Oláh Lajos

Tisztelt Horányi Gábor, Tisztelt Vezetőség!

   A Lauder volt és jelenlegi diákjainak jelentős része megdöbbenéssel fogadta, hogy Oláh Lajos nem kívánatos személy lett az iskolában, ahol előtte több mint 24 évet tanított. Felháborítónak és érthetetlennek tartjuk, hogy a szakmailag rendkívül magasan kvalifikált, nagy tudású, és a diákok által számtalanszor kiemelt és elismert történelemtanárnak olyan fals indokkal mondjanak fel, minthogy „állományon felülinek” lett nyilvánítva. Abban az esetben, ha a Laudernek valóban nem áll módjában ennyi történelemtanárt foglalkoztatnia, akkor is érthetetlen, hogy miért éppen az egyik legkiválóbbat, és legrégebben ott dolgozót küldik el közülük. Véleményünk szerint tehát a döntés ésszerűtlen, és teljességgel szakmaiatlan.

   Oláh Lajos, azon túl, hogy kiemelkedően magas szakmai hozzáértéssel rendelkezik az általa tanított tárgyakból (nem csak lauderes viszonylatban), nagyon példamutató ember. Leginkább a „nyugodt erő” kifejezéssel lehetne jellemezni. A diákokhoz való viszonya, oly sok tanárral ellentétben, sosem az aktuális hangulatán, kedélyállapotán múlik. Határozott értékrenddel rendelkezik, és komoly elvárásai vannak, de minden esetben korrekt, lelkiismeretes és segítőkész. Az utóbbi időben különösen sokat törődött a most végzős Mazal osztállyal, akiknek Szabó Eszter tragikus elvesztése miatti súllyal a vállukon kellett nekivágniuk a középiskola legnagyobb megmérettetésének. Lajos az utolsó fél évben bőven az erején felül próbálta segíteni az osztályát abban, hogy egy ilyen trauma ellenére is képesek legyenek a maximumot nyújtani az érettségiken. Elismertségét jól példázza, hogy elbocsátásának híre még az olyan alumnisokat is letaglózta, akik tanulmányaik során nem kifejezetten szerették a történelmet, vagy a tanítási stílusát. Minden esetben tisztelettel és szeretettel beszéltek róla.

   Mindezek fényében felfoghatatlan számunkra, hogy miért bocsátanak el egy ilyen kiváló és a diákok által is elismert embert. A leghatározottabban kérjük, hogy gondolják újra, és változtassák meg a döntésüket. Nem tudjuk, hogy mi lehet az a Varga Péter által említett „jó iskoláról vallott koncepció”, amiben „sok fontos ponton eltér” Lajos véleménye az iskola vezetésétől, de bizonyosak vagyunk abban, hogy ez egy olyan probléma, amit át lehet, és át is kell hidalni egy ilyen átlagon felüli tanár Lauderben tartásának érdekében. Lajos elküldése egy olyan elhibázott döntés, ami mellett mi alumnisok, és jelenlegi lauderes diákok nem mehettünk el szó nélkül. Sajnálatos lenne, ha azt kellene éreznünk, hogy ez az iskola már nem az, amelyet egykor oly sokan szerettünk. Márpedig Oláh Lajos nélkül bizonyosan nem lesz az.