Nyílt levél Colleen Bell amerikai nagykövet asszonynak

E petició a 2015.10.28.i amerikai nagykövet beszédére a válasz a Magyar emberektől!

 

 

 

  Tisztelt Colleen Bell Nagykövet Asszony!

Felső Bernadett vagyok, egyszerű magyar állampolgár, aki most Önhöz fordul.

Megrökönyödve és felháborodva hallottam nyilatkozatát, amelyet a Corvinus Egyetemen adott elő.

Asszonyom, Önnek nem az a feladata itt ebben az országban, hogy a kormányt és annak intézkedéseit kritizálja, hanem az, hogy a saját országát képviselje, Magyarország és az Államok közt fennálló barátságot és üzleti kapcsolatokat ápolja, elősegítse.

Ezt a kormányt demokratikusan, többséggel (az érvényes szavazatok száma: 4.936.032, ebből a Fideszre szavazók száma: 2.706.292 fő) választottuk meg. Aki azt mondja, hogy Magyarországon nincs demokrácia, az - sajnos ki kell mondanom - hazudik. Hogyan szabadna például a melegeknek felvonulni, ha nem lenne demokrácia?! - Kérem, ne keverjék össze a demokráciát a liberalizmussal és az anarchiával!

A sajtószabadságról is ejtett szót, ezzel kapcsolatban is lenne néhány észrevételem. A Magyar Narancs című hetilapot talán ismeri, ott abban a lapban hozták le Orbán Viktor Miniszterelnök urat Hitlerként ábrázolva. Szégyenletes újságcikk, de ugyanakkor a sajtószabadságot hivatott bizonyítani. Barack Obama Elnök Úr hasonló ábrázolása milyen következményekkel járna Önöknél?! Talán a legenyhébb a börtön lenne? Jól mondom? Tudom, tudom, amit lehet Jupiternek, azt nem lehet a kis ökörnek. De miért nem? (Lehet, hogy nem is szeretném tudni a választ......)

Ha már nálunk nagykövet - feltehetően - ismeri történelmünket részletesen, mivel ez a minimum, amit el lehet várni egy nagykövettől. Akkor azt is tudja, hogy amikor a Kárpát-medencében már egy kultúra virágzott, az Önök országát még fel sem fedezték a fehér emberek, és a bennszülöttek ágyékkötőben, békében a természettel, tengették napjaikat. "Demokráciájuk" indiánok 100 ezreinek kiirtására épült, tehát már az alapok is hamisak. Mostanra az Amerikai Egyesült Államok a legbefolyásosabb és a leggazdagabb ország lett. Mégis egy kerítés és rengeteg fegyveres választja el Mexikótól. Kubai állampolgárokra pedig hajtóvadászat folyik a partok közelében. Kérdezem Öntől, miért nem engedik be az említett országok lakóit az Államokba? Miért lőhetik le őket, ha át akarnak menni Önökhöz? Engedje meg, hogy idézzek Öntől: "Minden szuverén államnak joga van megvédeni saját határait. Ugyanakkor a nemzetközi közösség tagjaként minden államnak alapvető kötelessége megsegíteni a biztonságot kereső menekülteket." Önök miért nem teszik ezt? Önök miért küldenek fegyverszállítmányokat Libanonba, miért érdekük fenntartani a háborús állapotokat, ezt miért tehetik meg Önök? Nem várok választ, pusztán szeretnék rávilágítani arra, hogy először a saját háza táján sepregessen, majd azután mondja meg egy ország vezetőjének, hogyan is vezessen egy országot.

Majd, ha Ön vezetett egy országot és azt felvirágoztatta, akkor szívesen vesszük mi, a Magyar Nép, a tanácsait. Addig tisztelettel kérjük Önt, hogy szorítkozzon munkakörének feladataihoz. Amennyiben munkaköri kötelessége és az Államok érdeke az, hogy befeketítse Magyarországot és annak vezetőjét, úgy sok kérdés vetődik fel az irányba, hogy milyen szándéka van velünk az Önök Elnökének.

Mi nem vagyunk az Államok része, mi nem vagyunk egy országnak sem a része. Mi egy szuverén ország vagyunk, mi egy demokratikus és konzervatív nép vagyunk, akik nem fogják hagyni, míg élnek, hogy eltapossák őket.

Tisztelettel megkérem Önt én és a Magyar nép többsége is, hogy nyilatkozatai legyenek kemények, de ne sértőek és degradálóak.

 

 

Köszönettel és tisztelettel:

                                        Felső Bernadett 

 

Open letter to Mrs. Colleen Bell, Ambassador of the U.S.A. in Hungary.

Honorable Madam Ambassador: Bernadett Felső, a simple Hungarian citizen is turning to you in this letter.

I am speechless and outraged by your words delivered at the Corvinus University.

Madam Ambassador, it is not part of your task to criticize the government and its actions, but to represent your own country, and to cultivate the friendship and business relations between Hungary and the United States.

The incumbent Government of Hungary has been elected democratically, with a majority of 2,707,292 out of 4,936,032 voters. Those who say, there is no democracy in Hungary,are simply - hard to utter this word - lying. How would it be possible for homosexuals to stage a march if there were no democracy? Please, do not confuse democracy with liberalism and anarchism!

You did also talk about the freedom of press, to which I would like to add a few words. You might know the weekly paper called ”Magyar Narancs”. That typal product had released a photo montage that portrayed Hungarian Prime Minister Viktor Orbán as Adolf Hitler. It is mostly disgraceful, but also proof that freedom of speech very well exists in Hungary. I can only wonder what consequences a similar representation of President Barack Obama would procure? I presume, the slightest punishment would be imprisonment, wouldn't it? Though I know the rule: Quod licet Iovi, non licet Bovi."What is permissible for Jove is not permissible for an ox". But why not? Perhaps, I would rather not know your answer.

Eversince you have been appointed Ambassador of the United States to Hungary, you must have become quite familiar with our history,which is the bare minimum that can be required of an Ambassador. If so, you must surely be aware that there was a blooming culture in the Carpathian basin, before your country had even been explored, and natives were grubbing along in their loin-cloths. By now, the United States of America has become the most influential and richest country in the world. Yet, she is separated from Mexico by a huge fence and hosts of armed men, not to mention your relationship with Cuba. Will you please, tell me, why your government won’t allow the people of the aforementioned countries to settle in the United States? And why US borderguards are allowed to shoot tresspassers at the border? If I may cite your own words: "Every sovereign state shall be entitled to the defence of it’s borders. At the same time however, as a member of the international community, every state has the elemental obligation to help refugees who are seeking safety." Why are you not applying these rules? Why does your country send arms to Lebanon, why is your country interested in maintaining belligerency, what entitles you, to act in this manner? I do not expect an answer, I only want to highlight that one shall take care of their own business first, before telling a foreign leader, how they should run their country.

When you have successfully managed and revived a country from it’s doom, we, the Hungarian people, will kindly accept your advice. Until then, we ask you with respect, to confine yourself to the scope of your own work. Should begriming Hungary and its dignitaries be part of your duty and in the interest of the United States, serious questions may arise, as to what the intentions of your President truly are with our people.

Hungary is neither part of the United States, nor of any other country. Hungary is a sovereign country, Hungarians are a democratic and conservative nation who will not allow anybody, to trample on their dignity.

I, and the majority of Hungarian people are asking you with respect,to rather make stern statements, as opposed to harsh or degrading ones.

With all due respect, Bernadett Felső