Nyílt levél Vác város Polgármesterének

Tisztelt Fördős Attila Polgármester úr!    
Az elmúlt hetekben az országos és a  nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette az a botrány, ami a Horthy korszak egyik kiemelkedő ideológusa és politikai szereplője, Hóman Bálint emlékét megörökítendő, Székesfehérvár önkormányzata által jóváhagyott egész alakos bronzszobor tervezett felállítása körül zajlik.  

Nem hunyhatunk szemet afelett, hogy a fajgyűlöletet szító, számos zsidóellenes, súlyosan diszkriminatív törvényt előterjesztő, a hitleri Németország mellett a végsőkig kitartó, így a több százezer magyar zsidó, cigány és egyéb "nem kívánatos" személy deportálásán túl a súlyos háborús veszteségekért, a keleti frontokon elesettekért és hadifogságba esettekért, a bombázások és a magyarországi harci cselekmények polgári áldozataiért, valamint az ország romba döntésért és kifosztásáért is közvetett felelősséget viselő Hóman Bálint nevét jelenleg Vác egyik közterülete viseli.  

Álláspontunk szerint  szeretett városunkban csak olyan személy lehet  egy közterület névadója, akire az utókor hálával és tisztelettel tud felnézni, maga elé követendő példaként állítani!    

Hóman Bálint tudományos munkássága és oktatás-szervezői teljesítménye elismerésre méltó lehet , azonban politikai tevékenysége, amelyet a kirekesztő, nemzetvesztő és hazaáruló jelzőkkel lehet csak tömören minősíteni, véglegesen vállalhatatlanná tette személyét. Civilizált országban az efféle tevékenységet nem elismerés, hanem mélységes megvetés és határozott elutasítás övezi.

A Székesfehérváron felállítandó Hóman-szoborral kapcsolatban Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter többek között ezt mondta: „Hóman történettudományi munkássága  vitathatatlan,politikai tevékenysége viszont védhetetlen és vállalhatatlan”. Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere pedig úgy fogalmazott korábban, nem tekinti Hóman Bálintot olyan példaképnek akinek emlékművet kellene állítani. Orbán Viktor miniszterelnök szintén azt válaszolta egy hozzá intézett képviselői kérdésre a Parlamentben, hogy nem támogatja a szoborállítást, mert egy kollaboránsnak ne legyen szobra! Feltételezzük azt, hogy ezek  az állítások és nyilatkozatok vonatkoznak a közterületek elnevezésére is.  

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy városunk fontos egyházmegyei központ, ahol jelentős hitéleti és oktatási intézmények működnek. Márpedig Hóman Bálint egy olyan személy volt, aki a keresztényi  szeretet és humánum parancsát tagadva a kirekesztést és a gyűlöletet hirdette, így méltatlan arra , hogy nevét Vác lakossága - legyen hívő vagy ateista, fiatal vagy tapasztaltabb - egy pillanatig is megőrizze.  

A  helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. A fentiek miatt  a váci Hóman Bálint út elnevezése  akár   törvénysértő is lehet.

Kérjük, hogy hivatali jogkörével élve, a korábbi testületi többségek hibáját helyrehozva, haladéktalanul tegye meg a szükséges  lépéseket a nevezett közterület nevének megváltoztatása érdekében!  

2015.12.16.

 

Tisztelettel: Papp Éva DK Pest 4vk elnök
Tisza Zoltán DK Pest 4vk alelnök Krauze István Önkormányzati képviselő DK
Dr Bóth János Önkormányzati képviselő MSZP
Kiss Zsolt János Önkormányzati képviselő MSZP
Ferjancsics László Önkormányzati képviselő Együtt-Lokálpatrióták Szabadságszínpad Budapest
Juhász Béla EGYÜTT- A korszakváltók Pártja
Rozmaring Sándor EGYÜTT- A korszakváltók Pártja