Ft + eü.hj kerüljön megállapításra, figyelembe véve a rövidebb szezonális időt, az alacsony haszonkulcsot, a kisebb keresletet, valamint a helyenként elmaradottabb falusias infrastruktúrát.

 

9.      A kistermelők által előállított minőségi kézműves élelmiszerek és kézműves termékek Áfa kulcsa 5% legyen, a zsűrizett, nemzeti tanúsító védjegyes termékek Áfa kulcsa 0 % legyen.

 

10.  A nonprofit értékesítés/ rövid ellátási lánc (gazdabolt, tájbolt, dobozrendszerek) esetén az 5 millió Ft bevételt elérő, alanyi adómentes státuszukat elvesztők választhassák, hogy az Áfa alanyi adómentestől értékesítésre átvett áruk esetében, csak az árrés után fizetik meg az Áfa-t. Kistermelői, kézműves közvetlen értékesítése során a számlaadási/nyugtaadási kötelezettséget töröljék el.

Az indoklással megfogalmazott anyagot megküldjük a Miniszterelnök Úrnak és a döntéshozó szervezeteknek

BŐVEBBEN: http://www.elotisza.hu/jogsegely/2012/07/26/onfoglalkoztatok-segitesenek-10-pontja


Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület és partnerei    Kapcsolatfelvétel a petíció szerzőjével