Petíció Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatához

PETÍCIÓ

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁHOZ

A Facebook nyitott közösségéből formálódott, egriek és Egerből elszármazott civilek nevében azért fordulunk Önökhöz, mert nekünk, éppúgy, mint Eger város lakossága jelentős hányadának, meggyőződésünk, hogy az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló, „Dobó tér Eger patak Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001 azonosítószámú kiemelt projekt Dobó térre vonatkozó része nem kellően átgondolt, jobbára megalapozatlan, műemlék- és örökségvédelmi, építészeti, valamint turisztikai szempontból is komoly aggályokat felvető, a tér arculatát és funkcióját gyökeresen megváltoztató, barokk jellegét romboló átalakításokat eszközöl.

A Dobó tér mai kialakítása alapvetően barokk jellegű térszerkezettel rendelkezik, alaprajzát tekintve egy barokk templomot idéző térformát jelez. E formáját véglegesen 1983-ban nyerte el, amikor megalkotója ezzel is utalt a tér barokk mivoltára. Ezt az új kialakítás el kívánja törölni, ami véleményünk szerint rontja a tér barokkos eleganciáját. 1968-ban került a térre Kisfaludi Strobl Zsigmond nemzetközileg elismert szobrászművész alkotása, a Végvári vitézek. A szoborcsoport azóta turisztikai látványossággá, a téren belül is a városunkba látogatók által leginkább felkeresett, frekventált hellyé vált, amely Eger egyfajta védjegyévé lett. Mindezek alapján eleve súlyos aggályokat vet fel a térről való eltávolítása, és egy történeti és turisztikai szempontból elenyésző jelentőségű területen való felállítása!

Emellett határozott meggyőződésünk, hogy maga a városrehabilitációt célzó koncepció is eredendően átgondolatlan és szakmailag kevéssé megalapozott.

1./ Sajtóhírekből értesülhettünk róla, hogy a projekt kezdetén tervezett, 4 milliárd 257 millió 433 ezer Ft-nyi összköltség időközben 5 milliárd 388 millió 746 ezer Ft-ra duzzadt, s így a megvalósításhoz szükséges önerő is mintegy 203 millió 823 ezer Ft-tal emelkedett.

2./ A projekt egyéb, aggályos részei, pl. a patakmederbe tervezett kerékpárút – kivitelezésük előtt és azt követően is – szintén köztiltakozást váltottak ki, amelyet a városvezetés gyakorlatilag semmibe vett. Nem volt valódi konzultáció; a terveket alkalmanként, lakossági fórumokon bemutatták, ismertették, de alapvetően a városlakók megkérdezése nélkül döntöttek már a projekt kidolgozásának időszakában is, sem a laikus, sem a szakmai ellenvéleményeket nem vették figyelembe!

3./ Számunkra elfogadhatatlan az az érv, hogy a lovasszobor annak idején nem túl szerencsés helyre került, s ezzel rontotta a tér barokk jellegét, összképét. A térszerkezet eleve nem volt teljesen szabályos, ám ez számos más európai köztérre is jellemző.

Másrészt azt az érvelést sem lehet elfogadni, hogy az említett szoborcsoport mozgalmas kompozíciója és a Városháza eklektikus épülete mintegy semlegesítik egymást, egymás hatását rontják.

Ilyen alapon egyetlen szobrot sem lehetne elhelyezni köztéren, ahol általában szokott jelentős épület állni, mert mindig található olyan nézet, ahonnan a kettő együtt látszik! Véleményünk szerint jelentőségükben épphogy erősíti egyik a másikat, igazán impozáns, egyszerre posztmodern és barokk térré téve főterünket.

4./ A díszburkolat cseréjére nyilvánvalóan szükség volt, de a látványterveken szereplő új burkolat – a burkolóelemek jellege és formája – sokunk véleménye szerint a barokk összhatást romboló, jellegtelen térré teszik a Dobó teret. Ugyanez a helyzet a növényzet, a zöldterület eltávolításával, amely unalmas, szürke, kopár, kihalt jelleget kölcsönöz a térnek.

5./ Végezetül: a Dobó térhez nem csupán az egriek kötődnek érzelmileg, főterünk minden magyar számára egyet jelent a nemzeti hősiesség, helytállás, összetartás és összetartozás szimbólumával; a tér szakrális jellegű nemzeti emlékhely, melynek ezidáig szerves és elidegeníthetetlen részét képezte a lovasszobor is.

Mindezek alapján arra kérjük Eger város Közgyűlését, gondolja át mindezeket, vizsgálja felül álláspontját,  hívjon össze rendkívüli közgyűlést, melyen vegyenek részt a mi szakértőnk és közösségünk képviselői is. Velük is egyeztetve  hozza meg a megfelelő döntéseket annak érdekében, hogy a Dobó tér ismét a régi, méltó formájában, pompájában tündököljön!

Eger, 2014. március 18.

Tisztelettel:

 

Bozsodi Zsuzsanna                                                                       Nagy Tibor Balázs

Faludiné Molnár Gabriella                                                                   Ecsédi Dénes