Oktatók és kutatók a kvótanépszavazásról

Nyilatkozat a kvótanépszavazásról [English version below]

Mi, az ország és Európa jövője iránt aggódó oktatók és kutatók a következő tiltakozó nyilatkozatot tesszük:

A kormány által kezdeményezett kvótanépszavazás értelmetlen, alkotmányellenes és embertelen.

Értelmetlen a népszavazás, mert nincs szó kényszerbetelepítésről. Az esetleges uniós kvótaszabályozás valójában arra irányulna, hogy a tagállamok a teherbíró képességük arányában osszák el a menedékkérőket, ellentétben a mostani szabályokkal, amelyek az EU külső határain lévő országokat (így Magyarországot is) aránytalanul terhelik. A jelenleg érvényes dublini rendszerhez képest a kvótarendszerben hazánkra nem több, hanem kevesebb menedékkérő jutna. A kvótanépszavazás alkalmatlan a menekültügy által amúgy felvetett számos, szorongató erkölcsi-politikai kérdés megvitatására; csakúgy, mint a kormány kampánya, amely tájékoztatás helyett félretájékoztat.

Alkotmányellenes, mert népszavazást csak olyan kérdésben lehet kiírni, amely az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. Európai uniós szabályokat nem a magyar Országgyűlés, hanem a magyar tagok részvételével működő európai intézmények hoznak. Az, hogy a kérdést a magyar alkotmányos intézmények népszavazásra engedték, annak a jele, hogy e korábban független szervek politikai befolyásoltság alatt állnak. A kormány kezdeményezése lejáratja a népszavazás intézményét.

Embertelen a népszavazás, mert arra irányul, hogy az életüket menteni próbálóktól tagadjuk meg a segítséget. Embertársaink megsegítése az európai és egyetemes emberi kultúra szerves része, a vallási tanítások egyik alapvetése, amelyet történelmünk szebb óráiban természetesnek tekintettünk. Azokra az évekre, amikor a szolidaritástól elfordultunk, a magyar történelem vészkorszakaként emlékezünk. A kormány népszavazási kezdeményezése és az annak megágyazó gyűlöletkampány nem csak a közös európai megoldáskeresést akadályozza, hanem saját nemes hagyományaival fordítja szembe a magyar népet.


Oktatókként és kutatókként ehhez hallgatásunkkal sem nyújthatunk támogatást.

1. Ádám Zoltán
2. Ambrus Mónika
3. Antal Attila
4. Barát Erzsébet
5. Barna Ildikó
6. Bartha Ildikó
7. Bencze Mátyás
8. Bíró Judit
9. Borbély Viktor
10. Boreczky Ágnes
11. Boros Judit
12. Bozóki András
13. Braun Gabriella
14. Braunitzer Gábor
15. Czinderi Kristóf
16. Csáki Tibor
17. Csákó Mihály
18. Császár Ivett
19. Csereklye Bözse
20. Cserne Péter
21. Darvas Ágnes
22. Deák Dániel
23. Erdélyi Eszter
24. Feischmidt Margit
25. Fekete Mária
26. Fekete Mariann
27. Felkai Gábor
28. Fleck Gábor
29. Fleck Zoltán
30. Fodor László
31. Fokasz Nikosz
32. Forrai Réka
33. Fóti Péter
34.  Gecser Ottó
35.  Gedő Éva
36.  Gerő Márton
37.  Gregor Anikó
38.  Győrfi Tamás
39.  Háberman Zoltán
40.  Halmai Gábor
41.  Hammer Ferenc
42.  Heller Mária
43.  Horváth Ágnes
44.  Hungler Sára
45.  Huszár Ágnes
46.  Indries Krisztián
47.  Jon Fox
48.  Kállai Péter
49.  Kazai Viktor Zoltán
50.  Kende Gábor
51.  Kispéter Erika
52.  Kóczé Angéla
53.  Kollányi Zsófia
54.  Kondor Péter
55.  Kopper Ákos
56.  Kovács Ágnes
57.  Kovács Kriszta
58.  Könczöl Miklós

59. Körtvélyesi Zsolt 

60.  Kürti Judit
61.  Laczkovich Miklós
62.  Laczó Ferenc
63.  Lakner Zoltán
64.  Láncos Petra Lea
65.  Láng Eszter
66.  Lengyel György
67.  Majtényi Balázs
68.  Majtényi László
69.  Máté András
70.  Mestyán Ádám
71.  Mészáros György
72.  Mészáros Márton
73.  Miklós Barbara
74.  Miklósi Zoltán
75.  Mink Júlia
76.  Misetics Bálint
77.  Nagy Alíz
78.  Nagy Boldizsár
79.  Nagy Péter Tibor
80.  Neményi Mária
81.  Németh Krisztina
82.  Neumann László
83.  Olay Csaba
84.  Orosz Éva
85.  Örkény Antal
86.  P.Tóth Tamás
87.  Padisák Judit
88.  Pál Eszter
89.  Pap András László
90.  Patakfalvi-Czirják Ágnes
91.  Peragovics Tamás Ferenc
92.  Putnoky Péter
93.  Rafael Pablo Labanino
94.  Ropolyi László
95.  Salát Orsolya
96.  Schweitzer András
97.  Schweitzer Gábor
98.  Seláf Levente
99.  Selmeczi Anna
100.  Semjén András
101. Síklaki István
102. Sik Domonkos
103. Simonovits Bori
104. Sólyom Péter
105. Somody Bernadette
106. Susánszky Pál
107. Sz. Kristóf Ildikó
108. Szuhay Péter
109. Szalai András
110. Szalai Júlia
111. Szántó Diana
112. Szegedy-Maszák Zoltán
113. Szente Zoltán
114. Szigeti Péter
115. Szőllősi Gergely
116. Szűcs Zoltán Gábor
117. Szűcs-Zágoni Bella
118. Takács Erzsébet
119. Takács Judit
120. Tesfay Sába
121. Tóth Gábor Attila
122. Tóth István János
123. Tóth Zita Veronika
124. Törzs Edit
125. Unger Anna
126. Vadkerti Ildikó
127. Vajda Júlia
128. Valuch Tibor
129. Váradi Mónika Mária
130. Varju Márton
131. Vásárhelyi Mária
132. Végh Zsuzsanna
133. Vidra Zsuzsanna
134. Virág Tünde
135. Vokó Zoltán
136. Vörös Imre
137. Vörös Zoltán
138. Ziegler Dezső Tamás
139. Zsadányi Edit
140. Zsigó Frank Thomas
141. Zsugyó Virág

____________________

Hungarian Academics’ declaration on the Hungarian referendum on the European asylum quota  

We, undersigned academics concerned over the future of our country and of Europe adopt the following declaration as a sign of protest:

The quota referendum initiated by the government is senseless, unconstitutional and inhuman.  

The referendum is senseless because there is no European initiative for ‘forced resettlement.’ The possible European quota regulation would aim at sharing asylum seekers in proportion to the Member States’ capabilities, in contrast to the standing rules that put disproportionate burden on border states, including Hungary. Under a quota system, Hungary should receive not more but less asylum seekers than under the current Dublin regime. The quota referendum and the governmental campaign -- that misinforms rather than informs voters -- are inadequate to address pressing moral and political questions raised by asylum.  

It is unconstitutional, because a referendum can concern questions that are within the powers of the Parliament. European norms are adopted not by the Hungarian Parliament, but by the European institutions that include Hungarian representatives. The fact that the question could be put to a referendum is itself a sign that formerly independent institutions are now under undue political influence. The initiative of the government is discrediting the institution of the referendum.  

The referendum is inhuman because it aims at denying support to people who are seeking to save their lives. Helping fellow human beings is a basic norm of European as well as universal human culture, a fundamental tenet of religious teachings, something that we considered self-evident at better times of our history. Those years when we turned against this solidarity are now remembered as the darkest pages of our history. The initiative of the government and the surrounding hate campaign is not only an impediment to the European quest for a common solution, but is also a move to turn the Hungarian nation against its noble traditions.   As teachers and researchers, we cannot even tacitly provide support to this.